Developer začal stavět v Prokopském údolí, aktivisti jsou proti

(ČTK) – Developer JRD chce na okraji Prokopského údolí v Praze postavit dva nízkoenergetické projekty. Společnost je představila novinářům s tím, že v lokalitě by mělo vyrůst osm velkých vil a 34 bytů. Lidé z městské části Praha 5 však proti tomu protestují.

Výstavbu prvního projektu Vily Diamantika zahajuje developer v těchto dnech současně s demolicí zchátralé tovární budovy bývalého Technoplynu. Místo zchátralé budovy má vzniknout projekt Rezidence Trilobit se 34 byty v dispozicích 3+kk až 5+kk a rozloze od 90 až po 140 metrů čtverečních. Osm plánovaných vil má mít dispozice 5+kk s užitnou plochou od 235 metrů čtverečních a velkou zahradou.

Podle majitele developera Jana Řežába firma vždy citlivě a šetrně přistupuje k místnímu prostředí, respektuje krajinný ráz a chce, aby projekt do okolí dobře zapadal. "Pro Vily Diamantica a Rezidenci Trilobit na okraji Prokopského údolí to platí dvojnásob. Projekty jsme dlouho a pečlivě připravovali. Na výsledné podobě jsme spolupracovali s předními odborníky od architektů přes projektanty až po specialisty na přírodní památky," prohlásil majitel společnosti JRD.

Lidé z občanského sdružení Prokopovo se však obávají "prolomení stavebních limitů", které podle nich odporují plánu péče o místní přírodní rezervaci. "Do chráněné a klidové lokality mají být umístěny uzavřené bytové komplexy, které sem přivedou dosud nevídaný počet automobilů. Územní povolení se přitom opírají o řadu výjimek, chybná rozhodnutí dotčených orgánů a odporují platným nařízením o ochraně přírody. Alarmující skutečností je také nebývalé napojení developera na architektku městské části Praha 5," upozorňuje občanské sdružení.

Developer však ujišťuje, že všechny stavby budou postaveny mimo území přírodní rezervace a mají všechna povolení od příslušných orgánů ochrany přírody. "Tyto pozemky jsou nyní určeny pro bytovou či smíšenou výstavbu, historicky jsou spjaty s průmyslovou výrobou," tvrdí developer s tím, že dříve se v tamní továrně vyráběl oxid uhličitý a nedaleko těžil vápenec.

Občanské sdružení přesto se změnou zchátralé továrny na bydlení nesouhlasí a argumentuje zvýšením automobilové dopravy v okolí. "Těžká vozidla obsluhující stavbu i pozdější doprava rezidentů zde budou projíždět obytnou zónou. Argument, že bytová zástavba pouze nahradí bývalý továrenský provoz, neobstojí. Továrna je již dlouho neaktivní a Prokopské údolí se dávno z industriální oblasti stalo oblastí chráněnou a rekreační, která je v souladu s nakládáním s přírodní rezervací a parkem," oponuje občanské sdružení.

Ani protesty však plány developera už nemohou narušit. Pro oba projekty má pravomocné stavební povolení, na základě nichž nyní firma zahajuje stavební práce a demolice. "Na samotný objekt továrny jsme si nechali po koupi pozemku vypracovat znalecké posudky, které zhodnotily jeho stav dokonce jako progresivně havarijní. Veškerou potřebnou dokumentaci a stanoviska dotčených orgánů státní správy a památkářů jsme předložili stavebnímu úřadu. Na jejich základě bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby, tzv. demoliční výměr. Demolici části objektu jsme provedli na podzim 2012, zbývající část odstraníme nyní," podotkl výkonný ředitel společnosti JRD Martin Svoboda.

Tisková zpráva společnosti JRD:
Společnost JRD představuje nové nízkoenergetické projekty na okraji Prokopského údolí
Developerská společnost JRD, česká jednička v oboru nízkoenergetického a pasivního bydlení, plánuje na pozemcích na okraji Prokopského údolí postavit dva komorní rezidenční projekty – Vily Diamantica a Rezidence Trilobit. V těchto dnech startuje na základě vydaného pravomocného stavebního povolení výstavba projektu Vily Diamantica a současně demolice zchátralé tovární budovy bývalého Technoplynu v havarijním stavu. Na tomto pozemku plánuje JRD postavit projekt Rezidence Trilobit se 34 byty.
Vila Diamantica
Projekt Vily Diamantica nabídne osm velkoryse řešených vil v dispozici 5+kk s užitnou plochou od 235 m². U každé z nich je plánována velká zahrada o rozloze od 462 až do 2036 m². Vily jsou citlivě zasazeny do okolní krajiny a zároveň díky promyšlené koncepci poskytnou svým obyvatelům maximální soukromí. Samozřejmostí je nadstandardní kvalita materiálů stejně jako použití vyspělých technologií. Vily Diamantica jsou energeticky úsporným bytovým projektem se všemi výhodami, které tento typ staveb nabízí. Projekt byl ještě před zahájením výstavby oceněn odbornou veřejností. Vyhrál například Cenu odborné poroty v soutěži Realitní projekt 2012 pro Prahu 5.

