CIUR představil koncept COMPRI® IZOLACE

Požadavky na úspory energií vynakládaných na pozemní objekty ze strany uživatelů i projektantů se rok od roku zvyšují, což s sebou přináší i rostoucí nároky na stavebně-fyzikální vlastnosti použitých materiálů a skladeb. Pokud má být garantována stoprocentní kvalita, funkčnost a životnost stavby, nestačí poskládat k sobě nejlevnější dostupné materiály, jak po léta zaběhnutá praxe často funguje.


Jedině výběr kvalitních materiálů a technologií s ohledem na jejich vzájemné působení nabídne bezstarostné užívání a v mnoha směrech také zdravé bydlení, což je možná to nejdůležitější hledisko. To se týká zejména skladeb tepelných izolantů, parobrzdných a voděodolných vrstev a difuzně otevřených fasádních systémů. V kontextu této filozofie uvádí na trh firma CIUR, a. s., řešení pod názvem COMPRI®.

COMPRI® zahrnuje ucelený skladebný systém materiálů, které umí vyřešit veškeré možné situace týkající se tepelných izolací staveb a rovněž i akustického komfortu. Všechny součásti systému COMPRI® jsou nejen kvalitativně 100% prověřené a vyzkoušené, ale především se vzájemně doplňují a funkčně na sebe navazují.

Z hlediska tepelných izolantů se jedná o foukané izolace na bázi celulózy, minerálního vlákna a nenasákavého polystyrenu (Climatizer Plus®, Climastone® a Climastyren®), které umožní na místě stavby a bez rizika zateplit jakoukoliv konstrukci.

Zejména Climatizer Plus® vyniká vysokou měrnou tepelnou kapacitou, nízkou tepelnou vodivostí, schopností vyrovnávat vlhkost i protipožárními a akustickými vlastnostmi. Climastone® je alternativou k celulóze v prostorách s vyššími požadavky na požární odolnost konstrukce (třída A1). Climastyren® spolehlivě funguje v místech, kde hrozí nebezpečí styku s vodou, například v podlahových konstrukcích. Při správné koordinaci zateplovacího postupu lze všechny aplikace provádět přímo na stavbě, tzn. včetně rekonstrukcí starších domů. V případě dodržení správného technologického postupu a díky pečlivě hlídané a sofistikované výrobě těchto materiálů je zaručena 100% spolehlivost. Specializované aplikační firmy jsou navíc vybaveny přístroji, které velmi přesně vyhodnotí kvalitu díla. Pro možnost vytvoření potřebného izolačního prostoru prakticky kdekoliv v objektu slouží expandéry Huffer®.

 
 
Z důvodu správné funkce stavby, včetně dřevostaveb, je z hlediska stavební fyziky a splnění náročných požadavků vzduchotěsnosti nutné opatřit celý objekt odpovídajícími těsnicími materiály, jako jsou membrány, těsnicí pásky, průchodky apod. K tomuto účelu slouží celá řada výrobků německé značky Pro clima®, jejíž zárukou je 20letá zkušenost a nadstandardní technické zázemí výrobce. Jsou to všechno velmi „inteligentní“ materiály (fólie DB či Intello®), které fungují a reagují podle toho, co se v okolním prostředí děje. Díky tomu je například velmi výrazně omezeno nebezpečí vzniku plísní.
Systém COMPRI® nabízí dále unikátní patentované izolační desky firmy Unger Diffutherm® určené pro vnitřní a vnější zateplení objektů. Pomocí dřevovláknitých desek Unger® lze také vytvořit fungující difuzně otevřenou konstrukci fasády včetně omítkového systému. Díky svým vlastnostem vycházejícím ze samé podstaty přírodního materiálu (dřeva) nabízejí uživateli desky rovnoměrnou a rychlou distribuci vlhkosti.
 
Skladbu materiálů COMPRI® uzavírá řada speciálních desek značky Wolf®, které jsou určeny pro zvukové izolace objektů a místností s vysokými požadavky na akustický komfort. Například Wolf® Phone Star TRI jsou třívlnné desky naplněné jemným křemičitým pískem s objemovou hmotností 1350 kg/m3. Konstrukce a hmotnost je velkou výhodou desek Wolf®, které tak dokáží pokrýt velmi široké frekvenční spektrum včetně kmitočtů s velmi nízkou frekvencí (to znamená v pásmu pod 100 Hz), a to při nízké stavební výšce (deska je pouhých 15 mm silná).
 
Všechny materiály v skladebním systému COMPRI® jsou ekologicky a zdravotně 100% nezávadné. Vrstvy použitých materiálů spolu vzájemně spolupracují a působí tak, aby docházelo k ideálnímu vyrovnání tepelné pohody i vlhkosti v interiéru.
 
Zákazníci si budou moci v nejbližší době vybrat mezi TOP řadou výrobků v systému COMPRI®, která ponese souhrnné označení Premium Line, a ekonomičtější variantou vybraných výrobků označenou Eco Line, která samozřejmě nabídne rovněž odpovídající kvalitu.
 
Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz nebo také na www.ciur.cz.
podle podkladů firmy CIUR, a. s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*