CZECH CITIES

ČESKÁ MĚSTA VE SPOLEČNÉ EXPOZICI „CZECH CITIES“  LÁKALA INVESTORY NA REALITNÍM VELETRHU MIPIM

Světoví investoři ukázali na MIPIMu svůj apetit a na vlně jejich zájmu o celou střední Evropu se nadále poveze i Česko: předpokládá se obdobný objem investic jako v loňském rekordním roce. Očekávané poptávce investorů vyšla vstříc Praha, Brno a Ostrava: tři největší česká města prezentovala ve společné expozici širokou škálu konkrétních projektů pro různorodé investiční záměry. MIPIM ukázal globální trendy: realitní experti se shodli, že revoluce v technologiích, geopolitická nestabilita a společenské změny se promítají do celosvětového byznysu – a ani realitní trh není výjimkou. Řešením je proto „Nový úděl“ – od nutnosti systematického urbanistického plánování přes postupující digitalizaci až po efektivnější využívání zdrojů vedoucí k udržitelnému rozvoji.

V pátek 17. března skončil ve Festivalovém paláci francouzského Cannes 24. ročník veletrhu MIPIM. Mezi tradiční vystavovatele již léta patří Praha a Ostrava. Letos se však vůbec poprvé v historii veletrhu podařilo spojit prezentace českých měst do jediné velké expozice s názvem Czech Cities o ploše více než 250 m2. K již jmenovaným se připojilo také Brno, které se na MIPIM vrátilo po tříleté přestávce. Obrázek o tuzemském trhu s nemovitostmi dotvářela přítomnost spoluvystavovatelů. Hlavními partnery byli česká Asociace developerů, Central Group, P3 Logistic Parks, Penta Investments a Technologický Park Brno. Partnery byli AFI Europe Czech Republic, Crestyl, Residomo a Unibail-Rodamco. To, že tři největší česká města sdružila své síly i finanční prostředky a prezentovala Českou republiku, její investiční prostředí a realitní trh poprvé v historii MIPIMu v jedné expozici, bylo pro potenciální investory mnohem efektivnější. Všechny podstatné informace tak mohli získat na jednom místě, kde také měli příležitost k jednání s nejvyššími představiteli jednotlivých měst. I tato zdánlivá maličkost může mít velký vliv na rozhodování o umístění investice do konkrétní lokality či projektu, když města v Evropě často nabízejí pro vstup investorů srovnatelné podmínky. O čím dál více konkurenčním trhu evropských metropolí vypovídá i fakt, že se MIPIMu zúčastnilo na 700 zástupců municipalit, mezi nimi všechny významné evropské metropole od Londýna přes Berlín a Paříž až po Moskvu. Investorů přijelo do Cannes 5.300. Konkrétní výsledky první společné prezentace tří největších českých měst na MIPIMu ukáže až čas – vzhledem k výši investic do rozsáhlých projektů je to vždy běh na dlouhou trať. Již nyní ale lze říci, že návštěvnost expozice byla vysoká; recepce na stánku pro stávající a potenciální obchodní partnery a investory ve středu 15. března se zúčastnilo na 150 hostů.

MIPIM patří k nejvýznamnějším globálním evropským fórům v oboru. I když oficiální statistika veletrhu ještě není k dispozici, odhad francouzského organizátora činí 23.000 akreditovaných účastníků z 90 zemí, vystavujících na více než 19 000 m2 plochy. Z České republiky přijelo do Cannes na 50 společností.

SVĚTOVÍ INVESTOŘI UKÁZALI NA MIPIMU SVŮJ APETIT; NA VLNĚ JEJICH ZÁJMU SE NADÁLE POVEZE I ČESKO
Investiční summit za účasti předních světových institucionálních investorů, zástupců penzijních fondů, suverénních fondů a investičních fondů pojišťoven ukázal jejich pokračující chuť investovat. Totéž platí i o České republice. Objem investic na tuzemském realitním trhu dosáhl loni rekordní úrovně více než 100 miliard Kč a obdobně tomu má být i letos. Česko je ze strany zahraničních investorů vnímána jako bezpečná země pro investice, což může být důležité zejména v případě, že dojde k růstu úrokových sazeb snižujících kapitálovou hodnotu investice. Investoři pak budou pro dlouhodobější investice a jejich zhodnocení ještě více vyhledávat země s nízkou mírou rizika. Navíc je ČR i atraktivní zemí pro práci. V globálním žebříčku The Global Talent Competitiveness Index – GTCI, hodnotícím atraktivitu 118 zemí světa z hlediska pracovních podmínek a příležitostí, patří Česku 23. příčka. Silnější investiční aktivita může podpořit dynamiku růstu HDP, který vloni zpomalil růst na 2,3 % (v letošním roce očekává Ministerstvo financí růst HDP o 2,6 %). Česká města proto na MIPIMu prezentovala široké spektrum konkrétních projektů pro různorodé investiční záměry.

