Dostavba areálu archivu hlavního města Prahy

Dostavba Archivu MHMP zahrnovala nový provozně depotní objekt pro skladování archiválií a nové energocentrum. Cílem bylo soustředit Datové centrum HLMP, Centrum digitalizace, Archiv digitálních dokumentů a Správní archiv MHMP v ideální návaznosti na stávající budovu.
Nový objekt je umístěn u jižní fasády obslužného objektu, na který komunikačně navazuje spojovacím krčkem. Hmotově je podobný s depotním objektem. Realizováno bylo 1. PP až 7. NP, nosné konstrukce cíleně umožňují zvýšení kapacity nástavbou na konečných 12 NP. Záměrem je ušetřit prostředky i vliv na životní prostředí.
V 1. PP se nacházejí parking, trafostanice a technické místnosti, v 1. a 2. NP provozní prostory a centrum digitalizace, ve 3. NP datové centrum. V ostatních podlažích jsou depotní sály, v posledních podlažích strojovny VZT a klima, ve spojovacím krčku pořádací místnosti a vertikální komunikace. Materiálově dostavba respektuje stávající objekt Archivu hlavního města Prahy. Fasády jsme řešili osobitým obkladem z kamenných desek – spárořez kamene a plasticita osazení asociuje tradiční způsob ukládání archiválií v regálech. Nepravidelnost a plasticita byly docíleny rozdílnými formáty kamenných desek, jejich různými tloušťkami a prostorovým vysazením a také různým způsobem opracování povrchu. Výplně okenních otvorů a fasáda spojovacího krčku tvoří hliníkový fasádní systém.
V okolí hlavního stavebního objektu vznikly zatravněné plochy s n ízkou a vysokou zelení. Pojížděné plochy jsou vydlážděny žulovými kostkami, pochozí plochy pražskou mozaikou.

Autorská zpráva
Dostavba Archivu MHMP byla zařazena mezi nominace České ceny za architekturu 2018

Architektonické řešení: A32 spol. s r.o. – Ing. arch. Petr Páv, Ing. arch. Jitka Smolíková
Generální projektant: SATRA, spol. s r.o.; D plus projektová inženýrská a.s.; SUNCAD s.r.o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*