Cesta k výhodám zateplovacích systémů Baumit

Ještě před samotným zateplením objektu je proto potřeba stanovit kritéria, představy a cíle, které má zateplení na stavebním objektu splňovat.

Právě Baumit klade velký důraz na vnímání zateplovacího systému jako celku, tedy pečlivě vybrané sestavy jednotlivých komponent jednoho daného výrobce v uceleném řešení. Především dodržení předepsaného technologického postupu montáže a přesné skladby zateplovacího systému je základním požadavkem výrobce pro poskytnutí prodloužených záručních podmínek. Vysvětlení tohoto požadavku hledejme v procesu certifikace nejen jednotlivých vrstev zateplení, ale následně také ve zkouškách jejich předepsané skladby.

Mluvíme-li o skladbě zateplovacího systému, je dobré zmínit, že Baumit vždy doporučuje jednotlivé komponenty systému vzhledem k dlouholetým zkušenostem na trhu. To rozhodně neznamená, že nelze do systému zateplení použít alternativní výrobek. Jeho výběr však jednoznačně stanovuje technologický předpis pro Baumit zateplovací systémy. Pokud výrobce doporučuje např. u zateplovacího systému Baumit Power s vysokou odolností proti mechanickému poškození lepicí hmotu Baumit StarContact, pak zmíněný technologický předpis umožňuje také alternativní použití lepicí hmoty Baumit ProContact.

Zateplovací systémy Baumit, kterých je dnes na trhu celkem dvanáct, jsou v podstatě rozděleny a označeny podle výkonnosti stěrkové hmoty. Jako příklad uveďme lepicí stěrku Baumit StarContact, která je součástí zateplovacího systému Baumit Star EPS. Může se však použít i u zateplovacího systému vyžadujícího specifické řešení. To je např. zateplovací systém Baumit Ceramic, který počítá s následnou aplikací keramického obkladu, cihelné pásky nebo obkladu z přírodního kamene. Většina investorů bude při volbě typu zateplení nejprve zvažovat formu izolantu s ohledem na jeho možnou maximální tloušťku, požadovaný tepelný odpor, ale samozřejmě i cenu. A tady vstupují do výběru polystyrenové desky, minerální vata či specifické izolanty, jako je fenolická pěna nebo desky typu Twinner a další.

Pokud se jedná o rodinný či bytový dům, tedy do požární výšky 12 m, je volba izolantu zcela na investorovi. Chceme-li však u zateplení objektu získat špičkové parametry v oblasti paropropustnosti s minimalizací tloušťky izolantu, je rozhodně nejlepší volbou zateplovací systém Baumit open. Právě vysoká prodyšnost se schopností zajistit příjemné vnitřní klima moderního bydlení je důvodem jeho velké obliby na současném trhu se stavebními materiály.

V situaci, kdy je potřeba z jakéhokoliv důvodu zateplit objekt systémem s minimální tloušťkou izolantu, vstupuje do hry speciální fasádní deska z fenolické pěny kašírovaná z obou stran šedým polystyrenem. Její extrémně nízký součinitel tepelné vodivosti, nabízející vynikající tepelněizolační vlastnosti, je častým argumentem pro využití zateplovacího systému Baumit Star Resolution, např. při stavbě nízkoenergetických a pasivních domů. Zcela specifickou disciplínou je také dodatečné zateplení budovy, což je příklad již zateplených panelových domů s nedostatečnou tloušťkou izolantu. Za určitých podmínek je možné původní izolant zachovat a efektivně řešit situaci pomocí systému Baumit Zateplení na zateplení. Nechtěnou ztrátu tepelné energie domu a s tím spojené vyšší náklady na bydlení dnes řeší také majitelé moderních dřevostaveb. Zateplení Baumit Wood, využívající 100% dřevovláknité izolační desky s vysokou paropropustností, zcela naplňuje myšlenku dnešního moderního přírodního bydlení. Mezi ekonomicky výhodné zateplovací systémy s výborným poměrem ceny a výkonu při dodržení kvalitativních standardů řadíme Baumit Pro EPS. Pro oblast soklu, tedy extrémně namáhanou část fasády domu, doporučuje výrobce speciální řešení Baumit Sokl.

V případě zateplení bytového domu je bezpodmínečně nutné zohlednit při výběru izolantu normou dané požadavky na požární bezpečnost staveb (např. ČSN 73 0810 aj.). Zde se posuzuje především požární výška objektu a hraniční hodnota této výšky pro předepsaný izolant je 12 m, respektive 22,5 m. Například u bytového domu s požární výškou nad 22,5 m předepisuje norma výhradní použití minerální vaty jako izolantu. V tom případě směřuje volba na zateplovací systémy Baumit Star Mineral, popř. Baumit Pro Mineral, zajišťující požární bezpečnost. Stejné požadavky platí např. u jakýchkoliv budov s lékařskou či pečovatelskou službou. Při požárních výškách v rozpětí 12–22,5 m je zateplení deskami podmíněno vložením vodorovného 90 cm pásu izolantu s třídou reakce na oheň A1 nebo A2, tedy minerální vaty, a to vždy nad okenními nebo dveřními otvory na budově a v oblasti založení zateplovacího systému. Kombinace izolačních desek z polystyrenu a minerální vaty zvyšuje náročnost realizace. Baumit má pro tento případ zateplení budovy velmi účinné řešení pro zachování celistvého vzhledu fasády bez nutnosti použití zmíněných pásů – zateplovací systém Baumit Star Twinner.

V každém případě zájemcům o zateplení domu nabízí Baumit prostřednictvím svých technických a obchodních regionálních zástupců bezplatnou odbornou poradenskou službu.

Tisková zpráva


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*