Atelier 25: Rekonstrukce celnice a přístavba ateliérů

Centrum umění se nachází v centru Kvildy u kostela sv. Štěpána. Obec leží v Národním parku Šumava blízko německých hranic. Základní úvahou autorů bylo vybudování nové stavby ateliérů propojené se starým domem a zvýraznění obou domů jako samostatných objektů.

Úkolem bylo vytvořit česko-německé centrum pro umělecké aktivity s ateliéry a ubytováním pro pořádání workshopů a rezidenčních pobytů v průběhu celého roku.

Zástavba v obci tvoří shluky samostatných domů podél cest, volně přecházejících do krajiny. Základní úvahou autorů bylo vybudování ateliérů, které propojili s původním domem tak, aby se stavby zapojily do struktury obce. Ateliéry umístili do hloubky parcely na hranici pozemku, kde na jedné straně vymezují obecní hřbitov a na druhé straně vytvářejí dvůr pro Centrum umění a sportovní areál.


Dispoziční řešení
Hlavním prostorem je halový ateliér se severním světlem otevřený do střechy. Grafická dílna v přízemí pronikající i do původní stavby je vybavena unikátními litografickými lisy. Součástí domu je také ze dvora přístupné zázemí pro sportovní areál obce. V původní stavbě se nachází malý sál s knihovnou, dílnami a ubytováním.
Z průběhu stavby
Starý dům byl očištěn od přístavby a materiálových nánosů ze 70. let minulého století, nově byla předefinována okna zmenšením jejich měřítka.
Nový dům je dřevostavbou tvořenou kombinací masivních rámů a velkoformátových dřevěných panelů. Nosná konstrukce je v interiéru přiznána.

Fasáda
Zvenku je dům obalen do modřínového šindelového kabátu, materiálu rovněž použitém na blízkém kostelu. Stávající dům je zděný, omítnutý ručně hlazenou omítkou. Pro vytápění objektu je použito tepelné čerpadlo s geotermálními vrty.

Autorská zpráva
Foto: Jakub Vlček


Základní údaje o stavbě

Investor: Centrum umění Kvilda, o.s
Autor: Atelier 25 – Jiří Bíza, Martin Kožnar, spolupráce Václav Derner, Kateřina Margoldová
Hlavní dodavatelé: Dřevostavby Biskup, Vakbau, Natural mystic
Zastavěná plocha: 430 m²
Obestavěný prostor: 3700 m³
www.artkvilda.eu

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*