Komorní bytový projekt Rezidence Trilobit, jehož výstavbu JRD zahájí po získání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení, nabídne 34 prostorných jednotek v dispozicích 3+kk až 5+kk a rozloze od 90 až po 140 m². Tyto nízkoenergetické byty nepřinášejí jen finanční úspory, ale i komfortní a zdravé vnitřní prostředí. Z architektonického hlediska je projekt tvořen jedním bytovým objektem o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží, do kterého jsou situována garážová stání, sklepy a potřebné technické zázemí. V přízemí se nachází byty s předzahrádkami. Ve 2. podlaží se projekt rozděluje do čtyř dvoupodlažních objektů, kde prostorné terasy bytů plynule přecházejí na ozeleněné střešní zahrady. Balkóny ve třetím podlaží zase těží z krásného výhledu. I tento projekt byl již před zahájením výstavby oceněn odbornou veřejností, když vyhrál Cenu architektů v soutěži Realitní projekt 2012 pro Prahu 5.
Vila Trilobit
„Naše projekty koncipujeme jako energeticky úsporné, s technologiemi, které zajistí zdravé vnitřní prostředí, a jako komfortní a útulné pro bydlení. Zároveň vždy citlivě a šetrně přistupujeme k místnímu prostředí, respektujeme krajinný ráz a chceme, aby projekt do okolí dobře zapadal. Pro Vily Diamantica a Rezidenci Trilobit na okraji Prokopského údolí to platí dvojnásob. Projekty jsme dlouho a pečlivě připravovali. Na výsledné podobě jsme spolupracovali s předními odborníky od architektů přes projektanty až po specialisty na přírodní památky,“
podotýká majitel společnosti Jan Řežáb.

Historický vývoj projektu:
Projekty budou postaveny na pozemcích, které spadají do katastru Městské části Praha 5 a které leží mimo území přírodní rezervace Prokopské údolí. Tyto pozemky jsou nyní určeny pro bytovou či smíšenou výstavbu, historicky jsou spjaty s průmyslovou výrobou. V 19. století byla ve zdejší továrně zahájena výroba oxidu uhličitého a v blízkosti výrobny se těžil vápenec. Hlubočepský závod byl po znárodnění v roce 1948 začleněn do podniku Technoplyn Praha. Tovární areál nebyl dlouhé roky využíván a udržován. V současné době je tak zchátralý a poškozený mimo jiné také požáry, že jeho stav je zcela havarijní. „Na samotný objekt továrny jsme si nechali po koupi pozemku vypracovat znalecké posudky, které zhodnotily jeho stav dokonce jako progresivně havarijní. Veškerou potřebnou dokumentaci a stanoviska dotčených orgánů státní správy a památkářů jsme předložili stavebnímu úřadu. Na jejich základě bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby, tzv. demoliční výměr. Demolici části objektu jsme provedli na podzim 2012, zbývající část odstraníme nyní,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti JRD Martin Svoboda.

Společnost JRD koupila pozemky od soukromých vlastníků v letech 2008 a 2010, jeden s již vydaným územním rozhodnutím na 14 řadových domů. JRD se však v zájmu ekologické výstavby a respektu k okolní krajině rozhodla snížit počet plánovaných vil ze 14 na 8, a to včetně redukce počtu nadzemních podlaží. Pro projekt si navíc nechala vypracovat odbornou studii od jednoho z nejrenomovanějších a nejrespektovanějších odborníků Doc. Ing. arch. Ivana Vorla, CSc. (vedoucí Katedry urbanismu a územního plánování ČVUT), aby v maximální míře zajistila zachování krajinného rázu dané oblasti.

Projekty mají všechna potřebná povolení od příslušných orgánů ochrany přírody, mj. Odboru ochrany prostředí MHMP, Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, Odboru ochrany životního prostředí MČ Praha 5. Pro vydání územních rozhodnutí, demoličních výměrů a stavebních povolení probíhají zcela standardní řízení. „Dlouhodobě se profilujeme jako zodpovědný developer, vyznávající environmentálně šetrný přístup k výstavbě a respekt k okolnímu prostředí. To dokládají i plánované či dokonce již realizované kroky vedoucí k revitalizaci Prokopského údolí,“ dodává majitel společnosti JRD Jan Řežáb.

JRD například provedla rekultivaci zanedbaného pozemku, na němž po zastavení tovární výroby začala vznikat skládka, a na ploše 2.500 m² vysadila novou zeleň. V plánu má také revitalizaci části koryta Dalejského potoka, které je ve špatném stavu. Provede ji přírodním způsobem, přestože je finančně velmi nákladný. JRD se pro něj rozhodla, protože je vysoce ekologický a pro tuto lokalitu nejlepší.

Společnost JRD byla rovněž iniciátorem projektu spolupráce s ateliérem Molab na Fakultě architektury ČVUT, z níž vzešly návrhy na celkový rozvoj Prokopského údolí a jeho zpřístupnění široké veřejnosti. Studenti měli za úkol vymyslet, jak lokalitu vylepšit a zvýšit její rekreační potenciál. Mezi návrhy například nechybí ani několik studií k vytvoření dětských hřišť či míst k relaxaci a odpočinku. Nejzajímavější práce byly v dubnu prezentovány na výstavě pořádané Městskou částí Praha 5.

Projekty společnosti JRD jsou uznávány rovněž odbornou veřejností, což dokazují ocenění získaná ještě před samotným zahájením výstavby. Dobrou referencí developera, který je lídrem na trhu nízkoenergetického a pasivního bydlení, jsou též jeho předchozí projekty, které byly mnohokrát oceněny například v soutěži Building Efficiency Awards nebo tituly Český energetický a ekologický projekt roku.

www.vilyprokopskeudoli.cz
 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*