CCP_City Cell Prototype

City Cell Prototype (CCP) slouží jako prototyp k testování opatření, která mohou města podniknout v boji s klimatickými extrémy. Mezi hlavní z nich patří výsadba zeleně a hospodaření s dešťovou vodou. City Cell Prototype vznikl jako reakce na aktuální hrozby, které jsou spojeny s probíhající klimatickou změnou a jejím dopadem na města. Výzkumná platforma NEXT Institute je autorem konceptu, který pomocí tzv. prototypizační fáze přináší nové technologie, které je nutné adaptovat do stávající infrastruktury města. Prototyp je navržen pro město Brno a vychází ze strategie Brno 2050. Ta mimo jiné plánuje výsadbu modrozelených ploch, které by město ochlazovaly a zabraňovaly v plýtvání s dešťovou vodou.
Prototyp umožňuje sběr dat a jejich pozdější vyhodnocení, což je velmi důležitý krok před realizací těchto technologií v trvalých infrastrukturních projektech.

Forma objektu vychází z potřeby poskytnout stín a sbírat dešťovou vodu, aniž by rušila současnou podobu náměstí, na kterém se nachází. Hlavní částí prototypu je biofiltr, do kterého stéká dešťová voda ze střechy. Biofiltr za pomocí sedimentace a fytotechnologií osázených rostlin zbavuje dešťovou vodu od nečistot, a poté ji sbírá do nádrží, odkud ji pomocí kapkového závlahového systému přečerpává k zavěšeným rostlinám na vnějších stěnách prototypu. Biofiltr mimo jiné pomáhá zadržovat dešťovou vodu, která se poté odpařuje, a zlepšuje okolní mikroklima. Ke zlepšení mikroklimatu slouží také vertikální zeleň umístěná na konstrukci.
Celý projekt klade důraz na minimální ekologickou stopu. Stavbu primárně tvoří předem vysušené dřevěné KVH profily, které nevyžadují dodatečnou impregnaci. Elektřinu pro osvětlení a pohon čerpadla dodávají solární panely na střeše, díky čemuž je celý prototyp energeticky soběstačný.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice
J – Jakub Skokan a Martin Tůma 

 

Autor: NEXT Institute; spoluautoři KOGAA studio
Klient: Veřejná zeleň města Brna
Zastavěná plocha: 27 m2
Užitná plocha: 21 m2
Náklady: 500 000 Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*