Dům u Agáty

Budova Domu pro seniory je situována v Praze-Řeporyjích na pozemku zdravotního střediska. Pozemek vymezují zahrady rodinných domů a ulice, která se svažuje směrem od centra Řeporyjí k Dalejskému potoku. Z jihu je budova v kontaktu s krajinnou scenérií Dalejského profilu, západně přehlíží střešní krajinu starých Řeporyjí.
Původně se na pozemku nacházela funkcionalistická vila, která byla přestavěna na zdravotní středisko. Budovu obklopuje rozlehlý pozemek využívaný zčásti jako zahrada, zčásti jako skládka suti. 

Návrh
Stávající budovu jsme vrátili do její původní funkcionalistické podoby, vstupní předprostor byl upraven pro funkci zdravotního střediska. Novostavba Domu pro seniory se obtáčí kolem hmoty původní budovy a vytváří tak definovaný prostor otevřeného vnitrodvora, který plynule přechází do zahrady. Orientace základních os budovy vychází z tvaru pozemku a pozice stávajícího objektu.
Hmota budovy ustupuje společně se svahem, na kterém stojí. Nejvyšší je tak na severní hraně pozemku, kde je částečně zapuštěna pod zem, naopak nejnižší směrem k údolí kolem Dalejského potoka. V místech ustupující hmoty vznikly rozlehlé pochozí terasy, které vytvářejí druhou zahradu s výhledy do okolí.
Individuální pokoje jsou řešeny v neutrálních barvách. Naopak chodby a schodiště jsou tepnami budovy zvýrazněnými sytými barvami.
Velký důraz byl kladen na vytvoření rozmanité nabídky společných prostor s různou mírou intimity a zapojení do společného dění tak, aby si každý klient mohl najít rytmus, který vyhovuje právě jemu. 

Dispozice
Okna pokojů jsou orientována do zahrady nebo do průhledů do okolí, které v kombinaci se sníženými parapety zajišťují příjemné výhledy pro imobilní klienty. Na severních fasádách jsou umístěné komunikační prostory, které jsou vizuálně propojené s prostorem vnitrodvora. Na lineární prostor chodby jsou napojená jednotlivá místa společných programů od komunitních místností až po prostorová rozšíření, ve kterých je možné posedět s přáteli nebo rodinou. V suterénech jsou umístěné technické místnosti a zázemí.

Autorská zpráva
Foto: Ondřej Polák


Domov pro seniory – Dům u Agáty, Praha 13
Architekti: Jan Schindler, Ludvík Seko; spolupráce Ondřej Dušek, Ines Jorge
Investor: soukromý investor
Pozemek: 2858 m2
Hrubé podlažní plochy: 2050 m2
Obestavěný prostor: 6765 m3

Komentáře

 1. Čtenář Stavbawebu says:

  Mohu posoudit i funkčnost budovy |zevnitř|. Poslední týdny svého života tu strávila naše maminka. Celý prostor je výborně, čistě a srozumitelně rorvržený, se vstupy na zahradu a terasy, pohledy z okna, když už nestačíte na to se domem procházet. Každý den jsem do toho domu vstupovala s oceněním jeho tvůrců. Díky

 2. Čtenář Stavbawebu says:

  Podařená záležitost -materiálově jednoduchá ve střídání bílé a tmavé formy omítky . Kvalitní osazení do terénu potvrzuje skutečnost , že dům osazený do svahu je vždy výzvou a možností o neotřelá řešení. Odvážné hmotové řešení s konzolami potvrzuje dobrou spolupráci se statikem …Škoda formalistního prvky šikmé střechy ,která je rušivým elementem ..

 3. Čtenář Stavbawebu says:

  Pěkná stavba,ale dala hodně zabrat. Postaveno za 15 měsíců. Stavěla firma Stavsen s.r.o.

 4. Čtenář Stavbawebu says:

  Děkuju autorům za konečně normální dílo.Tohle přesně plní to,co já od arcitektů očekávám. Většina z těch, se kterými se setkávám, neumí pracovat se svahema smysluplnýmosazenímdo terénu a stavební pozemek upravuje pro budovu jako pro letiště. Já bych rovněž hlasoval pro ocenění, jako stavba roku- nebo alespoň jako příklad roku!

 5. Čtenář Stavbawebu says:

  Auorům architektonického návrhu i všem, co se podíleli velké plus. Dobře osazený, střídmě navržený a dispozičně velmi dobře se jevící stavba. Bohužel, mezi stavbami roku ji asi nenajdeme, na to je účelem, místem a rozsahem i střídmým řešením asi moc |obyčejná|, ale sám za sebe bych autorům poděkoval za dobrýí komplexní návrh, protože kvalitní architekturu nedělají ani nesmyslné exhibice ani originalitu za každou cenu bez zřetele k účelnosti , technickým možnostem a řešením a třeba i provozním souvislostem (údržba, opravy, trvanlivost…). Kvalitní architekturu dělá kvalitní masová produkce a je daleko lepší tato skromná stavba než nějaké megalomanské nesmyslnosti.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*