Dostavba psychiatrické kliniky, Helsingor

Adresa: Esrumvej 145, Helsing/or, Frederiksborg County, Dánsko
Autor: PLOT = BIG + JDS Bjarke Ingels (*1974) + Julien de Smedt (*1975)
Stavebník: Frederiksborg County, Helsing/or Hospital
Projekční tým: Julien de Smedt, Bjarke Ingels, Anders Drescher, Anna Manosa, Annette Jensen, Ask Hvas, Christian Finderup, David Zahle, Finn N/orkjaer, Hanne Halvorsen, Henrik Jul Nielsen, Ida Marie Nissen, Jakob Eggen, Jakob M/oller, Jamie Meunier, Jesper Wichmann, Jesper Bo Jensen, J/orn Jensen, Kasper Larsen, Lene N/orgaard, Leif Andersen, Louise Steffensen, Nanna Gyldholm M/oller, Simon Ingers-M/oller, Xavier Pavia Pages
Soutěž: 2001 (1. místo)
Realizace: 2001 — 2006


Psychiatrická léčebna je přístavbou komplexu nemocnice ze šedesátých a sedmdesátých let. Areál se nachází na jižním okraji Helsing/oru v typicky, míněno ve vztahu ke struktuře města, odsunuté poloze. Původní objekt je klasická desková výšková hmota s pokoji a vyšetřovnami, doplněná v rozlehlé podnoži o specializovaná pracoviště a další nezbytné provozy. Komplex je situován do krásného přírodního rámce lesů a luk.
Soutěž na rozšíření nemocnice o oddělení pro psychicky nemocné pacienty vyhrála mladá kodaňská kancelář PLOT (od roku 2006 se kancelář rozdělila na dva subjekty — BIG a JDS) s návrhem, který se svým charakterem ocitá až na pokraji architektury a krajinářství.
Nový objekt je pouze dvoupodlažní do okolní krajiny hvězdicovitě rozprostřená struktura, spojená s původním areálem nadzemní chodbou — krčkem, který překonává různé výškové úrovně okolí, takže někdy leží na terénu a jindy se stává mostem. Léčebna má čtyři křídla orientovaná k jednotlivým světovým stranám. S výjimkou západního křídla a horního podlaží severního křídla, kde ústí spojovací krček, jsou všechny ostatní prostory věnovány pokojům a pobytovým prostorům klientů. Typologickým základem je trojtrakt, který postupně směrem od středu k okraji přechází v pětitrakt prosvětlený různými pobytovými atrii a terasami.
Na první pohled neuspořádaná, i když ve své podstatě velmi racionální struktura je pro PLOT — respektive pro BIG a JDS — velmi charakteristická. Podobně typické jsou použité materiály a výrazná barevnost interiérů.
Jak sami architekti píší, narazili při hledání konceptu pro psychiatrickou léčebnu hned na několik paradoxů. Po rozhovorech s pacienty, jejich příbuznými a ošetřujícím personálem zjistili, že klienti potřebují na jedné straně být v péči výkonné centralizované organizace s jasnými pravidly, a současně na druhé straně jim prospívá svoboda a autonomie decentralizovaného zařízení. Podobně pak potřebují být kontrolováni a chráněni a zároveň musí pociťovat svobodnou a otevřenou atmosféru. Těmto „paradoxům“ je podřízena nejen typologie objektu, ale i jeho celá kompozice, takže se zdá, že své okolí vstřebává, a zároveň se v něm ztrácí do té míry, až se sám stává téměř nepojmutelným a nepostřehnutelným.


Publikováno ve Stavbě č. 5/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*