DIALOGY – Marek Štěpán a Petr Okapal

Spolek KRUH pokračuje v letošním cyklu DIALOGY a v druhé přednášce se potkají architekt Marek J. Štěpán a Petr Okapal, římskokatolický kněz z farnosti Šenov u Ostravy. Jejich rozpravu nad sakrální architekturou a nad kruhem jako tvarem, symbolem, formou i obsahem bude spolek KRUH vysílat ve čtvrtek 25. března od 19.30 na facebookových stránkách spolku. 

V roce 2021 zve spolek k přednáškám nejzajímavější hosty, kteří v KRUHU za posledních dvacet let vystoupili, aby před jejich publikum předstoupili znovu a rozšířili svou prezentaci o jiné pro ně inspirující osobnosti nebo osobnosti, s kterými by se oni sami rádi potkali. Pro druhý přednáškový večer byl vybrán architekt Marek Jan Štěpán, který v KRUHu vystoupil v roce 2012 v přednášce o sakrální architektuře. Tentokrát si v novém cyklu DIALOGY k sobě přizval kněze Petra Okapala, se kterým si společně budou povídat o tom, jak blízko k sobě mají kruhy a kostely. 

Přednášku bude spolek KRUH vysílat 25. března z kostela sv. Václava v Sazovicích, který byl dokončen v roce 2017 podle návrhu Marka J. Štěpána. Kostel sv. Václava v Sazovicích je novodobou rotundou, moderní architekturou postavenou na konzervativních kořenech. „Věřím, že existuje něco nebo spíše Někdo za hranicí hmatatelné skutečnosti, a v sazovickém kostele jsem se to pokusil zachytit právě hmotou a jí vymezeným prostorem. Jako architekt zkoumám hmotu a její působení na člověka. Tento sakrální prostor umožňuje vstupujícímu ztišení a prostředí pro hledání. Může tam být vlastně je on a On, chce-li,“ dodává ke stavbě Štěpán. Půdorys ve tvaru kruhu se ve Štěpánových stavbách objevuje často, je tomu tak například i u kostela bl. Restituty v Brně-Lesná dokončeného v roce 2020.

Marek Jan Štěpán absolvoval FA VUT v Brně (1985–1991), kde se specializoval na novotvar v historickém prostředí a teorii architektury pod vedením doc. Drápala. V 90. letech studoval sochařskou školu v Zebegényi (Maďarsko), intenzivně se zabýval spojením umění a designu. V roce 1997 založil se svou manželkou Vandou Ateliér Štěpán. Jako pedagog působí na VUT v Brně, v roce 2010 představil s Jiřím Brochem koncepci minimálního bydlení Freedomek. Je považován za odborníka na sakrální budovy v moderním kontextu. Ateliér obdržel řadu ocenění – Grand Prix Obci architektů, Cenu Klubu za starou Prahu, ceny Stavba roku a Interiér roku. V roce 2017 byl kostel sv. Václava v Sazovicích zařazen časopisem Azure mezi deset nejlepších staveb světa. Mezi další realizace Marka J. Štěpána patří například kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřeh, kaple Lesní vzpomínka ve Střelici, rekonstrukce kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli nebo kostel bl. Restituty v Brně-Lesná.

Přednáška Marka J. Štěpána a Petra Okapala bude vysílána ve čtvrtek 25. března od 19h30 na facebookových stránkách spolku KRUH. Dobrovolné vstupné na akci, které podpoří také činnost celého spolku, lze zakoupit v síti GoOut.

Přednášky jsou připravované v souladu s mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Program může být změněn podle aktuálních nařízení vlády ČR či zahraničních vlád a jejich opatření.

Více informací najdete na www.kruh.info.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*