Praha: AMBICE REALIZOVAT PROJEKTY SVĚTOVÉ ARCHITEKTURY, ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ JAKO PŘÍLEŽITOST PRO INVESTICE
Aby si hlavní město udrželo svou pozici jednoho z 10 nejbohatších regionů EU, je třeba, aby mělo dostatek ploch pro svůj územní rozvoj. Svou prezentací na letošním MIPIMu Praha chtěla ukázat, že se rozvíjí v souladu se současnými trendy. Těmi jsou mj. rostoucí koncentrace obyvatel do měst (podle analýzy světové Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD bude do roku 2050 žít ve městech až 70 % populace, v Praze se očekává do roku 2050 nárůst počtu obyvatel zhruba o 250 000). Nové atraktivní městské čtvrti mohou v příštích desetiletích vzniknout na nyní opuštěných či nevyužívaných územích – například v areálech bývalých průmyslových závodů či nákladových nádraží (Smíchovské nádraží, nádraží Bubny, nákladové nádraží Žižkov, různé části Vysočan a další). Pražská primátorka Adriana Krnáčová k prezentaci hlavního města na veletrhu uvedla: „Praha je unikátní město s bohatým historickým geniem loci, s nímž se identifikujeme a chceme jej zachovat. Právě proto, že máme na co navázat, chceme z hlavního města znovu vytvořit centrum světové architektury a mít zde stavby od ikon v oboru. První vlaštovkou může být budoucí revitalizace Masarykova nádraží, kde pod taktovkou Penta Investments vzniká Central Business District podle vize uznávané architektky Zahy Hadid. Projekty tohoto typu mohou vznikat na celkem 15 velkých rozvojových územích, které má Praha aktuálně k dispozici a do nichž je třeba přivést nový život. Modelovým příkladem, který na MIPIMu prezentujeme a zaznamenali jsme na něj velký ohlas, je území tzv. Kreativní čtvrti v Praze 9. Je totiž velmi dobrou ukázkou spolupráce mezi řadou subjektů: městem, příslušnou městskou částí, architekty, soukromým investorem a developerem i dalšími zájmovými skupinami, jakými jsou v tomto případě umělci. Inspirací pro tento projekt nám byla pařížská La Défénse, kdy zde v první fázi vzniklo několik budov, které vdechly celému území nový ráz. Na ně se pak navazovaly další investice a pokračující výstavba až do dnešní hypermoderní čtvrti se všemi funkcemi potřebnými pro příjemný život: od práci přes bydlení až po volnočasové aktivity.“

