CEMEX Förderpreis Beton Central Europe 2020

Vítězové 19. ročníku prestižní technologické a vědecké soutěže byli vyhlášeni. Poprvé za celou existenci ocenění byly vítězné projekty vybírány mezinárodně – v roce 2020 došlo k rozšíření soutěže na tři středoevropské státy, a porota tak vybírala nejen mezi projekty z Německa, ale nově také z České republiky a Polska.

Vítězi soutěže CEMEX Förderpreis Beton Central Europe 2020 se stali Dr. Venkatesch Naidu Nerella s projektem „Vývoj a charakterizace cementových materiálů pro 3D tisk“ (orig. „Development and characterisation of cement-based materials for extrusion-based 3D-printing) a Dr. Daniel Weger s projektem „Aditivní výroba betonových konstrukcí pomocí technologie Selective Paste Intrusion“ (orig. Additive Fertigung von Betonstrukturen mit der Selective Paste Intrusion). Společnost CEMEX věnuje každému z výherců na podporu jeho projektu finanční odměnu ve výši 5 000 eur.

V posledním kole posuzovala nezávislá mezinárodní odborná porota šest finálních projektů z Německa, České republiky a Polska. Členové poroty se setkali online a v průběhu dvou takových setkání vybrali konečného vítěze pro rok 2020.

„Bylo mi ctí účastnit se hodnocení projektů zaslaných do soutěže CEMEX Förderpreis Beton. Všechny hodnocené projekty byly zpracovány na velmi vysoké úrovni a potěšilo mě, že se obě práce zaslané z České republiky v mezinárodním srovnání rozhodně neztratily,“ říká Assoc. Prof. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně, který byl jedním z porotců soutěže.

Český projekt mezi finalisty
Jeden ze zmiňovaných českých projektů na téma „Nový typ aktivního nízkoenergetického cementu s vysokým obsahem belitu“ se nakonec probojoval až mezi posledních šest finalistů soutěže. 

„V mezinárodním srovnání byl tento projekt zajímavý tím, že cílil přímo na chemicko-mineralogickou podstatu slínku a vlivy ve struktuře, které ovlivňují hydratační proces. Výsledky projektu v budoucnu rozhodně přispějí ke zmenšení environmentálních dopadů při výrobě cementu. Cementy na bázi belitu obecně vyžadují nižší teplotu výpalu oproti tradičním alitickým portlandským cementům. Z dlouhodobého hlediska jsou mechanické vlastnosti obou typů cementů srovnatelné, nicméně v případě belitických pojiv je limitujícím faktorem jejich nízká hydratační rychlost a pomalý náběh pevnosti. Předložený český projekt se zabýval přípravou reaktivního belitického cementu, kde by tato nevýhoda byla eliminována,“ doplňuje Dvořák.

O praktickém významu projektu hovoří i jeho autor RNDr. Theodor Staněk, Ph.D. z Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. v Brně: „Věřil jsem, že moje téma je aktuální a řešení kvalitní, a to zejména vzhledem ke všeobecným požadavkům na snižování emisí CO2 a spotřeby primárních surovinových zdrojů. Jedná se o nízkoenergetický cement vyrobený ze slínku, který je možno vypálit při teplotě o 100 °C nižší, než je obvyklé, a který je složený z běžných fází portlandského slínku a laboratorně dotažený do takové podoby, aby vyhověl požadavkům cementářské normy. Zveřejněním dosažených výsledků výzkumu prostřednictvím soutěže takového světového giganta, jako je společnost CEMEX, pro mě skýtá naději na jeho provozní otestování s možností využití v praxi. Oznámení, že můj projekt byl ohodnocen jako jeden z nejlepších, mě velmi potěšilo a utvrdilo v tom, že dosažené výsledky jsou kvalitní a mohly by se v praxi uplatnit“.

CEMEX Förderpreis Beton
Cílem společnosti CEMEX je prostřednictvím ocenění CEMEX Förderpreis Beton Central Europe podporovat další rozvoj výroby, zpracování a inovativního využití betonu a betonových konstrukcí. Od soutěžících se očekává, že navrhnou způsoby, jak zlepšit specifické vlastnosti materiálu, zvýšit jeho kvalitu, nebo snížit náklady. Důraz je kladen i na ekologické a technologické aspekty navrhovaných řešení. K účasti v soutěži byli vyzváni vědci, odborníci ze stavebnictví, výzkumných institucí i univerzit z Německa, České republiky a Polska.

„Jsme velmi potěšeni profesionální spoluprací naší mezinárodní poroty a jejím jednomyslným rozhodnutím. Oba vítězné projekty CEMEX Förderpreis Beton Central Europe 2020 jsou pokrokové a využívají 3D tisku. Zároveň mají technologie prezentované Dr. Nerellem a Dr. Wegerem odlišné způsoby použití. Z našeho pohledu mají oba projekty potenciál změnit způsob použití betonových konstrukcí v udržitelných stavbách v krátkém nebo střednědobém horizontu,“ říká Karsten Schubert, ředitel divize Produktové Technologie společnosti CEMEX pro střední Evropu.

V Německu má ocenění Förderpreis Beton mezi odborníky v oboru technologie betonu skvělou pověst a je jedním z nejvýznamnějších ocenění v oblasti výzkumu stavebních materiálů. Společnost CEMEX zde cenu uděluje každé dva roky již od roku 1984.

Pokud to pandemická situace dovolí, vítězové budou moci prezentovat své projekty na vědeckých a technických setkáních pořádaných společností CEMEX letos v září.

podle podkladů společnosti CEMEX

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*