Doubravník – revitalizace zemědělského areálu

Hodnocení poroty: Návrh využívá budovu kravína pro přestavbu na penzion včetně požadované společenské místnosti a ordinací. Návrh přestavby je funkčně, provozně i architektonicky zvládnutý. Dokládá možnost ponechat pro požadovaný účel objem původní budovy a jeho využití ať už jako rekonstrukci nebo novostavbu. Vstupy do bytů přes společnou obytnou chodbu působí příjemně, méně výhodné je osvětlení ložnic malými okny do zahrady ticha oddělené živým plotem. Oproti dobře řešené stavbě je území parku, jehož centrem je nová vodní nádrž, pojato schematicky. Velikost vodní plochy i její využití považujeme za problematické. Zejména zimního bruslení by si obyvatelé Doubravníku, kde jsou silné dlouhotrvající mrazy výjimkou, mnoho neužili. Park s hřištěm pro děti a vstupem pro pěší z ulice si zasluhuje invenčnější přístup, i když s využitím jednoduchých výrazových prostředků lze v tomto místě bez výhrad souhlasit.

 
Autorská zpráva
Projekt hledá aktuální formu domu s pečovatelskou službou skloubenou s rekonstrukcí zemědělského objektu. Principem je bývalý kravín nebourat, respektovat jeho modulovou konstrukční síť a přistavět lékařský dům se službami. Dům zůstává jednopodlažní, střecha bez oken je zachována jako důležitá součást obrazu města i z důvodu investiční úspory. Rozlehlá půda zůstává rezervou. Součástí návrhu je obnova zaniklého ovocného sadu. Vedle výsadby stromů je nejviditelnějším prvkem nová vodní nádrž.

Forma vychází z obsahu, nenápadnost a přirozenost se stala východiskem. Dům by měl být samozřejmý a srostlý s místem, kde stojí. Snahou je nevytvářet ústavní atmosféru, provoz by měl naopak umožnit uživatelům uchovat si své životní návyky a podporovat vytváření sociálních a psychických vazeb. Typologie bytového domu odpovídá současným tendencím v oblasti péče o starší spoluobčany. Schéma je jasné a čitelné, s důrazem na otevřenost směrem do veřejné zahrady. Jako filtr působí obytná chodba, fungující zároveň jako prodloužený obývací pokoj bytů i jako společenská místnost. Pobytová zahrada před prosklenou stěnou slouží jako nárazník mezi veřejnou zahradou a klidným životem v domě.

Adaptace objektu na dům s pečovatelskou službou
Zásadním prvkem domu je tradiční zasklená pavlač s výhledem do zeleně, která slouží jako sociálně komunikační prostor. Dispozice malometrážních bytů a společných prostor jsme vytvářeli s ohledem na drobné, komorní až domácí měřítko. Objekt je bezbariérový a vše se odehrává v rovině přízemí. Dům je primárně koncipován pro samostatně obslužné občany důchodového věku, ale dispozičně je připraven i pro mladé rodiny. Rozlehlá půda může být využita pro další výstavbu bytů. Vybrané byty mohou být upraveny pro občany upoutané na invalidní vozík. 
Investiční náklady se významně snižují díky bytům vepsaným do modulů sloupů, zachování oken na jižní straně (pouze se snižuje parapet), zateplení stropu a zachování krovu. Půdorysně dům rozšiřujeme pouze o chodbu – prosklenou pavlač. V příčném řezu chodba kopíruje půvabné zalomení střechy a protahuje tak tvar střechy podél celé délky domu.
Vstup do objektu je z boční strany od příjezdové cesty. Vstupní prostor rozděluje cestu do bytového nebo lékařského domu. V závislosti na upřesnění programu je možné do těchto prostor umístit recepci. V zadní části domu je víceúčelový sál – společenská místnost a technické zázemí (kotelna, rekuperace).

Lékařský dům
Nový lékařský dům navazuje svou půdorysnou stopou na zaniklou stodolu a obrys přebírá od stávajícího objektu stodoly (stojí mimo řešené území). Jsou tu ordinace lékaře, fyzioterapeuta a pečovatelské služby. Provozně je dům propojen s bytovým domem, výrazově i materiálově se podobá vedlejšímu adaptovanému objektu – zděná konstrukce, sedlová střecha, prosklené plochy s dřevěnými rámy.

Obnova sadu, vodní nádrž, nová lávka, dětské hřiště
Historicky doložený sad bude obnoven a měl by se stát pevným bodem na mapě města. Rastr sadu vychází z modulové mřížky bytového domu. Jednotlivé prvky při rekonstrukci místa jsou tak mezi sebou propojeny a vytvářejí celek. Součástí sadu je nová vodní nádrž vycházející z tvaru odstraněné montované haly. Místo je nutné dekontaminovat, pro vodní nádrž se jednoduše využije jáma po odstraněné zemině. Voda se napustí z přilehlého vodního zdroje. V zimě se plocha může proměnit v městské kluziště, což pomáhá záměru celoročně využívaného místa.
Sad doplní drobná a jednoduchá architektura nové lávky s ocelovou nosnou konstrukcí a dřevěnou palubou, altán a lavičky v celé ploše zahrady. Dětské hřiště bude doplněno o nové herní prvky.

 

REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

Jednokolová veřejná ideová architektonická soutěž, zařazená do projektu Ceny Petra Parléře 2015
Předmětem soutěže bylo zpracování ideového architektonického návrhu revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník.

Vyhlašovatel: SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.
Spoluvyhlašovatel: MĚSTYS DOUBRAVNÍK
Datum konání soutěže: 21. 04. 2015 – 11. 06. 2015
Datum zveřejnění výsledků: 23. 06. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 13
Porota: Ing. Barbora Šenkyříková, starostka; Ing. Jiří Rous, člen Rady městyse; doc. Ing. arch. Jan Mužík; MgA. David Maštálka; Ing. arch. Eva Špačková, PhD. Náhradníci: Ing. Petr Sedláček, Ph.D., místostarosta městyse; MgA. Lenka Křemenová.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*