Dvanáct domů

JIŘÍ MRÁZ

Byl jsem požádán, abych napsal, co si myslím o 12 domech, kterými se
toto číslo časopisu Stavba zabývá. Na článek bylo poměrně málo času
a míra informací, které jsem o jednotlivých domech měl, byla různá.
Navštívit jsem mohl jen některé pražské, dovnitř jsem se dostal málokde.
Proto lze můj text brát jako obecné úvahy nad v současnosti stavěnými
domy, doplněné glosami, které mě napadly při prohlížení podkladových
materiálů, aniž bych měl snahu domy známkovat či řadit podle
nějakých kriterií.

Všechny publikované domy patří mezi nadstandard, který se vymyká běžné, dosti pokleslé stavební produkci. Některá řešení by měla víc respektovat místo (klima), kam patří, a to z hlediska návrhu detailů. Neboť formálně a dogmaticky použité konstruktivistické a minimalistické principy bez hlubšího přemýšlení o souvislostech neochvějně vedou k problémům s údržbou a životností objektu. A nepřijde mi seriózní, aby byl klient v budoucnu takovým problémům vystaven, aniž by se mohl naprosto svobodně rozhodnout, zda si i za takovou cenu takto navržený dům přeje (Mluvím např.
o absenci oplechování vodorovných ploch v místech, kde to není nezbytné, kam není odnikud vidět, a v místech, která evidentně nemohou fungovat. O tom, že nejde až tak poroučet „větru a dešti“, se můžeme přesvědčit dnes a denně. Ve výsledku pak dojde k tomu, že problémy začnou být napravovány bez architekta, v rámci údržby, a to obvykle bohužel ke škodě věci.).
Mám problém s minimalistickými návrhy schodišť bez madel a zábradlí. Schody přeci jen nejsou sochy, ale především zařízení sloužící k vertikální komunikaci. Měly by být bezpečné i pro děti, seniory, lidi s brýlemi, koneckonců i pro opilce. Rizika vyvolaná absencí zábradlí a madel ve jménu nějaké ideologie by se neměla ignorovat.

rd Pavel Nasadil

Dobrým dojmem působící minimalistický dům s velice příznivým poměrem okenních otvorů a plného zdiva, což se projeví v nákladech na vytápění. K tomu ještě vhodně zvolený způsob vytápění tepelným čerpadlem. Schodiště bez madla je pro mne obtížné akceptovat.

rd Petr Tej, Pavel Kolíbal

Solidní jednoduchý dům s příkladnou příznivou tepelnou ztrátou objektu. Absence madel u schodiště považuji přinejmenším za problematické.

rd Patrik Zamazal

Použití u nás málo rozšířené technologie (dřevostavba two by four) se mi jeví jako naprosto přirozené a normální, a proto dle mých představ, jak by se měly domy dělat. Tepelná ztráta na úrovni standardního malého třípokojového bytu — lehce nad 6,0 kW — je příkladná a pro klienta velice příjemná.

rd Barbora Rossi, Jan Mrázek

Stavitelsky dobře vyřešený dům na fascinujícím místě, s interiérem inspirovaným architekturou 40. let. Designu zábradlí moc nerozumím. Je zajímavé porovnat energetickou náročnost stavby s náročností dřevostavby od arch. Zamazala.

rd Zdeněk Fránek

Z dostupných podkladů se dá poměrně málo vyčíst. Zdá se, že jde o stavitelskou klasiku (v pozitivním slova smyslu, tj. dobré řešení z hlediska stavitelské disciplíny, nikoli negativním — absence architektury). Vodorovná konstrukce — žebřík — dům ozvláštňuje.

rd Luděk Rýzner

Velkoryse navržený dům, který působí přiměřeně a soudobě ze všech hledisek. Je navržený konkrétně na míru stavebníkovi, podle jeho představ, neboť se jedná o vlastní dům architekta. Bylo by dobré vědět, jak se ve skutečnosti chová zavěšené — velice pohledné — schodiště. Mělo by mít madlo. Jak na to, to je ale u těchto typů schodišť a u tohoto typu konstrukce velký problém. Ještěže tam jsou ta lanka.

rd David Mareš

Dům působí klidným, solidním dojmem. Až na výjimky nejsou použita žádná extrémní a kontroverzní řešení, která by signalizovala vznik problémů. U rekonstrukcí domů tohoto typu — přestavba s přístavbou, a to ještě ve svahu — je výsledná kvalita velice závislá na přístupu, serióznosti a kvalifikovanosti dodavatelské firmy a na kvalitě investorského dozoru. Realizace plynové skříně ve sloupku plotu se jaksi vymklaâ?¦

rd Pavel Mudřík

Dům působí příjemně, nic nevyvolává negativní hnutí mé mysli. Škoda, že chybí informace o skladbě (konstrukci) obvodového pláště a o tepelných ztrátách domu.

rd Tomáš Havlíček

Solidní dům vystavěný z tradičních stavebních materiálů, využívající standardních detailů a řešení. Mělo by to mít pozitivní dopad na jeho provoz a údržbu.

bytovka Petr Benda
Střídmý dům vhodně zapadající do okolní zástavby. Dvorní fasáda je řešena s větší invencí. Použití plechového obkladu — systém Lindab — v přízemí působí, vzhledem k systémovému řešení detailů, lacině a provizorně. Osazení rozvodné skříně? Jako by tam byla dřív a dům se k ní přistavěl.

bytovka Šafr Hájek Architekti
Kvalita a profesionalita na první pohled. Detaily vycházejí z osvědčených řešení, mají však soudobý výraz. Nelze mít pochybnosti o tom, kdy dům asi vznikl. V domě se bude dobře bydlet.

bytovka Zdeněk Fránek
Dům plný optimismu, fantazie a inspirace. Potvrzuje můj názor, že Žižkov je báječná čtvrť, kde je možné a žádoucí navrhovat domy svobodně. Překvapivě kvalitně jsou navrženy i provedeny partie z pohledového železobetonu, což nebývá v našich
krajinách zvykem. Za diskutabilní považuji skutečnost, že u bytu, který jsem navštívil, se vstupuje z otevřené pavlače přímo do předsíně, bez jakéhokoli zádveří. Při 20stupňových mrazech to bude problém. Denně se totiž dívám na stejným způsobem
řešené prvorepublikové sociální byty a na to, jak jejich obyvatelé bojují se zimou. Za nedořešené, popř. ještě nedokončené — nevím —, se mi jeví nezakryté a neochráněné hydroizolační PE folie ukončující pochozí střechy objektu. Přes tyto výhrady lze dům považovat za příkladný, a to jak z hlediska návrhu, tak provedení.

Jiří Mráz učí stavitelství na Fakultě architektury ČVUT v Praze


Publikováno ve stavbě č. 5/2005

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*