Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí

Dveře Domu dětí a mládeže Duha se poprvé otevřely v pátek 17. září loňského roku. Atraktivní novostavba nabídne sportovní halu s lezeckou stěnou, klubovny, taneční sál, keramické dílny i nahrávací studio. Součástí novostavby je i střešní zelená terasu nebo venkovní horolezecká stěna, která je zakomponovaná do jedné z fasád domu.

„Nový dům dětí a mládeže jsme navrhli jako inspirativní a tvořivé prostředí nejen pro děti, ale i dospělé. DDM Duha je první novostavbou, která vzniká podle našeho masterplanu komplexní revitalizace a oživení průmyslového brownfieldu po někdejší textilce Perla 01. Kolemjdoucího bezpochyby osloví hravá a nápaditá architektura. Fasády jsme navrhli z hliníkových provětrávaných lamel s akcentem barevného ostění a rozehranou kompozicí oken,“ říká architektka Linda Svobodová.

Celé novostavba je přirozeně bezbariérová. Architekti pamatovali nejen na inspirativní prostředí pro děti, ale také na životní prostředí. Jak již bylo řečeno, vítaným benefitem novostavby je prostorná terasa na ploché akumulační zelená střeše, která pomáhá důsledně hospodařit s dešťovou vodou. Dešťová voda se zachytává ve skladbě extenzivní střechy, odkud je svedena do retenční nádrže a zpětně využívána pro zavlažování zeleně v parteru nově vzniklého veřejného prostoru.

„Dvoupodlažní novostavba vyrůstá ze sympatického náměstí, které jsme doplnili o zelené plochy. Nový veřejný prostor k setkávání nabízí nové příležitosti pro pořádání trhů, jarmarků, koncertů a výstav pod širým nebem. V bezprostředním sousedství domu vzniknou zelené aleje i přírodě blízký parčík,“ dodává Michal Šourek, zakladatel studia MS plan.

Atraktivní veřejný prostor před novostavbou doplnilo dílo sochařky Alexandry Koláčkové. Plastiky otevřených dlaní v barvách duhy spojily Ústí nad Orlicí s mezinárodním sochařským festivalem Sculpture Line, do kterého se letos se zapojilo 40 měst a 15 států.

Město Ústí nad Orlicí je osudem podobné mnoha městům takové velikosti. Průmyslová revoluce rozvinula potenciál města a podnikatelský talent rodiny Harnychů zde dokázal vytvořit stabilní podnik, který dal práci většině obyvatel a byl hnací silou rozkvětu města. Po ukončení jeho provozu začal areál chátrat a stal se problematickou částí města. Dnes již opuštěný areál Perla 01 pro město nemusí nutně představovat pouze problém, ale především příležitost k rozvoji a zlepšení kvality života.

„Náš návrh a regulační plán komplexní revitalizace a rozvoje brownfiledu areálu někdejší textilky Perla 01 byl nominován na titul Urbanistický projekt roku 2019. Revitalizace areálu někdejší textilky je ukázkou a vůbec prvním případem (alespoň v rámci České republiky) regenerace brownfieldu veřejným prostorem,“ dodává Michal Šourek.

Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*