Děkan fakulty architektury Zavřel je uveden na zdi slávy v Delftu

Fotogalerie ke článku (5)

Nizozemská ambasáda v Akře, Ghana, 2006

Nizozemská ambasáda v Akře, Ghana, 2006

Budova RWS, 2000

Budova RWS, 2000

Bydleni, Amersfoort, 1999

Bydleni, Amersfoort, 1999

České centrum v Paříži, 1997

České centrum v Paříži, 1997

Projekt Sněžka, Sial

Projekt Sněžka, Sial
Celá fotogalerie (5)

Jméno děkana FA ČVUT bylo napsáno na zeď slávy na TU Delft. Fakulta architektury Technické univerzity v Delftu, jejíž objekt v loňském roce zničil požár, vstává z popela. Jak známo, probíhá architektonická soutěž na novou školu, málo se ale ví, že v dočasném sídle fakulty, které bylo s pomocí celé univerzity vybudováno v budově bývalého rektorátu, vyrostla "wall of fame". Malý monument, umístěný v hlavní páteři zrekonstruované budovy, je věnován evropským i zámořským architektům.

Delftská „sborovna“ stála před nelehkou úlohou. Shodnout se na výběru autorit napříč celou historií profese — posledními zhruba 700 lety. V této galerii by neměli chybět ani ti, kteří své poslání spojili s nizozemskou nejvýznamnější líhní tvůrců „umění stavby“. A je proto potěšující, že mezi celkem 113 slavnými objevíme také jméno Zdeňka Zavřela, dnešního děkana pražské Fakulty architektury ČVUT, jenž se v během svého nizozemského exilu věnoval pedagogické činnosti právě v Delftu a jehož rukama prošla i řada dnešních „stars“ a „superstars“â?¦Doc. ing. arch.- ir Zdeněk ZAVŘEL (1943) děkan Fakulty architektury ČVUT (2006- )


Významné realizace
- Škola v městském bloku — Amsterdam (1992)
- České centrum v Paříži (1997)
- Správa Severního kanálu — Ijmuiden (1999)
- Správa Amsterdamského okruhu (2001)
- Nizozemská ambasáda v Ghaně — Accra (2006)


Architekt Zavřel vystudoval obor architektura na ČVUT v Praze (1966). Druhý inženýrský titul „ir.“ získal na Technické universitě v Delftu (NL) v roce 1983. Na této škole pak působil po řadu let jako pedagog a vědecký pracovník.
Jeho profesionální začátky můžeme najít v libereckém Sialu, ve školce arch. Miroslava Masáka a Karla Hubáčka. Po odchodu do exilu koncem 70. let se dále profiloval ve světoznámé kanceláři v Rotterdamu v.d.Broek en Bakema, v 80. letech si otevírá ve stejném městě vlastní kancelář. V 90. letech se řadou aktivit podílí na počátcích Obce architektů v Čechách a v roce 1998 získává Cenu Obce architektů za své dílo.
Jeho návrhy byly oceněny v řadě domácích i zahraničních soutěží.
Připomeňme: cenu za renovaci Hl. nádraží v Praze (spolu s arch. Johny Eislerem, Daliborem Vokáčem a Emilem Přikrylem), ceny v soutěžích o řadu obytných komplexů v Nizozemí, vítězství v soutěži Evropské unie o Užití sluneční energie v bydlení, 1. cenu v národní soutěži o Městskou školu v přístavních územích Amsterdamu a vítězství v soutěži na České kulturní centrum v Paříži.

Zavřelovy projekty a stavby se dotýkají mnoha stavebních typologií. Vedle základního tématu — městského bydlení (řada komplexů v Rotterdamu, Amsterdamu a mnoha dalších místech) se věnoval také stavbám škol (v den Haagu, Amsterdamu atd.). V posledních letech se pak zabýval i administrativními a reprezentativními stavbami (administrativní komplexy v okolí Amsterdamu, Centrum v Paříži)
Stavěl i v různých podmínkách v Evropě i Africe (Čechy, Nizozemí, Francie, Ghana).

Vedle projektové činnosti patří k Zavřelovu zájmu i výzkumná činnost v oboru udržitelného rozvoje — od 80. let byl členem Nizozemského týmu IEA, který se soustavně zabýval energetickým aspektem bydlení.
Výsledkem této činnosti je experimentální bytový komplex v Amstelveenu — byty s minimální energetickou spotřebou a řada administrativních budov s udržitelným energetickým konceptem. V této činnosti pokračuje i během svého působení na pražské Fakultě architektury.
V 90. letech se stal sekretářem Czechoslovak Architectural Foundation — Spolku českých a slovenských architektů v zahraničí (Jan Kaplický byl čestným předsedou). Z této pozice se dlouhodobě angažoval v přenosu znalostí v oblasti bytové výstavby — organizoval semináře a další akce o nizozemském systému bytové výstavby.

Od roku 2006, kdy byl zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT, se nejen zabývá reorganizací fakulty, ale díky svým kontaktům v zahraničí zorganizoval řadu workshopů a jiných akcí edukativního charakteru — workshopy a přednáškové cykly: Dutch ladies / City development / Průmyslový design / Builders end Thinkers / European Urbanism, které si kladou za cíl zvýšení úrovně výuky architektury a urbanismu.

V roce 2007 byl jmenován docentem v oboru architektury na VUT Brno, v roce 2009 absolvoval profesorské řízení a po rozhodnutí Vědecké rady VUT Brno bylo navrženo jeho jmenování profesorem.

Pramen: Jiří Horský, 602 222 478, alfa@fa.cvut.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*