Atelier Nuno Lacerda Lopes: Škola v Mouriz

Dvoupodlažní školní centrum, mateřská a základní škola, se nachází v Mouriz, Paredes, v severním Portugalsku.
Místo: Mouriz, Paredes, Portugal
Klient: Paredes City Council
Architekt:
Atelier Nuno Lacerda Lopes (CNLL)
Projekční tým: CNLL: Márcia Areal ,Vanessa Tavares, Hélder Lopes, Augusto Rachão, Natália Rocha
Autorský dozor a koordinace: CNLL
Profese: AC + Cogen, Central Projecto, IPC
Didavatel: MRG
Model: CNLL
Celková plocha: 3220 m2
Pozemek: 11 000 m2
Reaizace: 2010
Foto: FG+SG – Fernando Guerra, Sergio Guerra
Toto dvoupatrové školní centrum zahrnuje mateřskou školku a základní školu ve městě Mouriz, v okresu Paredes, Portugalsko. Koncept je v souladu s programem potřebným pro školu s patnácti třídami: řízení pohybu a vytvoření různých úrovní využití pro různé úrovně autonomie v rámci školního centra – mateřská škola a základní škola; společné prostory, sportovní plochy, propojení dynamiky každého prostoru, lokace využití a uživate, sdílené cesty a funkce.

Formálně byla škola definována jako podélný objem. Podélné fasády mají povrchy vesměs uzavřené, přerušované opakováním stejných vertikálních ve zdánlivě nahodilém rozmístění, které ale při hlubším pohledu vykazuje pečlivou kompozici. V protikladu k hlavnímu opláštění školy jsou oba póly budovy (kratší fasády) prosklené a otevřené do okolí.
Šikmé střechy nad příčnými řezy se objevují v různých sklonech a jsou plně integrovány do ploch fasád. Přenášejí tak myšlenku pohybu (v  kombinaci s kompozicí otvorů) a vytvářejí iluzi městského horizontu. Rytmická kompozice fasády není dána okenními otvory, ale vztahuje se ke střeše a ovlivňuje tvar hmoty. To dává škole určitou tvarovou hodnotu ve smyslu hravosti – hodnoty podstatně ceněné většinou uživatelů školy.
Formální rysy školy mají dopad i na vnitřní prostor. Interiér odráží atmosféru a kompozici rozmístění oken a variabilních velikostí a sklonů střechy. Tak vznikají různé průhledy a vztahy mezi vnějškem a vnitřkem, ale hlavně různé fyzické a smyslové zážitky v každém z vnitřních prostorů, ať už tříd, chodeb nebo jiných. Materiál vnějšího pláště dodává školní budově jedinečnou dimenzi a estetickou kvalitu.

Pokud jde o interiér, měl by zdůrazňovat převahu charakteristických prvků s opakující se tematikou, jako vinylové podlahy, zavěšená svítidla, bíle lakované dveře a skříňky z MDF, které zaručují světlé a útulné učebny, v nichž se zdůrazní interakce a synergie dětí s prostorem. Naše školní centrum je řešením prostoru se silným smyslem pro integraci.

Z textu autorské zprávy
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*