Cenu Hanuše Zápala získal za budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara docent Jan Štípek in memoriam

Cenu Hanuše Zápala za přínos plzeňské architektuře 2010–2013 udělil minulý týden primátor města Plzně Martin Baxa na doporučení odborné poroty docentu Janu Štípkovi in memoriam za budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Překvapením galavečera FINPEX, v rámci něhož k předání ceny došlo, bylo také zvláštní ocenění, které se porota rozhodla udělit městu Plzni za realizaci tří kašen na náměstí Republiky. Cena Hanuše Zápala je udělována jednou za čtyři roky za přínos plzeňské architektuře v uplynulém období. V letošním roce se o ni ucházeli autoři deseti staveb, které prezentovala doprovodná výstava.


Foto Vojtěch Auibrecht

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
Architekt: Jan Štípek
Realizace: 2012
Po několikaletých snahách tehdejšího Ústavu umění a designu ZČU vznikla v univerzitním komplexu na Borech nová školní budova s kapacitou pro 550 studentů. Jednoduchá montovaná hala, přezdívaná jako „Továrna na umění“, nabízí na rozloze 6000 m2 otevřené prostory pro ateliéry, studia a dílny, oddělené navzájem pouze volně posunovatelnými příčkami. Taková koncepce má reagovat na proměnlivé potřeby fakulty a podporovat spolupráci mezi jednotlivými ateliéry. Učebny, kanceláře a zázemí pro pedagogy jsou situovány na třípodlažním „ochozu“. Součástí projektu je také malý divadelní sál s odsuvnou stěnou umožňující přetvořit prostor v přírodní amfiteátr.


Foto Miroslav Chaloupka


O doc. Ing. arch. Janu Štípkovi
Docent Jan Štípek (12. 8.1941 – 24. 5. 2012) absolvoval Fakultu stavební ČVUT v roce 1965, poté nastoupil do Projektové služby Pragounion, byl zakládajícím členem Družstva architektů A13, do roku 1990 pracoval v Pragoprojektu Praha jako hlavní architekt ústavu. Od počátku devadesátých let se kromě projektování věnoval také pedagogické činnosti. Až do roku 2008 vedl ústav nauky o budovách na Fakultě architektury ČVUT v Praze.


Intenzivně se věnoval kultivaci profese architekta. Stál u zrodu České komory architektů v roce 1992 a v následujícím roce byl zvolen jejím prvním předsedou. Od roku 1993 až do roku 2007 byl s přestávkami členem představenstva České komory architektů. O jeho vysokých morálních kvalitách a obecné váženosti svědčí i to, že byl předsedou této profesní organizace zvolen desetkrát. Inicioval aktivní spolupráci s odbornými institucemi a organizacemi, byl členem řady porot a komisí. Získal mnoho významných ocenění, mezi jinými titul Osobnost stavebnictví 2011, který uděluje SIA-Rada výstavby za přínos v oblasti stavitelství, v roce 2012 pak medaili České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
Zdroje: www.cka.cz a www.archiweb.cz

 


„Příjemně mě překvapila úroveň všech dokončených staveb nominovaných na Cenu Hanuše Zápala 2010–2013. Jsou to skutečně výjimečná díla. Jsem velmi potěšen, že jsem mohl ocenit právě takový počin, jakým pro mě i osobně továrna na umění v podobě nové budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni je,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa.

„Budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara byla z mnoha hledisek překvapením prohlídky nominovaných projektů. Volný koncept řešení velkoprostorových atelierů a jejich řazení v celkovém uspořádání naprosto přesvědčivě demonstruje tendence moderní výuky uměleckých disciplín na evropské i světové úrovni. Variabilita prostoru a transformace ateliérů vytváří atmosféru tvůrčího prostředí pro studenty i vyučující. Naopak klidné prostředí kanceláří a počítačových studií je odstíněné venkovní textilní dvojitou fasádou s kreativním nábojem prezentace do svého okolí. Rozhodnutí všech členů poroty pro udělení ceny tomuto projektu bylo jednomyslné,“ vysvětluje předseda poroty Ing. arch. Petr Franta.


Primátor města Plzně Martin Baxa s rektorkou Západočeské univerzity v Plzni Ilonou Mauritzovou a synem docenta Štípka MgA. Janem Štípkem – Cena Hanuše Zápala 2010–2013 

V průběhu diskuze nad nominovanými stavbami se odborná porota jednomyslně shodla, že udělí zvláštní ocenění poroty nominaci č. 2 – Třem kašnám na náměstí Republiky. „Je málo příkladů, kdy veřejný zadavatel – město Plzeň dotáhne projekt do konečné realizace bez kompromisů. Porota hlasovala o ocenění poroty kašnám na historickém náměstí Republiky zejména při vědomí složitosti realizace projektu, který vzejde z veřejné soutěže a následného procesu. Projekt vyvolal veřejnou debatu, kterou odpovědní představitelé města zvládli přesvědčivě,“ vysvětluje rozhodnutí předseda poroty Ing. arch. Petr Franta.


Předseda poroty architekt Petr Franta s technickým náměstkem primátora města Plzně Pavlem Šindelářem a architektem Ondřejem Císlerem – Zvláštní ocenění poroty 

Seznam nominací 2010–2013
• Nominace č. 1: Autosalon Invelt na Rokycanské
o autor stavby: A.S.S.A. architekti s.r.o. – akad. arch. Vratislav Kučera, Ing. arch. Martin Kliment
• Nominace č. 2 – Tři kašny na náměstí Republiky
o autor stavby: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.
• Nominace č. 3 – Atletický stadion města Plzně ve Vejprnické ulici
o autor stavby: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
• Nominace č. 4 – Fotbalový stadion města Plzně ve Štruncových sadech
o autor stavby: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
• Nominace č. 5 – Budova společnosti FORTIS v Úněšovské ulici
o autor stavby: Ing. arch. Marcel Hausner, Ing. arch. Martin Spěváček
• Nominace č. 6 – Administrativní budova v Nádražní ulici
o autor stavby: akad. arch. Václav Šmolík
• Nominace č. 7 – Bytový dům v Modřínové ulici
o autor stavby: Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. Marcela Kobzová
• Nominace č. 8 – Budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
o autor stavby: doc. Ing. arch. Jan Štípek
• Nominace č. 9 – Řadový rodinný dům ve Staniční ulici
o autor stavby: Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. arch. Tereza Nová, Ing. Josef Houška
• Nominace č. 10 – Polyfunkční dům v Černicích
o autor stavby: projectstudio8 s r.o., Ing. Ondřej Janout

Posláním Ceny Hanuše Zápala, ceny primátora města Plzně, je nalézt, ohodnotit a upozornit na kvalitní stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období uplynulých čtyř let. Cílem je podpořit zájem veřejnosti i investorů o vznik architektonicky, esteticky a technicky hodnotných staveb, které dokáží povznést stavební kulturu města. Návrh na nominaci mohl podat bezplatně kdokoliv, ať už písemně nebo prostřednictvím webových stránek Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Novostavby pak hodnotila odborná porota ve složení: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Petr Franta (předseda poroty), Ing. arch. Ivana Gantnerová, Ing. arch. Libor Monhart, prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Jaroslav Zima.

Více informací o Ceně Hanuše Zápala najdete na www.ukr.plzen.eu.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*