BB Centrum — Budova D

BB Centrum — Budova D

Adresa: Praha 4, Jemnická 1138/1

Investor: BB C — Building D a. s.

Architekt: Kordovská nebo Kordovský architekti s. r. o., Petr Kordovský, Andrea Dupalová, Lenka Chromíková, Soňa Ondráčková

Projekt elektro: ROSS a. s., Havlíčkův Brod

Projekt VZT: Zdeněk Tlučhoř

Projekt topení,chlazení: Karel Schwarz

Projekt IT: Hewlett a Packard

Projekt PO: Hasing s. r. o., Ústí nad Labem

Projekt voda ,kanalisace: Pramak s. r. o. , Praha

Dodavatel: PSJ holding a. s.

Stavbyvedoucí: Jan Kadlec

Zahájení výstavby: srpen 2000

Dokončení výstavby: duben 2002

Plocha stavebního pozemku: 1968 m2

Zastavěná plocha: 895 m2

Počet podlaží: 7 NP + 2 PP

Počet parkovacích míst: 60

Celkový obestavěný prostor: 30 250 m3

Celková podlažní plocha: 8715,7 m2
Hlavní užitná plocha: 6744 m2

Pronajímatelná plocha(bez garáží): 4049 m2

 

STAVEBNÍ NÁKLADY

Celkové náklady projektu: 213 mil. Kč

Celkové stavební náklady(bez DPH): 132 mil. Kč

Náklady na m2užitné plochy: 19 573 Kč/ m2

Náklady na m3 obestav.prostoru: 4364 Kč/ m3

 
 

Administrativní budova D je umístěna ve spodní části areálu BB Centra v Praze 4. Budova představuje současný administrativní dům. Tomu odpovídá i celková koncepce ve formové, prostorové i materiálové úrovni. Objekt je proveden tak, aby splňoval technické specifikace a zařízení ETP. Tyto specifikace byly základním podkladem pro návrh stavby a její detailní řešení.

 

Nosná konstrukce je železobetonový skelet s železobetonovým jádrem uprostřed dispozice. Podzemní podlaží jsou dvě a nadzemních podlaží je sedm, z toho 5 plných, 6. NP je ustupující, 7. NP je nástavba se strojovnami.

 

Fasáda je navržena jako jednoduchý sendvič ve standardním provedení v kombinaci odvětrávané fasády z vlnitého plechu, fasády z izolačního dvojskla, hliníkových oken zasklených dvojsklem s vnějšími přestavitelnými žaluziemi proti slunci na straně východní, jižní a západní. Od 6. NP jednotlivá podlaží různě ustupují a vytvářejí tři hmoty, stojící na střeše nad 5. NP a navzájem se prolínající. Nejnižší kubus je tvořen hmotou 6. NP s především skleněnou fasádou. Do něho jsou vklíněny hmoty vystupující na úroveň 7. NP a 8. NP. Stření kubus před dvě podlaží je plná hmota pouze s otvory pro VZT.. Nejvyšší kubus je stěnová konstrukce s okenními otvory opatřená omítkou.

 
PODZEMNÍ PODLAŽÍ

Větší část suterénu je určena pro stání a provoz garáží, dále jsou zde veškeré provozně-technické prostory pro přípojky objektů, pro středně a nízkonapěťovou síť, vodu a odpadní vody, teplovod a dále rozvodna NN, výměníková stanice a skladovací plochy. Počet stání v podzemních garážích je 60, z toho 4 pro osoby se sníženou schopností pohybu. Minimální výška pro parkování a pojezd automobilů 2,4 m, u 21 stání je výška menší než 2,4 m, ale vyšší než 2,1 m.

 
NADZEMNÍ ČÁST

Hlavní vstup do objektu je v 1. NP z jižní strany a dominuje mu prostor otevřený přes dvě patra. Toto řešení způsobuje, že i poměrně malý objekt nepůsobí stísněně a poskytuje uživatelům pocit vzdušnosti a prostoru. Podpořit pocit vzdušnosti by také měly příčky budoucích kanceláří navazujících v 1. NP přímo na halu, které jsou uvažovány skleněné. Pro kanceláře je určeno 1.-6. NP. Kancelářské podlaží je rozděleno na dvě části. První celek tvoří železobetonové jádro uprostřed dispozice, které v sobě skrývá schodiště, výtahové šachty, sociální zařízení, sprcha, úklidová místnost a instalační šachty. Okolo jádra jsou volné-halové prostory určené přímo pro kanceláře, doplněné IT místnostmi, čajovými kuchyňkami a sklady a velínem. Prostor je halový, ale umožňuje variabilní uspořádání a rozčlenění až na jednotlivé klasické kanceláře. V posledním patře a na střechách nad 6. NP a 7. NP je umístěna technologie vzduchotechniky a chlazení.

 

Vertikální komunikací je jedno dvouramenné schodiště od 2. PP do 7. NP, které tvoří chráněnou únikovou cestu, a dva výtahy 2. PP — 6. NP. Přístup na střechu nad 7. NP je po venkovním ocelovém schodišti.

 
 

Publikováno v Architektuře 2003.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*