Dortík

Na velmi malém pozemku nepříznivého, lichoběžníkového tvaru bylo potřeba vybudovat firemní administrativní budovu s provozním skladem. Investor stanovil limit nákladů stavby, který bylo za požadovaného stavebního programu velmi obtížné splnit.

Dispozice budovy je velmi kompaktní, což vede k vysoké prostorové ekonomii, a tedy i k energeticky úsporné stavbě. Mimoto jsou hlavní kancelářské prostory orientovány přísně na sever, aby je nebylo nutné v létě chladit klimatizací. Přes tuto úspornost má stavba dvoupodlažní halový prostor, který je srdcem domu a působí u tak malé stavby překvapivě velkoryse. Jeho účinek je umocněn prosvětlením ze střešních světlíků a umístěním uměleckého díla navrženého zvlášť pro tuto zakázku.

Před hlavním vstupem do domu je navrženo malé atrium, které podobně jako vnitřní hala přináší do úsporného řešení určitou míru luxusu. Atrium nabízí příjemný kout se dvěma živými stromy a zpříjemňuje tak vstup do budovy. Zároveň je do atria výhled a přímý vstup ze školicí místnosti.

Kromě dnes obvyklých slaboproudých a datových rozvodů ve všech místnostech, je zde instalován systém tzv. inteligentního domu. Centrální procesor sleduje a řídí nejen vytápění, klimatizaci, osvětlení a zabezpečení, ale také mnoho dalších funkcí, až po takové detaily jako stav otevření nebo zavření oken a dveří.

Celkový architektonický výraz domu je navržen tak, aby působil střídmě, elegantně a soudobě. Kompozice hmot je v proporcích optimálních pro danou lokalitu a má za úkol vyjádřit přirozené sebevědomí vlastníka stavby, úspěšné dynamické firmy v sektoru automatizace a elektrotechniky.
Projektantem stavby byl dům nazýván „dortík“, mezi laiky si budova pro svůj tvar vysloužila přezdívku „žehlička“.

Konstrukce stavby
Budova je realizována s ohledem na úsporu provozních nákladů v nízkoenergetickém standardu.

Pro dosažení parametrů nízkoenergetické stavby byl zvolen zdicí systém z vápenopískových kvádrů SENDWIX od českého výrobce KM BETA, a. s. Tento systém navíc svými vysokými akumulačními schopnostmi přináší úspory nákladů nejen na vytápění v zimě, ale i na chlazení vnitřních prostorů v horkých letních měsících. Předem stanovené energetické požadavky byly snadno splněny spojením vápenopískového zdiva se zateplením. Technologické oddělení zdění hrubé stavby a aplikace finálních vrstev zateplování umožnila nejen provést atypický tvar, ale i snadnou kontrolu kvality prací během provádění. Při realizaci tepelně-izolačního zdiva totiž často dochází k chybám.

Díky vysoké pevnosti zdiva SENDWIX jsou nosné konstrukce vyzděny v tl. 240 mm a dělicí příčky v tl. 115 mm. Stropy a schodiště byly z důvodu dosažení celkové vyšší tuhosti stavby zhotoveny z monolitického železobetonu.

Obvodový plášť stavby je tvořen sendvičovými stěnami z vápenopískových kvádrů SENDWIX 8DF (tl. 240 mm) se systémovým zateplením z polystyrenu (tl. 200 a 240 mm). Toto provedení stěn je popsáno v technických podkladech firmy KM BETA, a. s., jako zdicí systém KMB SENDWIX P 2420 a KMB SENDWIX P 2424 s hodnotou součinitele prostupu tepla konstrukce U = 0,18 W/m2K, resp. 0,15 W/m2K.
www.kmbeta.cz
www.sendwix.cz

Místo: Vědecko-technologický park Ostrava, Technologická 429
Investor: VAE ProSys, s. r. o.
Projekt: Atelier SAKTOR, s. r. o.
Autoři: Igor Saktor
Dodavatel: René Burian
Foto: Michal Struminský

Publikováno v časopise Stavba č. 2/2017, str. 62-63

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*