Bytové domy U Vysílače

Adresa: Karlovy Vary-Stará Role, lokalita U Vysílače, Okružní ulice
Investor: Město Karlovy Vary
Autoři stavby: K. Scheib, T.Velinský, J. Šesták
Generální projektant: Ateliér ANTA, s. r. o.
Stavební část: Kiwi, s.r. o./ K. Bažilová, P. Pejsar, E. Vitásková, R. Zámostná
Statika: V. Černohorský, H. Gattermayerová
TDI: J. Ondrášek
Generální dodavatel stavby: Sdružení Metrostav a.s. — EUBE, a. s.
Developerská činnost: Sdružení Metrostav, a. s. — EUBE, a. s.
Zastavěná plocha: 4710 m2
Celková podlahová plocha bytů: 17 830 m2
Termíny: projekt 2003-2004, realizace 2004-2006
Náklady: 503 mil. Kč
Fotodokumentace: E. Havlová


Obytný areál 320 bytů je tvořen jedenácti stavebními objekty. — jednak devíti domy, které jsou volně uspořádány okolo páteřní jednosměrně objízdné komunikace, která obemyká centrální prostor s výrazně modelovaným terénem a dále dvěma domy, situovanými kolmo na ulici Okružní, které zakládají ve stejném schématu budoucí urbanistický rozvoj území.
Výsledné řešení bylo zvoleno s ohledem na prostorovou různorodost okolí — dvě větve staveb orientované „do sebe“ zakládají v území zřetelně definované skupiny domů. Rovněž mírné odklánění domů od přísné rovnoběžnosti s uliční čarou pomáhá společně s výsadbou stromů vytvářet přívětivou nepravidelnost.
Vzhledem k náročným podmínkám zakládání jsou stavby nepodsklepené, s odlehčeným ustupujícím parterem, ve kterém jsou situovány jednotlivé garáže, sklípky a technická zařízení. Celý parter je navržen v úzké vazbě na dopravní řešení tak, aby vznikl architektonicky pestrý a v detailu zvládnutý prostor.
Důležitým aspektem je celkové barevné řešení, které klade výrazný akcent na některé objekty a dále tak rytmizuje výsledný dojem.


Publikováno ve Stavbě č. 6/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*