Brno: SILICON Valley střední evropy
Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře metropolitní spolupráce a marketingu města Brna, uvedla: „MIPIM považujeme za ideální fórum pro prezentaci koncentrované nabídky: od využití brownfieldů pro výstavbu atraktivních městských čtvrtí přes rekonstrukce historických objektů až po zcela nové investičně-developerské projekty v oblasti vědy, výzkumu a technologií.“ Právě na svůj vědecko-výzkumný potenciál se Brno letos na veletrhu soustředilo. „Svou letošní prezentací na MIPIMu chceme vyslat investorům signál, že Brno je Silicon Valey střední Evropy,“ řekl první náměstek primátora Petr Hladík, který stál v čele delegace Brna na letošním MIPIMu. „Univerzitní město s 85 tisíci vysokoškolskými studenty, již realizované projekty světové úrovně v oblasti informačních technologií, vědy a výzkumu, biomedicíně a dalších perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou (Technologický park Brno, CEITEC, FNUSA-ICRC, CzechGlobe, šest center excelence a řada dalších) – to vše potvrzuje, že pro toto tvrzení máme důvod. Město dosud s přispěním evropských fondů do vědecko-výzkumné infrastruktury investovalo 1 miliardu USD a každoročně dává na podporu vědy a výzkumu 50 mil. Kč ze svého rozpočtu – například podporuje zahraniční PhD. studenty na zdejších univerzitách. Infrastrukturní kapacita Brna ve výše uvedených oborech je nyní již natolik velká, že může nadále lákat špičkové vědeckovýzkumné pracovníky. Jim je však třeba nabídnout bydlení, které se stává jednou z priorit města. S ohledem na rostoucí poptávku připravujeme změnu územního plánu, který pro rezidenční funkci v horizontu dvou let v pěší vzdálenosti od centra uvolní značné množství nových ploch, původně určených pro lehkou průmyslovou výrobu – např. v oblasti kolem Bratislavské ulice, ale také v rozvojové zóně tzv. Jižního centra. V této souvislosti se město chystá investovat nejen do technické infrastruktury, ale i do stovek až tisíců bytů pro nájemní bydlení. Bez spolupráce se soukromými investory se však neobejdeme. I proto jsme na MIPIMu, abychom o těchto záležitostech se zájemci jednali,“ komentoval Petr Hladík. „V neposlední řadě jsme na veletrhu s potenciálními investory probírali i rozvoj sportovní infrastruktury: hokejové arény pro 13 tisíc diváků, fotbalového stadiónu pro 30 tisíc diváků, velodromu i atletického stadionu. Všechny tyto stavby by měly mít parametry pro pořádání velkých sportovních událostí, což na sebe může vázat další investice,“ dodal Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

Ostrava: ŽIVÉ A KREATIVNÍ město, podporující inovace
Ostrava na MIPIM přivezla zbrusu novou nabídku atraktivních lokalit v historickém centru města, pro které hledala investory a developery. Jde o lokality Karolina, areál Černé louky a proluky u západní strany Masarykova náměstí, kde celkem může vzniknout až 336 100 m2 pro novou výstavbu. Dalším prezentovaným projektem v okolí centra města byla rekonstrukce historické budovy městských jatek. Primátor Ostravy Tomáš Macura k prezentaci na MIPIMu uvedl: „Ostrava se nadále rozvíjí směrem k dynamickému modernímu městu: vznikají zde centra excelence, kde se daří inovacím a kde se realizují nové projekty ve všech segmentech realitního trhu. K tomu přispívá nejen jasně daný územní plán, který má plnou podporu města a je tak pro investory jasným pozitivním signálem, ale také například memorandum o spolupráci s Moravskoslezským krajem při rozvoji inovačního podnikání. Na letošním MIPIMu jsme chtěli ukázat, jak myšlenku živého, kreativního města s inovačním potenciálem dále posouváme vpřed. Našim cílem je oživení centra města, aby bylo příjemným místem pro život jak pro nově příchozí, tak i pro stávající obyvatele. Plochy v srdci Ostravy chceme revitalizovat a obohatit je především pro rezidenční funkci. S tou by měla jít ruku v roce i práce (v podobě výstavby kanceláří) a zábava (v podobě realizace projektů pro volnočasové aktivity od nakupování přes sport až po zábavu). Nové plochy pro všechny tyto funkce mohou vznikat i v lokalitě Karolina jako spojnicí mezi Dolní oblastí Vítkovice a centrem města; na zastavění těchto pozemků město nyní zadalo zpracování urbanistické studie. Za další vlajkový projekt považujeme rekonstrukci historické budovy městských jatek. Tu Ostrava vykoupila od soukromého vlastníka a nyní probíhá mezinárodní soutěž architektů pro výstavbu centra pro kulturní a společenské účely, především pro galerii moderního umění Plato. Naše spolupráce s budoucími investory může probíhat různým způsobem: například u ploch v centru Ostravy může jejich část být investicí města a další části mohou rozvíjet soukromí investoři. Právě pro tato jednání je pro nás MIPIM ideální příležitostí.“

