Bytové domy Pod hájkem v Pelhřimově

Na východním okraji města Pelhřimov vyrůstá na svažitém pozemku nový soubor osmi moderních bytových domů. Objekty jsou třípodlažní s jedním podzemním podlažím, ve kterém jsou umístěna parkovací stání. Pouze jeden dům je čtyřpodlažní. Vždy dva objekty čtvercového tvaru jsou propojeny v prostoru schodiště spojovacím krčkem.
Hlavní nosná konstrukce domu je kombinovaná – obvodové nosné stěny jsou navrženy z keramických tepelněizolačních tvárnic, vnitřní nosný systém je založen na kombinaci prefabrikovaných sloupů v 1. PP a prefabrikovaných stěn v dalších patrech, které vynášejí filigránovou stropní konstrukci osazenou na středním průvlaku a krajních betonových prefabrikovaných průvlacích uložených na obvodových stěnách.
Obvodové stěny jsou zděné z keramických tvárnic vyplněných polystyrenem, bez vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Mezibytové i bytové příčky jsou z akustických keramických tvárnic. Fasáda je navržena z vrstev systémových omítek, vnitřní stěny jsou omítané.
Konstrukce schodiště je železobetonová, prefabrikovaná.
Střecha je uvažována jako plochá betonová s izolačními vrstvami, chráněná násypem z kačírku.
AUTORSKÁ ZPRÁVA


Pro výstavbu bytových domů byl vybrán stavební systém HELUZ
Pro zaměstnance Agrostroje jsme postavili 8 bytových domů se stovkou bytů o rozloze 100 m2, každý byt má k dispozici minimálně 1 terasu. Stavělo se z broušených cihel HELUZ FAMILY 44 2in1, které dosahují součinitel prostupu tepla U = 0,13 W/m2K, takže splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy. Jednovrstvé zdivo z cihel, jejichž dutiny jsou vyplněny polystyrénovými kuličkami, umožňuje přirozený prostup vodních par a zdivo přirozeně dýchá. Společnost HELUZ nám na zakázku vyrobila i speciální cihly HELUZ 44 P15 broušená plněné polystyrénem, které jsme potřebovali….
Příčky byly naprojektovány a následně realizovány z akustických cihel HELUZ AKU 21 kompakt broušená se vzduchovou neprůzvučností 57 dB. Díky unikátní konstrukci tohoto cihelného bloku pro vnitřní zdivo – dvě tvarovky spojené minerální vlnou – je u cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Kromě výborné zvukové izolace dochází i k významné redukci přenosu konstrukčního hluku. Během výstavby jsme se mohli spolehnout na flexibilní dodávky materiálu, přesně jak jsme potřebovali, a ocenili jsme a využili i možnost konzultace se statikem ze společnosti HELUZ.
stavbyvedoucí Filip Novotný
T&Nstav stavební a obchodní s. r. o.

Použité materiály HELUZ:

Cihelné zděné konstrukce 1. NP, 2. NP: keramické dutinové tvarovky HELUZ FAMILY 44 2in1, HELUZ AKU KOMPACT 21, HELUZ malta pro tenké spáry

 
Místo stavby: ulice Pod hájkem, Pelhřimov
Investor: Agrostroj Pelhřimov a. s.
Autor: EA architekti s. r. o. / Zdeněk Eichler, Eva Eichlerová
Spolupráce: Martina Matušková
Dodavatel: T&Nstav stavební a obchodní s. r. o.
Projekt: 2016–2017
Realizace: 2017–2021
Foto, vizualizace: Archiv autorů

Publikováno v časopise Stavba č. 3/2019, str. 90–91
Projekt na stránkách autorů najdete ZDE.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*