DELTA-FOXX/ PLUS

Fotogalerie ke článku (2)

FOXX PLUS

FOXX PLUS

FOXX PLUS

FOXX PLUS
Celá fotogalerie (2)

— prověřené vodotěsné podstřeší (PHI 3. stupně, třídy A).

V současné době se na českém stavební trhu objevily „převratné novinky“ v řešení vodotěsného podstřeší, které prezentují jak někteří výrobci střešních krytin, tak i výrobci pojistných hydroizolací. Pokládáme proto za užitečné připomenout si některé důležité zásady platné pro konstrukce šikmých střech, které se nacházejí pod bezpečným sklonem použitých střešních krytin.

Pravidla pro navrhování a provádění střech (vydal Cech klempířů, tesařů a pokrývačů ČR v roce 2000 na základě německých podkladů, v nichž uvedená pravidla vycházejí z dlouhodobých praktických zkušeností, které v době minulé nebylo možné u nás řádně rozvíjet), řeší konstrukce šikmých střech tak, že se můžeme pohybovat až 10 ° pod bezpečným sklonem navrženého typu skládané střešní krytiny. Ovšem pouze za předpokladu zvýšené ochrany podstřeší, jež částečně přebírá úlohu vodotěsné vrstvy, kterou ve vyšších sklonech zajišťuje krytina.

Nejnižší hranice pro řešení vodotěsného podstřeší — PHI 3. stupně, třídy A — pomocí speciální pojistné hydroizolace je 12 °.
Pokud se dostaneme sklonem střechy se skládanou krytinou pod hranici 12 °, musíme hydroizolační opatření řešit jako PHI 3. stupně, třídy B, tedy pomocí materiálů známých z oblasti plochých střech — např. dvou vrstev svařovaných asfaltových pásů vedených přes náběhové kontralatě.
Z praxe víme, že vzhledem k nepropustnosti asfaltových pásů pro vodní páru musíme bednění ze spodní strany odvětrat dostatečnou vzduchovou mezerou. PHI 3. stupně, třídy B se ovšem dle Pravidel musí řešit jako střecha jednoplášťová. Konstrukce v takovém případě již nemůže být definována jako vodotěsné podstřeší! Technické řešení se tak stává velmi komplikovaným a takřka neproveditelným.
Proto je výhodnější se sklonům pod hranicí 12 ° v případě betonových a pálených krytin raději vyhnout. Experimenty s „vodotěsným podstřeším“ na bázi standardních polypropylénových pojistně hydroizolačních pásů pro střechy sklonu 7 ° nebo 8 °, lze z našeho pohledu označit za riskantní.
Navíc ve zmíněných Pravidlech pro navrhování a provádění šikmých střech je jasně uvedeno, že skládaná a betonová krytina se při sklonu pod 10 ° pokládat nesmí.

Společnost DÖRKEN již mnoho let řeší úspěšně tuto problematiku pomocí speciálního výrobku DELTA-FOXX.
Mimořádně robustní a odolný pás sestává z pevné polyesterové textilie s vodotěsným disperzním povrstvením. Za pomoci příslušenství, ověřeného praxí, pás vytváří funkční, odolné a snadno proveditelné vodotěsné podstřeší (PHI 3. stupně, třídy A) pro sklon střechy od 12 ° podle typu střešní krytiny.
Poslední inovací je fólie DELTA-FOXX PLUS, která je již z výroby opatřena integrovanými samolepicími okraji na obou stranách pásu. Její vynikající lepicí schopnosti dokladuje i možnost slepení mokrých pásů po dešti, pevnost a zpracovatelnost, což měli možnost vyzkoušet si i účastníci letošní certifikace pokrývačů DELTA-FORUM 2008.

Informace společnosti Dörken, s. r. o.
Publikováno ve Stavbě 2/2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*