„Dům nové generace“

Společnost KM BETA, a. s. vyhlásila již šestý ročník soutěže pro studenty.

Společnost KM BETA a.s. vyhlásila již 6. ročník tradiční soutěže „Dům nové generace“, která hodnotí diplomové práce, ročníkové projekty a semestrální práce studentů VUT Brno a ČVUT Praha a od předchozího ročníku i studentů středních škol a vyšších odborných škol. Studentské projekty mají navrhovat nízkoenergetický nebo pasivní dům pro bydlení (dle výběru rodinný nebo bytový dům nebo občanská stavba), a to s použitím systému KMB SENDWIX. Vysokoškoláci budou muset navíc v návrhu zpracovat výpočet roční tepelné bilance řešené stavby nebo energetického štítku stavby. Své práce mohou posílat až do května 2009 na adresu firmy KM BETA a.s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín.

Nejlepší „projektanti“ budou vyhlášeni na konci školního roku 2008-2009 a opět je čekají finanční odměny, vítězové jednotlivých kategorií si dokonce budou moci ještě navíc vybrat zájezd v hodnotě 10 000 korun.

Organizátorem soutěže „Dům nové generace“ je opět největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnost KM BETA a.s., odbornými garanty celé soutěže jsou členové poroty Doc. Ing. Šárka Šilarová CSc. — FAST ČVUT Praha a Doc. Ing. Antonín Fajkoš CSc. — FAST VUT Brno.

Hodnotícími kritérii bude i tentokrát originalita návrhu, správnost konstrukčního řešení, správnost použití výrobků KM Beta (střešní krytiny i vápenopískových systémů) a kvalita zpracování. „Rok od roku je těžší vybrat tu nejlepší z přihlášených prací, protože dostáváme opravdu originální návrhy. Úpravou kritérií, kdy vysokoškoláci musejí ve svých návrzích zpracovat i výpočet roční tepelné bilance řešené stavby nebo energetického štítku stavby, reagujeme na novou úpravu stavebního zákona, která platí od 1. ledna 2009. S použitím materiálů KMB Sendwix však není problém navrhnout nízkoenergetický či pasivní dům, který bez problémů energetický štítek získá,“ říká Ing. Jan Hruška, obchodní ředitel KM BETA a.s.


O společnosti KM Beta a.s.
Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel, je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně. Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se datuje od roku 1912, kdy byl postaven v Bzenci — Přívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, čímž je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků. V roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci — Přívozu na výrobu betonové střešní krytiny. S výrobou se začalo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zkušební provoz. V letech 1988 — 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny.


Zdroj: TZ KM Beta, Privilege PR, 9.1.2009

Doplněno stavbaweb:
Přihlášku naleznete zde
:

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*