Dostavba a úpravy náměstí Míru v Brně

Lidé se mohou zapojit do proměny náměstí Míru
Jak zlepšit podobu náměstí Míru? Co se na něm lidem líbí, a co je naopak nejvíc pálí? Nejen na tyto otázky se bude ptát Kancelář architekta města Brna (KAM) na setkání s veřejností. Sesbírané podněty budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu urbanisticko-architektonické soutěže. Ta má přinést řešení na celkovou úpravu náměstí a dostavbu bývalého vojenského areálu v ulici Lerchova. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. února v 18 hodin v sále Cyrilometodějské církevní základní školy, Lerchova 65.

Náměstí Míru je srdcem jedné z nejhezčích brněnských čtvrtí a zároveň cílem stovek Brňanů, kteří navštěvují park Kraví hora, hvězdárnu či areál plaveckého bazénu. Prostor však dlouhodobě nefunguje jako náměstí a potřebuje celkové a koncepční řešení. V prosinci loňského roku proto brněnští radní pověřili KAM organizací otevřené urbanisticko-architektonické soutěže. Vypsaná má být na jaře letošního roku. „Problematické je zejména stávající dopravní řešení a celková neuspořádanost prostoru. Kultivaci vyžaduje vše od prostoru před kostelem svatého Augustina, vstupů do parku Kraví hora po zastávky tramvaje,“ doplnil vedoucí oddělení veřejného prostoru KAM David Zajíček.

Součástí proměny je nutně také úprava chátrajících objektů bývalého vojenského areálu v ulici Lerchova a přilehlého parčíku. O přestavbu brownfieldu pro kulturní a společenské aktivity v kombinaci s komercí a městskými byty se nyní vede diskuze. Přesunout by se tam mohla také stávající prodejna Brněnky. „Nechceme, aby se opakovala situace, která tady byla před více než deseti lety. Zásadní rozdíl oproti dřívějšku je v tom, že zatímco původně šlo o soukromý projekt, teď se myšlenky chopilo město, takže bude hlavním developerem a projekt bude zcela v jeho režii,“ řekl ředitel KAM Michal Sedláček.

Historie pokusů o revitalizaci náměstí i bývalých vojenských objektů je dlouhá a složitá, proto chce kancelář městského architekta zadání soutěže důkladně prodiskutovat se všemi zapojenými stranami včetně veřejnosti. „Naším úkolem je teď najít co nejlepší řešení, které bude přínosem jak pro obyvatele čtvrti, tak pro fungování města,“ dodal Sedláček.

Výsledné zadání soutěže představí KAM veřejnosti v dubnu. „Soutěž je v tomto případě efektivní nástroj, který umožní získat městu více návrhů od různých účastníků. Je to také nejtransparentnější způsob zadání projekční zakázky, protože návrhy jsou hodnoceny anonymně odbornou a nezávislou porotou,“ vysvětlil za organizátory Zajíček.

Veřejnost může vyjádřit svůj názor také online
KAM spustila webový dotazník, prostřednictvím kterého mohou lidé zasílat své podněty k proměně náměstí. Je dostupný do 21. února na webové stránce kambrno.cz/namestimiru.

tisková zpráva KAM Brno


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*