David Kraus: přístavba základní školy v obci Hradištko

Základní škola Hradištko je škola venkovského typu, založená v roce 1875. Od 1.9.2012 je úplnou základní školou I.stupně, která poskytuje základní vzdělání pro 150 dětí ve věku od šesti do jedenácti let. Pro zvýšení počtu žáků byla v letošním roce škola rozšířena o novou dvoupodlažní přístavbu, provozně propojenou se stávající budovou v obou úrovních.Adresa: Základní škola Hradištko pod Medníkem
Investor: Obec Hradištko
Autoři: David Kraus, Architektura, s. r. o.
Projekt: ILBprostav s. r. o.
Hlavní dodavatel: IMS-BAU s.r.o., Jahodová 2890/109, 106 00 Praha 10
Zastavěná plocha: 439 m2
Podlahová plocha: 698 m2
Nové zpevněné plochy (terasa + kačírek): 111 m2
Obestavěný prostor: 3380 m3
Realizace 02/2012 – 08/2012
Zadání: 05/2011
Náklady: 15 milionů Kč

Foto: Filip Šlapal

Architektura:
Koncepcí je umístění kompaktní stavby otevřené a orientované do zahrady – k jihu a zavřené a objemově nenápadné k severu. Škola je dvoupodlažní, se stávající budovou je provozně propojena v obou úrovních. Objekt má centrální prostor, kolem kterého se točí život uvnitř, srdce domu tluče o vánočních besídkách, dětských představeních nebo prostě o přestávkách, kdy je třeba, aby děti blbly. Atrium je prosvětlené shora, déšť dopadající na světlíky je hudbou znějící uvnitř. Prosklená sborovna je kapitánský můstek, opticky propojuje učitele a děti dole. Atrium je propojeno se zahradou a terasou venku skrz velké posuvné dveře. Učebny jsou situovány do jižní zahrady – výhled je úchvatný a motivující, zelené kopce v dáli jsou zasněné a znamenají sounáležitost s přírodou. Barevná ostění oken dům proměňují z každého úhlu. Velká terasa na zahradu není jen pracovní prostor, jde o další učebnu pod širým nebem. Co se týče architektonického výrazu budovy, stále jsem přemýšlel, čím vším lze do domu vnést hravost – ručně tvarovaná omítkou, světle zeleným marmoleem symbolizujícím trávník, obklady na wc, kde holky mají z dlažby vyskládané květy a kluci příklady,  abstraktní malbou na stěně – dílem studentů z VŠUP či skákacím panákem a šachovnicí v atriu…

Konstrukce a technologie:
Objekt je řešen pomocí tradičních postupů a technologií, velký důraz byl kladen na cenu a rychlost výstavby. Po sejmutí ornice a vyhloubení výkopů pro základové konstrukce byly provedeny inženýrské site, kanalizační jímky a vsakovací drény. Základy jsou řešeny betonáží pasů a desky, pod betonovou deskou jsou provedeny štěrkové zhutněné podsypy, obvodové konstrukce 1np i 2np jsou z Porothermu, stěny tl. 500m jsou nezatepleny,  ve stěnách  jsou provedeny železobetonové věnce, stropní konstrukce jsou železobetonové panely, konstrukce krovu je dřevěná, střešní krytina je plechová, okna jsou plastová trojskla, fasáda je ručně strukturovaná omítka, vnitřní dveře jsou dřevěné, podlaha je marmoleum + dlažba v sociálním zázemí, zábradlí schodiště je řešeno jako ocelové s výplní tahokovem, venkovní terasa je dlažba zastřešená pomocí dřevěné konstrukce s polykarbonátem. Po dokončení objektu byly provedeny terenní + sadové úpravy.

situace půdorys

půdorys
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*