Dům s pečovatelskou službou v Brně

Fotogalerie ke článku (10)

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně

Dům s pečovatelskou službou v Brně - situace

Dům s pečovatelskou službou v Brně - situace

Dům s pečovatelskou službou v Brně - půdorys

Dům s pečovatelskou službou v Brně - půdorys

Dům s pečovatelskou službou v Brně - pohledy

Dům s pečovatelskou službou v Brně - pohledy
Celá fotogalerie (10)

Další varianta z pokusů o vytvoření domova pro staré lidi.

Umístění celého komplexu do klidného vnitrobloku bylo jedním z kladů zvoleného místa výstavby, dále je třeba vyzdvihnout vynikající dopravní obslužnost, návaznost na centrum města a služby a obchody v blízkosti. Samotný návrh vycházel z tvaru a umístění parcely. Na stávající uliční frontu navazuje obslužný objekt poskytující zázemí jak obyvatelům areálu, tak lidem z okolí. Dva čistě bytové domy využívají celou hloubku parcely a svojí orientací kolmo k přístupové cestě se oba stávají snadno přístupnými. Výhodou zvoleného řešení se stala možnost mezi domy založit skutečný park se stromy, vlnící se cestičkou, záhonky okrasných květin i lavičkami k posezení, atmosféra bydlení v zeleni je umocněna četnými průhledy do stávající vnitroblokové zeleně se vzrostlými stromy. Zeleň parku se tak stala nedílnou součástí areálu a nabídla jednotlivým obyvatelům možnost pobytu v prostoru bezpečné poloveřejné zahrady nebo alespoň vizuální kontakt z oken bytů nebo pavlače. 
Dům s pečovatelskou službou je rozdělen do tří hlavních objektů, jednoho společného obslužného a dvou bytových domů. Na obslužný objekt navazuje přízemní přístřešek sloužící jako kryté parkovací stání. Půdorysy všech tří objektů jsou založeny na obdobném schématu pevné hmoty domu a přisazené pavlače. Hlavní objekty mají celkem čtyři nadzemní podlaží a jsou zastřešeny plochou střechou. Fasáda je členěna na jednotlivé vrstvy, které se vyznačují různou transparentností, mírně se liší i barva jednotlivých domů. Samotné děrované plechy fasády jsou navrženy také jako podpůrná konstrukce pro popínavou zeleň, která by měla postupně celý objekt zahalit do další, zelené vrstvy.
 
Dům s pečovatelskou službou
Místo stavby: Brno, Hybešova ulice
Investor: Město Brno, MČ Brno - střed
Autoři: Atelier DRNH, Antonín Novák, Petr Valenta, Martin Král, Jan Májek
Spoluautoři: Roman Prachař, Ondřej Bouček, Eduard Štěrbák
Specialisté:
Statika: Pavel Hladík
ZTI, plynoinstalace: Alice Mudráková
Vytápění: Petr Schreiber
Vzduchotechnika: Regina Truncová
Požární ochrana: Jiří Rubner, Vladimír Reichel
Elektroinstalace: Karel Rychlý
Zahradní úpravy: Adéla Hofrová, Lenka Němcová
Venkovní komunikace: Ivan Cibulec
Dodavatel stavby: Komfort a.s.
Subdodavatelé: Brestt (betony), Respo, Dipro (zámečnické konstrukce), Zolp (komunikace), Hanák, Symerský (kuchyně, nábytek), Stavos-LP (okna), Atemit (lité podlahy), Kone (výtahy), Dolce Vita (obklady), Král (kamenické práce), SK public (informační systém)
Obestavěný prostor: 15881m3
Zastavěná plocha: 1 379 m2
Náklady: 115 mil. Kč bez DPH 
Termíny: projekt 2003-2004, realizace 2004-2006
 
Nosná konstrukce: voštinové cihly 45 cm , železobetonové stropy
Konstrukce podlah: podlahy v interiéru těžké plovoucí s lícovou vrstvou PVC nebo keramika
Výplně otvorů: dřevěná okna z europrofilů
Střecha: plochá, povlaková hydroizolace na bázi PVC
Příčky: zděné, keramické

Autor fotografií: Filip Šlapal
zdroj: autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*