Dethier Architectures: Belveder v Koblenzi

Koblenz byl v roce 2011 vybrán pro konání Bundesgartenschau – bienále zahradnické výstavy, která se koná od roku 1993 pokaždé v jiném městě a na kterou přijíždí kolem 3,6 miliónu návštěvníků. Pro tuto příležitost byly v Koblenzi postaveny různé stavby včetně Belvederu navrženého studiem Dethier Architectures. Oblíbená vyhlídka se stala symbolem města.

Místo: Koblenz, Německo
Architekti: Dethier Architectures
Statika: Ney & Partners
Generální dodavatel: Mohr Ingenieurholzbau GmbH
plocha: 675 m2
Realizace: 2011


Bundesgartenschau je rozsáhlá akce, takže Koblenz potřeboval infrastrukturu schopnou řešit problémy, které jsou s ní spojeny. Do příprav na bienále patřila také mezinárodní soutěž na belveder, který se měl postavit v pevnosti Ehrenbreitstein, vystavěné po Vídeňském kongresu (1815) na vrchu téhož jména nad soutokem Rýna a Mosely. Pevnost se po roce 1918 stala turisty vyhledávaným místem. Je na seznamu historického dědictví UNESCO.
Vyhlídka má tvar dutého trojúhelníku, umístěného na náhorní plošině, odkud je výhled na Koblenz. Chodník je přístupný pro návštěvníky s omezenou pohyblivostí. Vede z galerie – potenciálního výstavního místa – až na střechu Belvederu a během cesty vzhůru se chodcům nabízejí výhledy střídavě na park, město a samotný belveder. Projekt charakterizuje konzola: vysunuje se více než 15 metrů nad údolí a zdvihá se 10 metrů do výšky. Výběr materiálu (místní dřeviny pro vlastní stavbu a chodník, kortenová ocel pro konstrukční prvky) předznamenal, že celá konstrukce bude prefabrikovaná. Ze spojení architektonického výzkumu a konstrukčního inženýrství vznikla lehká konstrukce s dynamickou cestou pro návštěvníky. Postranní příhradové nosníky vytvářejí mozaikové průhledy na okolní krajinu a díky nim je konstrukce relativně volně stojící.

Díky formálnímu high-tech designu nabízí Belveder vizi modernosti. Integrace maximálního počtu kontextových charakteristik je výrazem ochoty upřednostnit vnímání přírody. Bylo nutné najít takové řešení, díky němuž by se stavba zcela nenápadně mohla stát symbolem Koblenze. Navíc bylo zásadní, umožnit každému návštěvníkovi smysluplné a jemné střetnutí s okolím. Douglaska a další materiály – a především prozkoumání místní morfologie – umožnily, aby tento „architektonický objekt“ zahrnul tyto obavy. Díky velkému měřítku může je stavba vidět z dálky, ale její půvab a horizontálnost jí dovolují harmonicky splynout s krajinou. S ohledem na požadavek organizátorů, aby projekt respektoval historický charakter místa, odpovídá umístění belvederu a návrh jeho úhlů geometrii základů pevnosti a zahradních cest, které se tak objevují jako konzola nad údolím a Německým rohem. 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*