Dálniční kaple

Fotogalerie ke článku (7)

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas

Dálniční kaple - Pavel Filgas
Celá fotogalerie (7)

Diplomová práce 2008-2009
1. cena

Duch kontra Doba
Úloha procesu

Proces vytváření architektonického konceptu úzce souvisí s vnímáním řešení daného problému v nejširších souvislostech kulturních, společenských, filozofických, ekologických a urbanistických.

Touto poslední akademickou úlohou se snažím vyjádřit vlastní vnímání podstaty práce architekta. Samotný výsledek se tedy opírá o široké chápání problematiky, její rozbor a formulaci teoretických východisek, která se snažím poctivě naplňovat.

Zastavení
Návrh , u nás zatím nepříliš známé formy, představuje konkrétní, symbolický a minimalistický pohled na řešení obecného zápasu Ducha s Dobou, zápasu původnosti a pokroku. Dobu a pokrok v této úloze reprezentuje rozvoj dálniční sítě, zapříčiněný novodobými potřebami naší společnosti a její pronikání do původního prostředí, které se svou neporušeností, tradicí a geniem loci představuje Ducha.

Konkrétně se tedy jedná o východní část naší země, malebné a málo dotčené území „valašských kotárů“ a to části Vizovických vrchů, do kterých se, mimo jiné vlivem potřeby spojení slovenských a severomoravských průmyslových zón se zbytkem Evropy, zakusuje plánovaný koridor rychlostní komunikace R49, jejíž první úseky jsou právě ve výstavbě.

Součástí úlohy neměla být polemika nad smyslem či trasováním takovýchto staveb, cílem bylo vytvořit formu, která by zde probíhající zápas mezi původností a pokrokem symbolicky smířila. Výsledkem je hmota, která je svým měřítkem přímo v opozici k totální a rozsáhlé podstatě dálniční struktury, hmota střízlivá, minimalistická, snažící se strohým a přesto silným výrazem o jasné gesto, hmota pevně svázaná s nezvyklým způsobem umístění a polohou, hmota s lidským měřítkem.

V základu se jedná o koncept rozštěpu hmoty dálničního koridoru a vetknutí prvku tak odlišného, jak si jen můžeme v souvislosti s dálniční stavbou představit, pokus o vytvoření identifikačního symbolu krajiny i pro ty, kteří nechtějí nebo nemají čas zpomalit či zastavit, záměr vyjít z původních hodnot prostředí a tradic místních obyvatel, snaha přinést novou hodnotu do místa, ve kterém se původní hodnoty potlačily.

Pavel Filgas
Architektura I.
VŠUP Praha
Diplomová práce 2008-2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*