Bytové domy v Sokolově

Sokolov je zajímavé a rozmanité město, spojující a jedinečnou formou reprezentující vývoj společnosti po staletí. Návrh se snaží pokračovat v tom dobrém, chce obohatit lokalitu, nabídnout lidem místo pro zdravý život v dobré komunitě, podílet se na veřejném prostoru a jeho obohacení, propojit jednotlivé části města a přispět k „městskému“ charakteru místa při zachování původního reliéfu a zeleně.

Projekt se zabývá návrhem komplexu bytových domů ve městě Sokolov v zajímavé lokalitě blízko středu města,na místě bývalého dopravního hřiště působící dojmem parku, v sousedství s obchodním centrem, při ulici Křižíkova.

Návrh se snaží zachovat v největší míře vzrostlou přirozenou hranici lokality, tvořenou reliéfem terénu – jakýmsi návrším, vzrostlými topoly a uspořádáním hmot obytných domů vytvořit „poloblok“ polootevřený městský blok domů, který vytvoří vntřní poloveřejný – polosoukromý otevřený prostor.

Navazuje tak na tradiční uspořádání města, tvořící ulice, dvory, náměstíčka – piazzetty. Tradiční formy uspořádání zástavby, které v nové části města zatím chybějí.

Blok je „rozřezán“ přirozenými komunikacemi v lokalitě na 4 funkční celky-4 domy. Kdy při západní straně jsou domy třípodlažní, s předzahrádkami do soukromého parku a izolované od ulice Křižíkovy vzrostlou zelení, při straně východní jsou domy na pilotech, pohybujeme se zde v poloveřejném prostoru.

Blok domů má společné suterénní podlaží s parkovacími místy rezidentů, s vjezdem z klidné jižní strany.

Bytové domy ul. Křižíkova, Sokolov
Architekt: Petr Tuček a object-e
Studie 2018
88 bytů
104 suterénních parkovacích míst
75 sklepních místností pro byty v suterénu
U každého z 9 vstupů jsou kočárkárny, sklady a technické místnosti.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*