Barevna

Rožnovskou mechanickou pletárnu zřídila roku 1892 vídeňská firma Brill, Schreiber a spol. Textilní výroba pozdějšího areálu Loana byla ukončena v roce 2010. Objekty jsou od té doby přizpůsobovány novému využití. Vzhledem k pozici fabriky dochází k částečnému, ale významnému otevírání urbanismu areálu okolnímu městu. Nové využití je už nyní mixem funkcí s lehkou výrobou, administrativou, obchodem, službami i bydlením.

V jednom z objektů, na Rožnovsku architektonicky nepřehlédnutelné etážovce z 30. let, sídlí od roku 2011 firma STROZA, zabývající se vývojem a výrobou složitých jednoúčelových strojů. Filozofií investora bylo vytvořit živý dům. Část stavby adaptoval pro potřeby výroby a administrativy, jedno patro jsme adaptovali na prostor kreativních ateliérů s DIY galerií a přesahem do kulturního dění, známé jako 3. Etáž.

Potřeba rozšířit výrobu vedla investora ke koupi části přilehlého halového objektu bývalé barvírny ze 70. let 20. století. Kontinuita přístupu ke konverzi přinesla rozhodnutí nejen rozšířit výrobu a v nevyhnutelném rozsahu objekt upravit, nýbrž také využít nabízenou možnost a doplnit prostor o další funkce. Obohatit a probarvit tak život další části areálu. Podpořit symbiózu lehkého průmyslu a denního pracovního života města. Vznikl tak další střípek do mozaiky, prostor s názvem Barevna.
 
Hlavním východiskem stejně jako u realizace 3. Etáže byla výrazná forma konstrukce průmyslového objektu. Tvoří estetický rámec, který je nechán společně se syrovostí některých částí budovy na odiv. Snahou bylo najít správnou míru mezi novým a starým. Prostorové uspořádání jsme proto podřídili rámci staré budovy. Objekt nezískal novou tvář, zvenčí se jen mírně přizpůsobil novými otvory ve fasádách. Hlavní scéna se odehrává uvnitř.
 
Realizace je součástí postupného přizpůsobování, kde vznikají nové vrstvy na starém podkladu. Možná je to méně centrálně řízené, ovšem asi přirozené. Areál se pomalu rozpadá na menší fragmenty a vzniká nové město.

Průčelí domu s rampou a ocelovým sloupovím, které nese střechu, tvoří nástupní prostor z ulice do nové Barevny s dílnami, ateliéry, kancelářemi a bytem. Hlavní provozní část je v prvním podlaží. Ze společného foyeru a chodby vizuálně komunikující s velkou halou jsou přístupné ateliéry a byt. Barevnu navíc tvoří dvě samostatně přístupné jednotky, velká a malá. Malá slouží jako obchodní jednotka nebo kancelář, velká jako dílna, kancelář nebo bistro. Samotné ateliéry a byt s mezipatrem kromě oken prosvětlují také střešní světlíky. Jejich mezipatra umožňují přímý kontakt s ocelovou konstrukcí příhradových vazníků nesoucích prefabrikované betonové panely střechy.
 
Architektura interiéru je vestavěná do konstrukce průmyslové haly, využívá estetický a prostorový potenciál zastřešení. Nosná konstrukce je svou fyzioplastickou formou jakousi přirozenou dekorací prostoru.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice
Odkazy: Ladislav Baletka, 100 let pletařského průmyslu v Rožnově pod Radhoštěm 1889–1989, Rožnov pod Radhoštěm 1989; Hana Hlušičková (ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III, Praha 2003, s. 519–520; Historie a současnost podnikání na Vsetínsku, Valašskomeziříčsku a Rožnovsku, Žehušice, 2007, s. 76–78, 80; loana.cz; stroza.cz; henkai.cz.

Klient: Stroza s.r.o.
Autoři: Daniel Baroš, Michal Vašek
Realizace: OLEJNÍK – STAVBY s.r.o.
Zastavěná plocha: 1710 m²
Užitná plocha: 2775 m², nová vestavba podlaží na půdorysu 530 m2
Materiály: ocel – nosná konstrukce haly, sloupy, příhradové vazníky, lávky, nové schodiště, stropní nosníky, nábytek; pozinkovaný pororošt – schodiště; dřevěná překližka – podlahy, nábytek dle autorského návrhu; železobeton – prefa střešní panely; betonové tvárnice – zdivo; PVC – podlahy; čedičová dlažba – podlahy

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Dane super, palec nahoru, zdar

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*