Centrála Stavební spořitelny České spořitelny

Ekonomické a originální řešení rekonstrukce.

Centrála Stavební spořitelny České spořitelny

Klient: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., odp. zástupce: Ing. Říha, Vojtěch Tesárek

Lokalita: Vinohradská 180, Praha 2

Projektant: FACT, v. o. s.

Autoři projektu: Libor Monhart, Libor Hrdoušek, Radek Lampa, Vladimír Krajíc, Zdeněk Korch

Dodavatel: Moravostav Brno, a. s.

TDI: Boos, a. s.

Dokončení realizace: 2002

Počet podlaží: 8 (1+7)

Zastavěná plocha podzemní části: 2504,5 m2

Zastavěná plocha nadzemní části: 1667,1 m2

Obestavěný prostor celkem: 48 064,2 m3

Podlažní plocha celkem: 12 899,9 m2

Počet parkovacích stání: 25 (uvnitř objektu) + 19 (vně objektu)

 

Při úvahách nad daným úkolem jsme byli vedeni snahou navrhnout takové řešení, které by bylo racionální (ekonomické), jednoduché ale přitom originální. Po zvážení všech pro a proti jsme dospěli k těmto principům řešení:

1) rekonstruovat stávající sedmipodlažní objekt,

2) novostavbou zacelit blok v západní části pozemku,

3)odstranit všechny stávající menší budovy a provizoria,

4) založit na takto vzniklém prostoru náměstí — park.


Stávající sedmipodlažní objekt je poměrně kvalitní po stránce konstrukční, skeletová konstrukce odpovídá současným nárokům na variabilitu administrativních ploch. Rekonstrukce urychlila stavbu asi o 6 měsíců oproti případné novostavbě a byla ve srovnání s ní i levnější. Územní řízení a stavební povolení bylo jednoduší a rychlejší. Dům vyhovuje prostorovým požadavkům investora.


Novostavba v západní části pozemku v budoucnosti zacelí blok, hmotově dotvoří prostor náměstí. Je navržena jako maximálně efektivní a moderní stavba šitá na míru zákazníka.


Všechny stávající menší budovy a provizoria byly z pozemku odstraněny a prostor tak byl vyčištěn od nekvalitní či nevyhovující zástavby. Nové vstupní prostory získaly dostatek volnosti a celkový koncept zástavby v tomto místě se projasnil.


Na vzniklém prostoru náměstí byl založen park, což vnímáme jako důležitou aktivitu městského významu — poslední parky v centru Prahy vznikaly v 19. století. Investor se tím zviditelnil coby mecenáš, který dává občanům veřejně prospěšné plochy. Uklidnění vstupního prostoru před rušnou Vinohradskou třídou a vytvoření náměstí dodává budově punc oficiálnosti, solidnosti a důležitosti domu v čele náměstí.

 
 

Publikováno v Architektuře 2003

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*