Braškov – revitalizace návsí

Braškov a Valdek jsou obce pod společnou samosprávou. V roce 2008 se zastupitelé rozhodli využít možnosti získání dotace z Evropské unie určené pro obnovu a úpravu center obcí. Z hlediska tohoto zaměření dotace bylo tedy možné zahrnout do žádosti jak centrum Braškova, tak centrum Valdeku i spojovací komunikaci.

Autoři: Jan Červený, Eva Vízková
Investor: Obec Braškov
Zhotovitel: Klika a Dvořák, s. r. o.
Projekt: 2008
Realizace: 2009
Plocha úprav / Adjustment area: 8800 m2
Zájmové území: 21 700 m2
Náklady: 32,8 mil. Kč
Foto: Jan Červený

 

Autorská zpráva:

Braškov - paluba

Braškov - paluba Braškov - nábřeží

Braškov - parčík

Náves v Braškově
Pod označení „náves“ lze zahrnout zejména dva dílčí navazující prostory. První se rozprostírá kolem hlavní křižovatky v obci a zahrnuje také budovu úřadu. Zde byly úzké staré chodníky podél silnic nahrazeny prostornějšími a příjemněji vedenými cestami s lavičkami a odpočívadly. Dlažba je betonová v okrové barvě a vzoru „rybí kost“. Je doplněna drobnějšími mlatovými plochami. Od masivnějšího použití mlatu bylo odstoupeno z důvodu obav obce o náročnost údržby. Součástí byla i úprava pietního místa s pomníkem padlým ve světových válkách. Druhým souvislejším prostorem, který je možné považovat za součást návsi, je plocha přiléhající k místnímu rybníku. K němu se obec dosud stavěla zády. Jediný travnatý plácek navazující na rybník byl zcela nevyužit, navíc od vodní plochy vizuálně oddělen živým plotem. Tuto situaci jsme se rozhodli zcela obrátit. Parčík se k vodě otevírá jak pohledově, tak dispozičně – je v téměř celé délce do rybníka prodloužen prostornou plovoucí palubou. Jejím účelem je zpřístupnění vody nejen v létě (cachtání, krmení ryb apod.), ale i v zimě (bruslení). Při vstupu se paluba na vodě mírně houpe, což umocňuje dojem z kontaktu s vodou. Prostor je doplněn přírodními herními prvky. Tři svítidla osvětlují parčík i palubu. Pruhované dříky světel jsou hravým motivem s přímořskou inspirací. Součástí úpravy byla také rekonstrukce dětského hřiště za budovou obecního úřadu.Braškov - situace Valdek - situace


Náves ve Valdeku
Valdecká náves je podstatně menší a rovněž disponuje rybníkem. Ten byl původně betonovou požární nádrží a je vklíněn mezi dvě silnice, sbíhající se v ostrém úhlu. I zde spočívala úloha v co největším propojení rybníka s okolím. Na podélných stranách bylo zrušeno zábradlí a betonové dlážděné břehy ve prospěch travnatých a pozvolných. Na hrázi s objektem výusti bylo vysazeno stromořadí. Vlastní objekt výusti byl proměněn v odpočívadlo s lavičkami, kormidlem a baldachýnem z modřínových latí. Hlavní prostor s dětskými herními prvky přechází do rybníka širokým kamenným schodištěm. Také v tomto případě bylo naším záměrem zpřístupnit vodní hladinu letním hrátkám i zimnímu bruslení. Spodní část návsi s rybníkem je spojena dubovým schodištěm s horní pobytovou plochou, jejíž součástí je autobusová zastávka. Dožívající zděné zastávky byly nahrazeny novými, otevřenějšími. Záda a střechy zastávek jsou tvořené mohutnými dřevěnými rámy vzájemně pootočenými o 90 stupňů. Krytina je z patinovaného titanzinku. Poloprůhledné boky jsou tvořeny pororoštem a jsou určené jako opora pro popínavou zeleň. Stěžejním prostorem horní části se zastávkou je mlatová plocha, přistíněná nad lavičkami a pítkem pravidelným rastrem javorů babyk, která je reminiscencí venkovského rynku – místa pro sousedské setkávání.

Valdek - objekt výusti

Valdek - malá zastávka Valdek - velká zastávka


Resumé
Práce v prostředí vsi je specifická těsným kontaktem s obyvateli, kteří do řešení vnášejí své požadavky. Zejména odmítají před svými domy stromy a lavičky. Prostor pro umístění těchto základních prvků obnovy se tak značně zmenšuje. Braškov a Valdek nejsou městským prostorem, proto si nezaslouží být odbyty typovým městským mobiliářem. Nejsou však ani prostorem klasicky vesnickým na to, aby se ponechal větší prostor náhodě, přírodě a nedokonalosti. Hledání výrazu pro toto mimoměstské prostředí obou obcí bylo hlavním tématem práce.
 

Publikováno ve Stavbě č.3/2010
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*