Cukrovar Lenešice

Obec Lenešice sevřená mezi povodím řeky Ohře a chráněnou krajinnou oblastí Českého středohoří přímo navazuje na město Louny v severozápadních Čechách. Do historie se obec zapsala s nástupem průmyslové éry: v roce 1880 zde byl vybudován jeden z největších českých cukrovarů. Komín cukrovaru se stal regionálním „landmarkem“. Provoz byl v roce 1982 ukončen a dnes je areál cukrovaru průmyslovým brownfieldem. Obec se stávající nepříznivou situaci rozhodla změnit a v roce 2017 vypsala architektonicko-urbanistickou soutěž s ambicí vytvořit z opuštěné periferie funkční součást Lenešic: v soutěži zvítězil návrh ateliéru MS architekti.

Navrhli jsme novou strukturu, která netvoří „jen novou čtvrť“, ale respektuje genia loci bývalého cukrovaru a reaguje na potřeby obce: vytvořit prostor pro rozvoj, propojit Lenešice s obcí Dobroměřice a definovat nové přirozené centrum celé lokality. Areál bývalého cukrovaru představuje zhruba šestinu rozlohy Lenešic. Jedná se nepochybně o zodpovědný úkol, definovat dlouhodobý rozvoj obce – založit plnohodnotnou sídelní strukturou s kvalitním veřejným prostorem, občanskou vybaveností a dopravní sítí. Nově navrženou čtvrť jsme zpřístupnili ze dvou míst v ulici Husova, která je hlavní tepnou obce. Oba vstupy jsou sdíleným veřejným prostorem nových i stávajících obyvatel obce. Dominantou západního vstupu – nového náměstí je částečně zachovalá „ruina“ cukrovaru – zhmotněná industriální minulost a nositel génia loci Lenešic. Ruina cukrovaru se má stát pečlivě komponovaným veřejným prostorem s amfiteátrem, galerií pod širým nebem, prostorem pro volnočasové aktivity a setkávání. V čele nově koncipovaného náměstí navrhujeme dům dětí a mládeže s knihovnou a kulturním sálem, který vznikne konverzí jedné z budov cukrovaru. Součástí „industriálního parku“ zůstane i cukrovárenský sklad, ze kterého vznikne občanská vybavenost. Od západního vstupu do lokality – nového lokálního centra obce povede hlavní ulice, na kterou navazuje struktura rodinných domů a různorodých veřejných prostorů: menší parky, dětská hřiště, prostory k setkávání a odpočinku.

Hlavní ulice povede směrem na jih a odtud na severovýchod k východnímu vstupu, kde je navržen další bytový dům s prostorem pro služby v parteru. Lenešice a Dobroměřice jsme propojili sítí pěších komunikací, které navazují na hlavní ulici nové čtvrtě. Vznikne kompaktní a kvalitní veřejný prostor – centrum dvou dosud oddělených obcí.

Autor: MS architekti s.r.o.: Ing. arch. Gabriela Buzková, Ing. arch. Kateřina Holotová, Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Eliška Chlachulová, Ing. arch. Milan Ševčík, doc. Ing. arch. Michal Šourek

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Vtipné je, že na oficiálních stránkách obce v článku o historii není o cukrovaru ani zmínka. Nic, jako by nikdy neexistoval. Zvláštní…

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*