Co jsou to digitální a informační model? Jak se liší?

pořadatel: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
místo: Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1, ON-LINE: https://youtu.be/m9zm4ihUfFU
datum: pondělí 17. 5. 2021 od 15.00 – 17.00 hod.
Odborným garantem cyklu diskusí je Nadace ABF, MPO a ČAS.

Moderuje:
Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Panelisté:
Ing. Štěpánka Tomanová
, externí expert ČAS
Vystudovala obor systémového inženýrství, který v sobě zahrnoval nejen oblasti informačních technologií, ale také základy různých oborů spojených s výstavbou. Po studiích se orientovala na spolupráci s norskou firmou Data Design System, která se věnuje vývoji software pro navrhování pozemních staveb a TZB. Stála u založení společností Callida, Walinger s.r.o. a CAD-BIM s.r.o., ve které v současnosti působí, byla jedním ze zakládajících členů spolku czBIM. Ve své činnosti vystřídala orientaci na spolupráci s několika profesemi projektantů, od pozemních staveb, přes interiérové vybavení, až po TZB. Zabývá se lokalizacemi software a technických norem, podporou a školením uživatelů. Od roku 2011 se věnuje technické normalizaci pro oblast BIM, je členkou mezinárodních skupin organizací pro technickou normalizaci ISO/TC59/SC13 a CEN/TC442.

Ing. Petr Beier, vedoucí útvaru Realizace výstavby ČEZ, a.s.
Absolvoval v roce 2006 Fakultu stavební ČVUT v Praze. Po ukončení studií nastoupil do Skupiny ČEZ, kde na pozici specialisty zajišťoval povolovací procesy (EIA, IPPC, ÚŘ, SP) na projektech výstavby paroplynových elektráren (CCGT) v Bulharsku a Polsku. Následně se podílel na přípravě výstavby JE v lokalitě Temelín (v útvaru povolování, následně útvaru realizace). V současnosti je členem týmu připravující výstavbu JE v lokalitě Dukovany (v útvaru stavební inženýring).

Ing. Ondřej Budík, projektový ředitel HBH Projekt spol. s r.o.
Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně. Od dob studií působí ve společnosti HBH Projekt, nezávislé projekční a konzultačních kanceláři se zaměřením na liniové stavby. Přibližně od roku 2011 se ve firmě zabývá projektovým řízením a digitalizací, poslední roky pak intenzivně i BIMem. První praktický zájem o BIM datuje přibližně k roku 2016, kdy představy o BIM u liniových staveb začaly opouštět laboratorní prostředí. V současnosti působí také jako místopředseda TRT pro BIM pod SFDI a předseda odborné komise pro BIM pod CACE.

Karel Vonka, vedoucí odboru BIM a Digitalizace pro ČR a SK, STRABAG a.s.
Je již 24 let zaměstnán u společností koncernu STRABAG SE na různých pracovních pozicích od mistra stavební výroby, specialistu na kalkulace a controlling, procesního specialistu až po aktuálně vedoucího oboru BIM a Digitalizace pro ČR a SK. Se zkušenostmi z přípravy a výstavby velkých i malých infrastrukturních projektů v ČR a SR a zavádění a vývoje korporátních systémů pro řízení stavební výroby a podnikové komunikace v rámci koncernu STRABAG SE.

podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*