Bytový dům Affinity

Řešení bytového domu Affinity vychází z původního urbanistického řešení celé lokality a navazuje na výstavbu v okolí. V domě je 64 bytových jednotek a dvě jednotky komerční, umístěné v parteru.
Základem řešení je hmota polozapuštěného podzemního podlaží, která tvoří sokl objektu. V tomto soklu se nacházejí dvě podzemní podlaží určené pro dvě nebytové jednotky, parkovací stání a technické vybavení objektu. Na tomto soklu, který vychází z ortogonálního rastru lokality, jsou dvě hmoty (sekce) bytového domu o pěti nadzemních podlažích se severo – jižní orientací podélné osy. Ty svojí hmotou volně navazují na bytovou výstavbu v severní části území včetně mírného pootočení hmoty. Předstupující hmota sekcí na jižní straně vytváří uliční frontu, která je potvrzena umístěním obchodních ploch v partetu podél komunikace.
Fasády obou sekcí byly pojednány šedou barvou v kombinaci dvou základních odstínů světlé a tmavé. Proříznutí hmot v místě teras zdůrazňuje fasádní plášť z obkladových desek s dřevěným dekorem. Výplně balkonů jsou také ve dvou materiálových řešeních – se skleněnou výplní a z žárově pozinkované pásoviny. Kombinací těchto materiálů a polohy balkonů s různým rozmístěním oken vznikl charakteristický vzhled domu. Obdélníková podnož je pro zdůraznění kontrastu a vypíchnutí hmot domu obložena imitací kamene a upravena pro porůstání popínavou zelení.

Autorská zpráva

Investor: Skanska Reality a.s.
Dodavatel: Skanska a.s., Závod Residenční výstavby

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*