Cox Power Architects: obec Kilmeena

Tento projekt získal v letošním roce ocenění "Nejlepší byty" udělované irskou architektonickou společností (2011 RIAI Architecture Awards). Zadáním klienta – rady kraje Mayo – bylo vybudovat nové obecní centrum spolu se 14 novými domy a  zařízením péče o děti.
Místo: Moyna, Kilmeena, Westport, County Mayo, Irsko
Investor: Mayo County Council
Architekt:
Cox Power Architects
Projekční tým: John Cox, Sal Gallagher, Paul Janas, David Power, Finola Reilly, Martin Rybar
Plocha: 1180 m2
Foto: Michael McLaughlin,
McLaughlin Studios

Místo projektu leží uprostřed farnosti Kilmeena – velké zeměpisné oblasti rozpostírající se přes řadu městeček mezi Westportem a Newportem v kraji (hrabství) Mayo. Pozemek se nachází blízko místního kostela, základní školy, fotbalového hřiště, golfového hřiště a místních akvakulturních zařízení. Zadáním klienta – rady kraje Mayo – bylo vybudovat nové obecní centrum spolu se 14 novými domy a  zařízením péče o děti.

Počáteční diskuse s architektonickým odborem místní správy se soustředila na potřebu vytvořit nové centrum vesnice, které by se stalo střediskem celé obce a širší kilmeenské farnosti. Nové budovy by se také měly stát jádrem pro budoucí rozšíření vesnice, až se to ukáže potřebné.

Zvažovaly se různé typy vesnického uspořádání od formálně navržených sídlišť s geometrickou sítí ulic po spíše neformální urbanismus starodávné irské vesničky (clachan), ostrovní vesnice nebo skupinu hospodářských budov na způsob farmy. Neformální a tradiční typologie se ukázaly jako vhodnější modely, protože budoucí obyvatelé přijdou z venkovského okolí.

Model staroirské vesničky (clachan) umožnil docílit rozumnou hustotu osídlení. (14 domů, obecní centrum a zařízení pro děti jsou postaveny na pozemku o velikosti asi jeden akr, tj. 4067 m2.) Další výhodou je, že některé byty jsou sice v řadových domcích, ale lidé zvyklí žít v individuálních domech, mohou i nadále žít samostatně.

Zalomené uliční čáry a ustoupené vchody posloužily k vytvoření chráněných  obecních a sousedských prostor včetně ulice, vesnické zeleně, návsi a příjezdové cesty.

Příjezdová cesta je umístěna uprostřed skupiny domů a má úzký vjezd na každém konci skrze meandry místně obvyklé vegetace. Pasivní dozor zajišťují výhledy z oken ve štítech přilehlých bytů. Štíty jsou mírně nakloněné, takže zlepšují skutečný i pociťovaný dohled.
Budova obecního centra je multifunkčně vybavená pro sporty a umění. Hmota této obvykle objemné budovy byla přemodelována a snížena, tak aby neovlivňovala sousední domy.

V projekt byl použit mix typů domů, co se týče velikosti, držby a designu. Domy jsou nehluboké, aby slunce mohlo v tomto kraji hojných dešťů co nejlépe pronikat do domu ze všech stran. Mělký plán také umožňuje udržet kompaktní objemy střech v měřítku s blízkými tradičními stavbami. Žádný dům se neopakuje přesně, návrhy se lehce liší. Kde to bylo možné, je podkroví součástí obytného prostoru, což zase snížilo rozlohu zastavěného prostoru

Materiály jsou tradiční; omítka, kámen, beton, pozink a břidlice. Pro zachování vesnické identity mají domy svá jména, nikoli čísla; jména jsou keltské názvy čísel (tj. áon, dó, trí, ceathar atd.).

Navrhli jsme i krajinářské prvky, které zajiš´tují stínění, ochranu před počasím, jsou zajímavé na pohled a slouží obemknutí pozemku. Veřejná zeleň a hřiště jsou uvnitř komunity a v dětském zařízení a vedlejším ladem ležícím pozemku (pro další domy) jsou vysety místní běžně rostoucí květiny. Stávající vzrostlé stromy zůstaly zachovány.

Novým aspektem dokončeného projektu je výstavba řízeného mokřadu za použití vrbových plantáží, které zajišťují terciární čištění odpadních vod z čističky. Čištění odpadní vody je vysoce efektivní a chrání krajinu, vodní toky, vodní břehy a celkové prostředí v okolí vesnice. Vrby jsou obohaceny o živiny z organického odpadu a následně jsou použity jako dřevěné biopalivo. Vrbová plantáž také působí jako větrolam a ochrana před převládajícím větrným počasím. 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*