Centrální depozitář PNP, Litoměřice

Objekt nového Centrálního depozitáře Památníku národního písemnictví vzniká revitalizací bývalých kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích. V první zrekonstruované budově č. 1 je depozitář literárního archivu. Nachází se zde moderní depozitní technologie, kompaktní regály a specializované místnosti pro uložení nestabilních materiálů, prostory pro pořádání velkých archivních celků, digitalizační a restaurátorské pracoviště, servisní pracoviště a badatelna. V současné době se zde nachází většina sbírek literárního archivu Památníku národního písemnictví. Ve II. etapě byla dokončena rekonstrukce budovy č. 2, kde jsou depozitní prostory knihovny a uměleckých sbírek. Budou zde umístěna umělecká díla, písemnosti a mobiliář z celé České republiky, které nejsou právě součástí některé z expozic nebo čekají na restaurování.

Knauf RED Piano – spolehlivá pasivní požární ochrana
Před realizátory stál nelehký úkol, protože snahou bylo zachovat ráz budovy včetně střechy. Projekt počítal se zásadní rekonstrukcí a interiér se musel vybudovat znovu včetně podlah. Rozsáhlý půdní prostor, kde bude umístěn depozitář historického nábytku, je složitě členěné místo, kde podstatnou roli sehrál požadavek na odpovídající požární odolnost. Důležitým prvkem konstrukcí suché výstavby se proto stala sádrokartonová deska Knauf RED Piano, která má vylepšené akustické vlastnosti, je určená pro pasivní požární ochranu ocelových i dřevěných konstrukcí a patří mezi nejpoužívanější elementy systému Knauf FIREWIN. Je nehořlavá, zpomaluje šíření ohně (třída A2-s1, d0), s požární odolností 30–90 minut a třídou reakce na oheň A2. Byla použita jako protipožární opatření u všech dřevěných trámů v budově, na které byl stanoven požadavek REI 30. Do podhledů Knauf D112 a K311 v jednotlivých místnostech bylo projektantem předepsáno dvojité opláštění deskou RED Piano (2× 12,5 mm).

Půdní vestavba, tak jak ji vidíte na obrázcích, je prakticky celá postavena z protipožárních sádrokartonových desek Knauf RED Piano (tloušťka 15 mm) s vložením technické izolace o objemové hmotnosti min. 16 kg/m³ o minimální vrstvě 160 mm. Těmito speciálními deskami byly opláštěny všechny šikminy vedoucí od stropu až k podlaze. Navazují na ně nízké kolmé předstěny, které plní pouze designovou funkci. Z požárního hlediska na ně nebyl kladen žádný́ speciální požadavek, takže je jejich konstrukce jednoduše opláštěná standardní deskou Knauf WHITE. Vzhledem k tomu, že zůstala zachována celá nosná konstrukce střechy spojená s vaznými trámy, nebylo zde možné použít klasický podhled Knauf D112 s požadavkem EI 45, jako v nižších patrech. Podhled byl zavěšen na noniusové a krokvové závěsy a zaklopen dvojitým opláštěním deskami Knauf RED Piano (2 × 12,5 mm) dle systémového řešení podkroví K311. K docílení potřebného tepelného odporu se k izolaci v difuzně otevřené konstrukci použila minerální vata s parotěsnou hliníkovou fólií.

Bylo použito kompletní systémové řešení Knauf
Při pohledu na členité konstrukce půdního prostoru je zřejmé, jak obtížná byla realizace opláštění četných a ne vždy rovných trámů a krovů. „Prioritou byla požární odolnost, ale důležité je i estetické hledisko. Hodně péče jsme věnovali povrchu sádrokartonových konstrukcí, protože jak se v členitém prostoru rozsvítilo, byla vidět každá sebemenší nerovnost. Proto se všechny plochy znovu přetmelily a přebrousily. U všech konstrukcí jsme použili kompletní systémové řešení Knauf, profily, sádrokarton i tmely, abychom měli jistotu, že všechno bude správně navazovat a fungovat,“ vysvětlil nám Pavel Pohořalý, hlavní stavbyvedoucí generálního dodavatele – firmy KONSIT, a.s. Pro zajímavost jen suchá výstavba půdního prostoru trvala tři a půl měsíce. „Měli jsme tu opravdu velmi šikovnou partu z PRIMA Kladno, která nejnáročnější část rekonstrukce budovy zvládla na výbornou. Už dlouho jsem s tak šikovnými lidmi nepracoval. Kompletní rekonstrukce střechy trvala od listopadu 2017 do konce února letošního roku.“ Největší zastoupení v konstrukcích, více než 5 500 m², mají protipožární desky Knauf RED Piano. Doplňuje je téměř 2 000 m² standardních desek WHITE a impregnovaných desek Knauf GREEN. Rekonstrukce objektů Centrálního depozitáře v Litoměřicích bude dál pokračovat a do budoucna se počítá s obnovou dalších budov. Zajímavým architektonickým prvkem bude spojovací lávka ve tvaru hada, která bude dokončena na podzim 2019.

Centrální depozitář PNP, Litoměřice
Investor: Památník národního písemnictví
Generální dodavatel: KONSIT a.s.
Zpracovatel materiálů Knauf: PRIMA Kladno s.r.o.
Použité materiály Knauf: RED Piano, WHITE, GREEN, UNIFLOTT

podle podkladů Knauf 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*