Dny otevřených dveří na Fakultě architektury ČVUT on-line

Tradiční dny plné informací o studiu a podmínkách přijímacích zkoušek na Fakultě architektury ČVUT proběhnou z důvodu protiepidemických opatření převážně v on-line prostředí. Kromě obecných informací se uchazeči o studium mohou přihlásit do kurzů výtvarné tvorby, deskriptivní geometrie nebo na přednášku o architektuře.  

Zájemci o studium na Fakultě architektury ČVUT budou mít v průběhu on-line dnů otevřených dveří příležitost ptát se nejen zástupců fakulty, ale také stávajících studentů na vše, co je o životě na Fakultě architektury ČVUT zajímá. Fakulta připravuje také kontaktní kurzy výtvarné tvorby a ateliérové výuky, které se ovšem uskuteční pouze za předpokladu, že to aktuální vládní opatření umožní.

Podrobné informace o on-line dnech otevřených dveří i informace o podmínkách přijetí je možné najít na webu www.fa.cvut.cz v sekci „Uchazeči“. Termín podání přihlášek ke studiu na Fakultě architektury ČVUT je již 30. listopadu 2020. Přijímací řízení bude probíhat od 18. ledna do 31. března 2021. 

Program on-line dnů otevřených dveří:
Pátek 6. 11. 2020
13.30–15.00 – Vše o studiu na FA ČVUT – on-line přednáška s  diskusí o přijímacím řízení, studijních oborech, uplatnění uchazečů i o způsobu výuky na fakultě. Otázky bude možné pokládat přes chat. Přednáška bude streamovaná na YouTube kanálu Fakulty architektury ČVUT a bude ji možné shlédnout tamtéž i později.
15.00–16.15 – On-line kurz deskriptivní geometrie
16.30–18.00 – On-line kurz výtvarné tvorby 

Sobota 7. 11. 2020
10.00–11.30 – On-line přednáška o architektuře, královské disciplíně umění 
13.00–14.30 – On-line pokec se studenty Fakulty architektury ČVUT. Jedinečná příležitost poslechnout si pocity a dojmy ze studia od stávajících studentů. Uchazeči se mohou neformálně zeptat na vše, co je ohledně studia a chodu fakulty zajímá. On-line pokec připravují členové fakultního Spolku posluchačů architektury.

Neděle 8. 11. 2020 
Nedělní kurzy proběhnou pouze, pokud to aktuální opatření dovolí. Proto bude registrace na ně spuštěna až koncem října.
9.00–12.00 – Kontaktní kurz Zažít ateliéry na zkoušku. Kurz je tematicky zaměřený podle studijních programů Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. V ateliérech se studenti Fakulty architektury ve skupině s individuálním pedagogickým vedením učí vytvořit vlastní návrh na zadané téma, který kresbou, modelem i slovem zdokumentují a následně kultivovaně představí a obhájí před ostatními. 

13.00–14.45, 15.00–16.45 a 17.00–18.45
Kontaktní přípravný kurz kreslení k talentovým zkouškám
se zaměřením na perspektivu, proporce a prostor. Součástí kurzu jsou individuální konzultace domácích prací.

Bližší informace o dnech otevřených dveří poskytne Ing. arch. Michaela Mrázová, tel. 736 142 128, e-mail: michaela.mrazova@fa.cvut.cz.
Informace o přijímacím řízení zde.
Přihlášky na jednotlivé workshopy a kurzy on-line dnů otevřených dveří zde.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*