Budova závodního centra

Adresa: Sportovní areál ASC Dukla Praha, Juliska, Praha 6
Investor: Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
Architekt: Jan Drdácký, Sportprojekta Praha, s. r. o.
Projektant: Michal Krakauer, Eva Janíková
Statika: Josef Kuňák
Elektro: Pavel Mohr
ZTI: Radek Zenker — Bomart, s. r. o.
Požární ochrana: Jaroslav Troníček
Dodavatel: JJB — Ing. — Praha, s. r. o.
Stavbyvedoucí: Michal Burianek
Studie: 01/2001
Projekt pro SP: 11/2001
Realizace: 03 — 07/2002
Plocha stavebního pozemku: 275,3 m2
Zastavěná plocha: 144,4 m2
Zpevněná plocha: 130,9 m2
Celkový obestavěný prostor: 607 m3
Hlavní uživná plocha: 339,5 m2
Vedlejší užitná plocha: 130,9 m2
Provozní plocha: 377,4 m2
Dopravní plocha: 130,9 m2
Celková podlažní plocha: 170,7 m2

STAVEBNÍ NÁKLADY
Stavba objektu HSV: 4 627 972 Kč
PSV: 1 906 582 Kč
Technická zařízení: 604 255 Kč
Celkové náklady bez DPH: 7 138 809 Kč
(vč. DPH): 7 500 000 Kč
Náklady/m2 užitné plochy: 15 944 Kč
Náklady/m3 obest.prostoru: 9 061 Kč


Budova závodního centra
Stavba se nachází ve sportovním areálu ASC Dukla
— Praha v Praze 6, Na Julisce. Při rekonstrukci sportovního
areálu byl do tělesa západní tribuny
v místě nad cílem čtyřistametrového oválu vestavěn
dvoupodlažní objekt závodního centra.
Objekt slouží v sezóně pro pořádání závodů a ve
zbylé části roku jako skladiště atletického vybavení
stadionu. Stavba nenarušila křivku viditelnosti
západní tribuny a je v přímém kontaktu se závodní
plochou stadionu.
V suterénu, který je 580 mm pod úrovní umělé
dráhy, jsou čtyři kanceláře sloužící pro sběr dat ze
závodní plochy a pro rozhodčí, taktéž je zde sociální
zázemí. V nadzemní části s dobrou viditelností je
umístěna rozhlasová kabina a místnost pro sběr
dat a ovládání cílové kamery. Dále jsou zde umístěny
dvě řady sedadel pro rozhodčí a pořadatele
závodů a sloup s cílovou kamerou přesně nad cílovou
čarou.
KONSTRUKCE
Vzhledem k tomu, že v místě stavby byly komplikované
základové poměry, byla západní stěna zachycena
záporovou stěnou z vrtaných maloprůměrových
ŽB pilot.
Základové konstrukce jsou železobetonové, v kombinaci
základové desky a základových pasů. Nosné
konstrukce jsou monolitické, železobetonové. Stropní
konstrukce nad oběma podlažími jsou taktéž
železobetonové. Obvodové prosklené stěny tvoří hliníkový
plášť s přerušeným tepelným mostem,
zasklený vakuovanými dvojskly, vnější sklo a skleněné
stříšky jsou ze skla STOPSOL supersilver zelený.
Šikmá střešní část je provedená z termoizolačních
panelů. Povrchová úprava hliníkových konstrukcí je
provedena práškovou vypalovací barvou. Ocelové
konstrukce jsou žárově zinkovány. Celý objekt je
zateplen 50 mm extrudovaného polystyrenu. Dokonalou
nášlapnou vrstvu ploché střechy objektu tvoří
ŽB prefabrikáty, kladené do hydroizolační vrstvy —
nátěrového systému Duresil EB od firmy Mapei.
(Vzhled byl přizpůsoben celé rekonstruované západní
tribuně). Taktéž sedačky, které odpovídají normám
FIFA, UEFA jsou stejné, jako na ostatní části
západní tribuny.
Stožár cílové kamery (ocelová trubka 324/16) byl
navržen dle požadavku „žádné“ deformace ve
vrcholu.
V interiéru byla mezi dvěma kancelářemi použita
prosklená příčka s posuvnými dveřmi z hliníkového
konstrukčního systému. Rozevřením dveří se z kanceláří
vytvoří jednací místnost pro rozhodčí. Pro snížení
průzvučnosti mezi místnostmi byla zasklena
čirým dvojsklem VSG (CX) 3.3.1

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*