Dům ekonomie Hulín

Název stavby: Bytový dům v Hulíně
Místo stavby: Hulín, okres Kroměříž
Investor: Veřejná dražební, s .r. o., Kollárova 632/22, 76701, Kroměříž
Vypracoval: Svatopluk Sládeček, Daniela Jančářová, Pavel Velecký, DiS
Užitná plocha celkem: 2141,14 m2
Obytná plocha celkem 1351,7 m2 .
Zastavěná plocha: 1061,5 m2.
Obestavěný prostor: 9862,0 m3.


Stavební úpravy Domu ekonomie v Hulíně

Projekt řeší přestavbu bývalého statku na bytový dům. Vnější výraz stavby je dán snahou o maximální zachování stávajících použitelných konstrukcí a materiálů, dávající budově její charakteristický
ráz.
Obvodový původní plášť objektu je z lícového zdiva s detaily z umělého kamene. Plášť se uchoval v poměrně dobrém stavu a proto bude zachován.
Stávající krov, poškozený nejprve hnilobou, pak požárem bude kompletně odstraněn a nahrazen konstrukcí z ocelových rámových nosníků.
Nová střecha je řešena jako plochá, s terasami.
Vestavbou 2. NP a nadstavbou 3. NP vznikají mezonetové byty. Jejich ložnice jsou ve 2. NP, hlavní obytný prostor je s terasami ve 3. NP. Toto řešení umožňuje řešit povinnost související s údržbou terasy přímo v rámci rozsahu jednoho bytu. Střecha objektu je vynášena ocelovým nosníkem přes celý profil, z jedné obvodové konstrukce původního objektu na druhou. Nosníky jsou zároveň součástí mezibytových stěn ve 3. NP. Toto konstrukční řešení nepřekáží a rozumně využívá možnosti masivní původní konstrukce.
Dům má půdorysný tvar L. V celém objektu je navrženo 21 bytových jednotek ve třech patrech. Z 9-ti bytů v 1. NP jsou tři mezonetové. Byty jsou přístupné ze společných obslužných vstupů, jen dva jsou přístupné přímo ze dvora objektu. Vnější plášť budovy je zachován, některá okna mají snížené parapety. Ve 2. NP je navrženo 12 mezonetových bytů a jsou přístupné ze společných chodeb.
Ve 3. NP jsou situovány obslužné místnosti bytového domu, technické zázemí a druhé patro mezonetových bytů.
Parkování majitelů bytů je řešeno jako vnější stání ve dvoru objektu.
Vnitřní konstrukce jsou z lehkých materiálů, vzhledem ke statice objektu. Vnitřní příčky jsou navrženy z tvárnic YTONG. Obvodový plášť ve 3. NP bude proveden jako lehký montovaný, se dřevěnou nosnou konstrukcí a tepelně izolační výplní. Vnější povrch bude z cetris desek opatřených světle šedým nátěrem.


Publikováno ve Stavbě č. 2/2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*