Cena Petra Parléře 2010

Do 8. ročníku soutěže se registrovalo 52 zájemců a 14 z nich dodalo soutěžní návrhy.
Porota rozhodla o neudělení první ceny, což bylo poprvé v celé historii Ceny Petra Parléře.
První 2. cenu získali Martin Čeněk a Petr Synovec za projekt úpravy a dotvoření Dolního náměstí v Odoleně Vodě.
Druhou 2. cenu získali Gabriela Elichová a Martin Elich za řešení prostoru návsi v městské části Most-Vtelno.
3. cenu si odnáší Jakub Svatoň a Eva Brandová za přístup k řešení Dolního náměstí v Odoleně Vodě.

Cena Petra Parléře půjde za projekty v Mostě a Odoleně Vodě
Praha 20. září (ČTK) – V architektonické soutěži o Cenu Petra Parléře  letos porota udělila dvě druhé ceny, absolutního vítěze nevybrala. Druhou cenu a 200 000 korun si mezi sebe rozdělili architekti Gabriela Elichová s Martinem Elichem za řešení prostoru návsi v městské části Most-Vtelno a Martin Čeněk a Petr Synovec za návrh úpravy Dolního náměstí v Odoleně Vodě. Za přístup k řešení stejného místa v Odoleně Vodě byli na třetím místě oceněni Jakub Svatoň a Eva Brandová, získali 50 000 korun.

Ocenění budou předána dnes – v úterý 21. září na pražském magistrátu. ČTK o výsledcích informovala Petra Lednická ze Společnosti Petra Parléře.

Cena Petra Parléře se udílí architektům, kteří nacházejí nové podoby veřejných prostranství českých měst. Loni ji získali Bronislav Stratil a Jan Roháč za návrh prostoru před nádražím v Poděbradech.

"Tato soutěž ukazuje, že architektura není jen nadstavba pro soukromé domy, ale že je v našem společném veřejném prostoru naléhavě zapotřebí," uvedl v tiskové zprávě předseda poroty Pavel Hnilička.

V soutěži se letos vybíralo z projektů na úpravu tří míst – návsi v městské části Most – Vtelno, Dolního náměstí v Odoleně Vodě a prostoru barokního zámku a okolí rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. Do soutěže se přihlásilo 52 zájemců, 14 z nich dodalo soutěžní návrhy. V porotě zasedli architekti i zástupci měst, jejichž zadání bylo předmětem soutěže.

"Porota po dlouhé diskusi rozhodla o neudělení první ceny, což bylo poprvé v celé historii Ceny Petra Parléře,"
píše se v tiskové zprávě. Důvodem prý nebyla nedostatečná kvalita projektů, ale fakt, že se porota nedokázala jednoznačně shodnout.

Za uplynulých osm let přilákala soutěž celkem 182 měst a 331 architektů. Z vítězných a oceněných studií bylo 13 realizováno a pět se v současné době k realizaci chystá.


Doplněno Stavbaweb:
(Zdroj: Společnost Petra Parléře, o. p. s.)

Oceněné návrhy

CENA PROSTOR PRO ŽIVOT
Odolena Voda – Revitalizace Dolního náměstí, kompletní přestavba prostoru náměstí.
Návrh č.7
Autoři studie: Martin Čeněk, Petr Synovec

 


 

Hodnocení poroty: Projekt úpravy a dotvoření Dolního náměstí v Odoleně Vodě je přesvědčivý jasnou a čitelnou koncepcí a jejím profesionálním podáním. Prostor náměstí definuje striktními pevnými hranicemi. Organizuje dopravu mimo střed náměstí. Vzniklou velkorysou plochu pojednává efektní hrou elips vyjadřujících kromě různých aktivit, materiálů, artefaktů i místní pospolitost. V zahuštění a dimenzování zástavby fronty náměstí vytváří předpoklad intenzivního městského života, který je hlavním předpokladem fungování městského prostoru. Nové hmoty i motivy elips jsou natolik velkorysé a výsledek je natolik efektní, že vzbudil v porotě živou diskuzi o adekvátnosti takového řešení měřítku a charakteru městečka. Zároveň bylo konstatováno, že pokud je návrh pojímán jako iniciace procesu přerodu vesnice na město, lze jej pro jeho potenciál přes všechny pochybnosti doporučit.
Autorská zpráva zde


CENA PROSTOR PRO ŽIVOT
Most, Vtelno – Revitalizace centrálního veřejného prostranství části obce Most.
Návrh č. 11
Autoři studie: Gabriela Elichová, Martin Elich 

 

Hodnocení poroty: Autoři dobře uvažují o prostoru a správně se zaměřují na vymezení hranic mezi soukromým a veřejným. Právě toto vymezí hranic je stěžejním prvkem pro kvalitu veřejných prostranství. Prostorovou úvahu doprovázejí kompozičním schématem a poctivými úvahami o širších vztazích. Na horní stranu návsi umísťují objekt a tím dávají návsi horní hranu. Ve spodní části navrhují dostavět namísto stávající samoobsluhy nový objekt s nárožní věží. Tato novostavba nesleduje původní stopu, jak je zřejmé z obtisku stabilního katastru, ale mírně ustupuje a vytváří tak v ústí ulice širší prostor. Porota nedospěla k jednoznačnému názoru, zda-li je toto rozšíření správné a přiměřené vzhledem k velikosti a tvaru veřejného prostranství. Otázkou zůstává členění prostranství na 3 zóny obchodně společenskou, odpočinkovou a sportovně rekreační. Veřejné prostranství by mělo být volné a otevřené různým způsobům využití a těžko jej vyjma parkové a dlážděné úpravy předurčovat ke konkrétní potřebě. Kladně byl hodnocen jednoduchý a přirozený systém cest. Velkou předností návrhu je určitá střídmost a půvab obyčejnosti zejména v parkové úpravě horní části prostranství. Náves je kultivována přiměřenými prostředky a návrh se tím jeví jako životaschopný. Celkově je návrh zpracován velmi kvalitně, přehledně a výstižně.
Autorská zpráva zde
CENA ZA PŘÍNOS K ROZVOJI MĚSTA
Odolena Voda – Revitalizace Dolního náměstí, kompletní přestavba prostoru náměstí.
Návrh č.14
Autoři studie: Jakub Svatoň, Eva Brandová

Hodnocení poroty: Civilnost – to byl asi první dojem z návrhu, který je velmi citlivý ke stávajícím hodnotám místa. Ať už je to střešní krajina, stopa historických cest nebo měřítko a charakter stávající zástavby. I ambice a nástroje jejich naplnění jsou na první pohled jemné. Sympaticky se dovolávají poetiky maloměsta. Přesto lze vycítit řadu rozporů. Autoři scelují plochu náměstí odsunutím dopravy k jeho západní frontě, ale jako by si s její velkorysostí nevěděli rady, drobí ji na menší motivy. Jako určitý protimluv chápala porota rozbití scelené volné plochy v severní části kaskádami se zabudovaným mobiliářem. Zvlášť, když význam plochy jako dominantního prostoru podpořili autoři přesunutím akcentu Mariánského sloupu. Určité pochybnosti také budí nuance v definování hranic náměstí, které úplně neodpovídají deklarovanému hlavnímu principu návrhu, kterým je, podle autorů: „obnovení pevných linií definujících tvar náměstí".
Autorská zpráva zde


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*