Bydlení na golfu

Projekt řeší bydlení pro správce golfového areálu v Ostravici. Jedná se o menší dům s atypickými požadavky danými místem a zadáním investora. Pozemek pro budoucí stavbu se nachází v úplném západním cípu hřiště, nedaleko golfového klubu. Místo je bohatě terénně členité a přímo navazuje na jamku č. 16.

Zadáním projektu bylo maskovat objem a provoz domu před pohledy ze hry, ze zmíněné jamky č. 16, která byla několikrát oceněna jako nejlepší jamka roku a není tedy žádoucí výhledy ze hřiště ven v bezprostředním okolí nějakým razantním způsobem měnit. Projekt obrací limitní zadání ve výhodu a objem domu osazuje do prohlubně za valem oddělující hru od zbytkových částí hřiště. Výškové uspořádání objektu kopíruje stávající stav a profilace terénu. Terén je ze západní a jižní strany objektu přihrnut k domu a důkladně ho tím při pohledu od hřiště skryje, čímž zajistí i požadované soukromí jako další z předpokladů. Objekt je tvaru písmene L a jeho otočení a nasazení do pozemku podporuje dále myšlenku uzavření se do sebe. Objekt Je doplněn o opěrnou zeď, která se zařezává do šikmého svahu a tvoří tak obytné atrium, které je odděleno od okolní „veřejné zahrady“ golfového hřiště nejen formálně vyvýšenou zídkou ale i živým plotem. Logickým uspořádáním provozu domu a natočením objektu bylo dosaženo komponovaného výhledu na hlavní panorama v čele s Lysou horou, což byl také další bod zadání.

Hlavní osa objektu je rovnoběžná s přilehlou komunikací a vjezd je situován v severní části z obslužné komunikace. Do čela delšího z křídel je orientován vstup, vjezd a následně kryté parkování. Z tohoto stále ještě exteriérového prostoru se dá vstoupit do zahrady, hlavním vstupem do domu, do skladu, ale i po zavěšeném schodišti na zelenou střechu s další rekreační terasou a pozorovatelnou.

Výraz objektu je civilní. Řemeslně přesný objekt s minimalistickým detailem bude v kontrapunktu s živoucími vysokými travinami a stávajícími stromy všude obklopujícími dům. Omítané fasády a dřevěná vrata vjezdu jsou doplněny pouze jednoduchými klempířskými a zámečnickými prvky dokreslujícími charakter stavby.

Využití pozemků v hranici hřiště může být námětem na přirozený rozvoj sportovních a rekreačních areálů a kdo jiný by měl mít možnost obývat golfové hřiště než jeho správce, ředitel, nebo vedoucí, tedy tak, jak tomu bývalo dříve, kdy ředitelské byty a vily byly součástí každých lázní, podniků a podobně. Návrh zobrazuje, že situaci lze řešit i přes původně zdánlivě protichůdné požadavky.
AUTORSKÁ ZPRÁVA
 

Tým: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Radim Doležal, Peter Babka, Zdeněk Šuchma
Místo: Ostravice
Status: studie, DUR+DSP, DPS
Klient: Ostravice Sport a.s.
Rok: 2018 – současnost
Velikost: zastavěná plocha 205 m2
Stav: před realizací

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*