DZ Dražice zahájila spolupráci s klastrem Česká peleta

Největší český výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží DZ Dražice navázal spolupráci s národní asociací Česká peleta, jejímž hlavním cílem je podpora a propagace vytápění tuhými ekopalivy: peletami, briketami a dřevem. Klastr je členem předsednictva Evropské rady pro pelety EPC [1] (European Pellets Council) a spravuje mezinárodní certifikační systémy ENplus® [2] a GoodChips® [3].

Cílem vzájemné spolupráce je posílení českého trhu s obnovitelnými zdroji energie, na kterém mají své nezastupitelné místo i tuhá ekopaliva (pelety a brikety z dřevní či rostlinné biomasy, případně palivové dřevo) a zařízení na jejich spalování (kotle na pelety s automatickým přikládáním, zplynovací kotle na brikety a dřevo, krbová kamna nebo krby). Tyto šetrnější alternativy k fosilním palivům totiž vynikají vysokou výhřevností, nízkým obsahem popelovin a vody či menšími nároky na skladovací prostory.

Obě partnerské společnosti – DZ Dražice i Česká peleta – dále kladou důraz na šíření povědomí o možnostech optimalizace topných systémů, jejichž součástí jsou zařízení na spalování tuhých ekopaliv. K té přispívá i instalace přídavného zařízení, tzv. akumulační nádrže (např. typu NADS, NAD, NADO, NADOS), která zajišťuje nepřerušovaný odběr tepla dodávaného různými zdroji vytápění a ukládání jeho přebytků pro následné využití. Díky tomu, že daná zařízení fungují na plný výkon, se dosáhne nejvyšší účinnosti využití paliva, nejnižších emisí znečišťujících látek a podstatného snížení provozních nákladů.

„Aktivity asociace Česká peleta jsou velmi blízké naší firemní filozofii, která stojí za vývojem dražických environmentálně šetrných ohřívačů vody a akumulačních nádrží do topných systémů. Věříme, že ze vzájemné spolupráce budeme těžit nejen my, ale především uživatelé našich produktů. A že tím přispějeme ke zlepšování životního prostředí v České republice,“ vysvětluje Lukáš Formánek, technický ředitel společnosti DZ Dražice.

Na něj navazuje Vladimír Stupavský, předseda asociace Česká peleta, jejímiž členy jsou nejen výrobci a prodejci tuhých ekopaliv a zařízení na jejich spalování, ale také výzkumné a zkušební ústavy či vysoké školy: „V České republice používá dřevní pelety k vytápění už skoro 40 tisíc domácností a firem. Málokdo ví, že jsme peletovou velmocí, vyrábíme třikrát více paliva, než sami spotřebováváme, a po Německu jsme druzí na světě ve výrobě nejvyššího podílu vysoce jakostních pelet s označením ENplus A1. Za tento rozmach vděčíme také široké škále kvalitních kotlů na biomasu domácí produkce, které fungují nejefektivněji právě se zapojením akumulačních nádrží.“


podle podkladů společnosti DZ Dražice

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*