Barevné betony mají takřka neomezené možnosti

Barevný beton se dnes v zahraniční architektuře hojně používá při projektování a výstavbě především veřejných staveb. Svou oblibu si získal u architektů, projektantů a dalších stavebních odborníků zejména pro špičkové barvicí schopnosti syntetických pigmentů. Způsobují i to, že barva betonu nepodléhá škodlivým vlivům UV záření, působení deště, smogu a dalším negativním vlivům ovzduší ve městech a průmyslových oblastech.


Beton, který je tradičně pevným, spolehlivým a vysoce trvanlivým stavebním materiálem, je nyní možné povýšit na další úrovně architektonického ztvárnění. Využití barevných pigmentů Sika® ColorFlo umožňuje přesné, úsporné a stálé obarvení tradičního betonu, a tím dovoluje investorům a architektům nacházet nová vyjádření a nový design betonu.
Sika® ColorFlo jsou rozptýlené pigmenty oxidů železa ve vodném roztoku s vysokým obsahem sušiny. Tato sušina je vyráběna synteticky působením kyselin za cíleného vzniku oxidů železa, pigmenty jsou dokonale čisté a více vydatné v barevnosti. Tímto způsobem výroby barevných pigmentů a jejich dávkováním do betonové směsi je zajištěna vysoká kvalita a homogenita samotného pigmentu, ale i výsledného probarveného betonu. Sika celosvětově navázala spolupráci s primárním výrobcem pigmentů do betonu v USA, firmou Solomon Colors, Inc. Sika je exkluzivním partnerem v Evropě a v areálu společnosti Sika CZ v Říčanech u Prahy je umístěno špičkové dávkovací a míchací zařízení.

Barevné pigmentů Sika® ColorFlo lze použít pro:
• transportbeton
• prefabrikované prvky
• prvky ze zavlhlého vibrolisovaného betonu
• stříkaný beton
• malty, omítky a další
Barevný beton však vyžaduje mnohem víc, než jen přidat špetku barviva. Již od prvotního plánování je potřeba činit zásadní rozhodnutí, aby realizace byla úspěšná, a nejrozmanitější výrobní kroky musí být kontrolovány a profesionálně vykonány. To byl přesně případ stavby Nového divadla v Plzni.
Barevný návrh betonu vznikl na základě požadavků architekta, který přinesl malý kousek barevného betonu, kterému se přizpůsobila receptura a barevnost. Vývoj betonové směsi probíhal ve spolupráci se společností BETOTECH v Berouně a techniků společnosti Sika. Výsledná receptura obsahuje plnění barevným pigmentem v hodnotě 8 %, čímž bylo dosaženo požadované barevnosti. Celkem tedy bylo použito 35 kg anorganického červeného pigmentu na 1 m3 betonu. Mimo barevný pigment Sika® ColorFlo bylo součástí návrhu betonu i použití přísad Sika, konkrétně Sika® ViscoCrete® 4035 a mikrosilika Sika® Fume Compasil.
Samozhutnitelný beton pevnostní třídy C30/ 37 byl vyráběn společností TBG Plzeň Transportbeton a celkem bylo dodáno 600 m3 barevného značkového betonu COLORCRETE® s pigmenty Sika® ColorFlo a přísadami Sika. Ukládání betonu bylo prováděno pomocí bádií, tím se omezuje napěnění betonu a vznik pórů. Beton byl ukládán v 238 jednotlivých částech, tzv. taktech. Jednotlivé betonované části v tloušťce 150 mm měly rozměry 5 x 2,5 až 10 m. Finální povrch působí unikátním dojmem a respektuje náročné podmínky, kterým bude vystaven po celou dobu životnosti budovy.
Mimo barevné pigmenty pro výrobu betonu a přísady bylo třeba na fasádě následně řešit zatmelení spár. Společnost Sika nabízí špičkové fasádní tmely na bázi polyuretanu, dostupné i v barevných verzích, a proto byl využit pro ošetření spár červené fasády polyuretanový tmel SikaHyflex-250 Facade červené barvy. Dále byly použity spárové pásy Sika při betonáži spodní stavby pro vytvoření vodonepropustné betonové konstrukce.

Produkty společnosti Sika garantují spolehlivá řešení, špičkový servis a tím naplňují přání všech zúčastněných stran, od investora a architekta, přes realizátora až po konečného uživatele a návštěvníka. Více o barevných betonech naleznete na webu www.barevnybeton.cz a o produktech Sika na webu www.sika.cz

S použitím podkladů společnosti Sika CZ a Českomoravský beton
Vyšlo v: Stavba č. 1 XXI (2014), s. 52
Stavba č. 1/ 2014

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*