MIPIM: „NOVÝ ÚDĚL“ JAKO CESTA DALŠÍHO VÝVOJE
Také letos byl veletrh ukazatelem globálních trendů. Revoluce v technologiích, geopolitická nestabilita a společenské změny se promítají do celosvětového byznysu – a MIPIM ilustroval, že ani realitní trh není výjimkou. Letošním ústředním tématem proto byla myšlenka „Nového údělu, parafrázujícího Rooseveltův meziválečný New Deal v USA jako soubor ekonomických a sociálních reforem. Problematiku otevřel svým příspěvkem celosvětově uznávaný globální stratég Parag Khanna a navázalo na něj dalších 16 konferencí a workshopů. Realitní experti se shodli na tom, že „Nový úděl“ klade před současný světový trh s nemovitostmi čtyři velká témata. Prvním z nich je nutnost systematického urbanistického plánování. Na Zemi bude již brzy žít 8,3 mld. lidí a do roku 2050 dvě třetiny z nich budou žít ve městech. To bude klást na světové metropole obrovské nároky – např. pokud jde o jejich schopnost reagovat na klimatické změny, strategie investování, architekturu či stavební technologie. Druhým úkolem je efektivnější využívání zdrojů. Do popředí zájmu se dostává cirkulární ekonomika – zvlášť se zřetelem na to, že energetická poptávka vzroste o 40 % a polovina světové populace bude žít v oblastech s nedostatkem vody. Třetím tématem jsou ekonomické a geopolitické změny. Brexit a volby v USA, Francii, Německu, Itálii a Nizozemsku – to vše bude mít vliv na globální realitní trh, na investice s ním spojené i na budoucí mezinárodní spolupráci. Tohoto tématu se dotkl jak tradiční veletržní summit primátorů, tak i investiční summit s účastí více než 5 000 akreditovaných mezinárodních investorů a zástupců finančních institucí. Čtvrtou velkou výzvou je digitalizace a s ni související témata, která budou čím dál víc ovlivňovat realitní sektor: tzv. Big Data, Smart Data promítající se např. do „chytrých domácností“, umělá inteligence, virtuální realita, 3D tisk a jeho využití v architektuře a stavebnictví apod. Evergreenem veletrhu nadále byla témata, která s myšlenkou „Nového údělu“ souvisejí: inovace a výstavba zelených budov. Speciální workshopy měly také jednotlivé segmenty realitního trhu: bydlení, maloobchodní a kancelářské nemovitosti, hotely, průmyslové a logistické nemovitosti i projekty zdravotní péče, které se dostávají do popředí zájmu v souvislosti se stárnutím světové populace.

MIPIM AWARDS: CENY ZA NEJLEPŠÍ STAVBY SVĚTA
Vyvrcholením veletrhu se jako každoročně stalo vyhlášení MIPIM Awards, nejlepších staveb světa uplynulého roku. Tyto prestižní ceny byly letos u příležitosti veletrhu předány vítězným projektům v 11 kategoriích: Administrativní centra, Rekonstruované budovy, Rezidenční projekty, Obchodní centra, Hotely a turistické rezorty, Průmyslové a logistické nemovitosti, Nemocnice a další projekty zdravotní péče, Zelené budovy, Městské projekty regenerace, Projekty budoucnosti a Projekty budoucnosti velkého rozsahu (přesahující 150 000 m2 plochy).

29. ročník veletrhu MIPIM se v Cannes uskuteční od 13. do 16. března 2018.

Přehled vítězů MIPIM Awards:  
Administrativní centra WARSAW SPIRE, Varšava, Polsko
Rekonstruované budovy CHAMBON, Brusel, Belgie
Rezidenční projekty li01 – NOVOSTAVBA 6 BYTOVÝCH DOMŮ NA LIEBIGSTRASSE 1, Berlín, Německo
Obchodní centra VICTORIA GATE, Leeds, Velká Británie
Hotely a turistické rezorty MAISON ALBAR HOTEL PARIS CÉLINE, Paříž, Francie
Průmyslové a logistické nemovitosti EVROPSKÝ LOGISTICKÝ AREÁL NIKE, Ham, Belgie
Nemocnice a další projekty zdravotní péče GAPS – NOVÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE, Slagelse, Dánsko
Zelené budovy THE Museu do Amanhã (muzeum budoucnosti), Rio de Janeiro, Brazílie
Městské projekty regenerace be-MINE, Beringen, Belgie
Projekty budoucnosti CHINA WORLD TRADE CENTER (FÁZE 3 C), Peking, Čína
Projekty budoucnosti velkého rozsahu KASHIWA-NO-HA SMART CITY, Kashiwa  (prefektura Čiba), Japonsko
(přesahující 150 000 m2 plochy)      

tisková zpráva
zdroj foto. mipimawards.com

Doplněno Stavbaweb:
Vítězné stavby MIPIM Awards 2017 si můžete prohlédnout ZDE.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*