D3A: Palác Křižík II

Na pražském Smíchově byla u stanice metra Anděl zastavěna poslední volná proluka. Palác Křižík II vyrostl mezi ulicemi Radlická a Kováků, ohraničený je objektem Anděl, bytovým domem a Palácem Křižík I, na který navazuje. 

Oba domy jsou provozně a dispozičně propojeny, což se projevuje spojením podzemních garáží dvoupodlažním tunelem i společným vjezdem a výjezdem. Dále mají společnou kotelnu v objektu Křižík I, na jehož střeše jsou umístěny i chladiče vzduchotechniky budovy Křižík II. Na novostavbě tak mohly vzniknout prostory pro střešní zahrady a terasy.Stavba byla realizována jako energeticky šetrný objekt dle systému hodnocení BREEAM a získala certifikaci BREEAM Excellent.Důležitým urbanistickým prvkem je veřejný průchod, propojující ulici Kováků s Radlickou, který umožňuje i pohled do vnitrobloku s výtahem a schodišti, napojené na další části domu prosklenými lávkami. S poměrně značnou dispoziční hloubkou objektu kontrastují rozměry uličních částí: křídlo do Radlické ulice je široké 32 metrů, průčelí v ulici Kováků 16 metrů.

Budova má čtyři podzemní podlaží, 2. až 4. PP slouží pro parkování, v prvním podzemním podlaží jsou strojovny a sklady. Ve vstupním podlaží je recepce, přístup k výtahům a ke schodišti a dvě prosklená atria.  Administrativní plochy v dalších podlažích jsou přístupné po lávkách z dvorany. V centru každého z nich je hygienické zázemí, kuchyňka a úklidová komora. Křídlo Radlická má pět takových typických podlaží plus jedno podlaží ustupující, křídlo Kováků s přibližně poloviční půdorysnou plochou má čtyři administrativní podlaží a dvě podlaží ustupující.

Stavební  řešení
Objekt je založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách, propojených železobetonovou deskou z vodostavebného betonu. Stavební jáma byla zajištěna v uličních částech pomocí záporového pažení, směrem k sousedním objektům tryskovou injektáží.) Spodní stavbu tvoří bílá vana z vodostavebného betonu, obvodové stěny mají tloušťku 300 mm, sloupy jsou rozměru 300 x 900 mm. Monolitické železobetonové stropní desky jsou bezprůvlakové s hlavicemi.
Nosnou konstrukci nadzemní části budovy tvoří železobetonový monolitický skelet se štítovými stěnami, sloupy o rozměru 450 x 450 mm a bezprůvlaková stropní deska. Střešní pláště tvoří vesměs jednoplášťové střechy s extenzivní zelení. Obvodové pláště budovy jsou převážně prosklené se stínicími prvky, které jsou ovládány centrálně prostřednictvím systému měření a regulace. Zatímco uliční fasády stíní posuvné panely s výplní z tahokovu, dvorní fasády mají vnější žaluzie.

Podlahy v kancelářích jsou dvojité s nášlapnou vrstvou z pozinkovaného plechu, recepce a výukové centrum mají podlahové vytápění. Ve fitness centru a ve vstupním podlaží je podlaha z leštěného betonu se vsypem. Schodišťové konstrukce mají povrch z pohledového betonu, podlahy na spojovacích lávkách jsou dvojité s kobercovou krytinou. V podzemní části budovy mají podlahy povrchovou úpravu z probarvené průmyslové stěrkové hmoty.
V nadzemních podlažích jsou železobetonové stěny opatřeny tenkovrstvou stěrkovou omítkou a výmalbou, stropní konstrukce byly ponechány ve formě pohledového betonu. U zděných příček je jednovrstvá sádrová omítka.TZB
K vytápění objektu se využívá kotelna v Paláci Křižík I s výkonem 1440 kW. Komerční plochy v 1. NP jsou zásobovány samostatnou odbočkou, pro vytápění zbývající části 1. NP a pro 1. PP se využívá tepelné čerpadlo o výkonu 2 x 78,6 kW, napojené na systém hlubinných vrtů.

Slaboproudé systémy jsou kompatibilní se systémem Honeywell, který je instalován v Paláci Křižík I. Kromě strukturované kabeláže zahrnují EPS, audiosystém EVAC pro řízení evakuace osob prostřednictvím rozhlasu, přístupový systém a systém kontroly pohybu osob, kamerový systém a detekci CO v prostoru parkingu. Pro zálohování silnoproudého systému je instalována UPS 400 kVA a sedm přídavných baterií BB. Součástí stavby je i nová trafostanice 1 000kVA, 22/0,4 kV, na kterou je připojen i stávající objekt Křižík I.
Tisková zpráva


Administrativní budova Palác Křižík II
Místo: Radlická 3294/10, Praha 5
Investor: SMÍCHOV TERRASE, s. r. o., Praha
Autoři projektu: D3A, s.r.o., Praha – Tomáš Prouza, Eva Macková
Projektant: REAL DEVELOPMENT DESIGN, s. r. o., Praha, vedoucí projektu Ing. Lubomír Špaček
Generální dodavatel: Sdružení Administrativní budova Palác Křižík II – VCES, a.s. (vedoucí sdružení), Průmstav, a.s.
Manažer projektu: Ing. Ondřej Kahoun (VCES, a. s.), zástupce manažera projektu Ondřej Princ (Průmstav, a. s.)
Rozhodující kooperanti:
Keller, s. r. o. – speciální zakládání
Optimal Engineering, s.r.o. – vzduchotechnika, zdravotní technika
Primatech, s.r.o. – chlazení, Nevšímal, a.s. – obvodový plášť
Clasifica, s. r. o. – slaboproud, silnoproud
Sofim, s. r. o. – měření a regulace
Vokl, s.r.o. – střešní plášť
Kancelářské prostory: 5 300 m2
Komerční prostory: 580 m2
Podlahová plocha: 14 107 m2
Zastavěná plocha: 1695 m2
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*