Česká prezentace na Pražském Quadriennale 2015 – čas na návrhy už jen do konce listopadu

V Praze, 15. listopadu 2013 – Hudba, počasí a politika – tři témata nejen mnoha společenských konverzací, ale rovněž hlavní programové pilíře nadcházejícího Pražského Quadriennale (PQ) scénografie a divadelního prostoru. A také zadání pro tuzemské výtvarníky, scénografy, architekty, designéry a další kreativce, kteří se budou chtít podílet na podobě české expozici v rámci hlavní části PQ – Sekci zemí a regionů. Pořadatelé Pražského Quadriennale souběžně vyhlásili i soutěž na koncepci doprovodné sekce Prostor, zaměřené na divadelní architekturu a prostor. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je v obou případech 30. listopadu 2013.

O vítězi bude rozhodovat sedmičlenná porota, v níž zasednou například Tomáš Žižka, Marek Cpin, Kamila Polívková nebo Jan Dušek.

Pražské Quadriennale se v centru hlavního města uskuteční mezi 18. a 28. červnem. Podle předpokladů se jej zúčastní více než 5 000 delegátů z 80 zemí při celkovém počtu více než 50 000 návštěvníků. Více informací na www.pq.cz.

Podobně jako celé Pražské Quadriennale programově pracuje s přesahy scénografie a divadelního umění do dalších oborů a všedního života, i od soutěžních návrhů se očekává inovativnost a širší kontext. Soutěžící umělci by se měli věnovat i světelnému a zvukovému designu, performance nebo kostýmu, a to při zřeteli na současné trendy v činohře, opeře, ale třeba i performance nebo site-specific.

Rádi bychom, aby se tvůrci ve svých návrzích věnovali prostoru, který ovlivňuje vztahy mezi lidmi a který mimo jiné poskytuje platformu pro sdílení – myšlenek, příběhů i společenské odpovědnosti. A vnímali scénografii jako prostředí, které v současném divadle ovlivňuje prostorové a mentální vazby a vazby mezi představením a publikem,“ říká umělecká ředitelka PQ Sodja Lotker.

Soutěžící nejsou nijak omezeni ve zvolených technologiích, ani dalších parametrech. V případě Sekce zemí a regionů je určující pouze velikost expozice (25 – 50 m2) a rozpočet realizace, který by neměl překročit 750 tisíc korun. U sekce Prostor je pak limita nákladů stanovena na 200 000 Kč. Pokud bude návrh počítat s vyššími náklady, musejí soutěžící doložit finanční krytí z dalších zdrojů.

Po zúčastněných jednotlivcích nebo týmech je požadována podrobná kurátorská koncepce, včetně tématu a instalačního pojetí. A zároveň položkový rozpočet, doplňující ideu podoby expozice – v grafické nebo textové formě.

Mnohé národní expozice na Pražském Quadriennale v roce 2011 ukázaly kreativitu, s jakou lze k tématu přistoupit. Od naprostého minimalismu v podání Japonska, až po vítěznou expozici Brazílie, jejíž autoři propojili scénografii s popkulturou a ukázali její posun v současném roztěkaném a neklidném světě,“ popisuje Daniela Pařízková, výkonná ředitelka PQ. Velkého úspěchu dosáhla Česká republika v roce 1999, kdy si hlavní cenu PQ Zlatou Trigu odnesla expozice Šimona Cabana a Simony Rybákové, do které se zapojili například Petr Matásek, Daniel Dvořák nebo Kateřina Štefková.

Brazílie - vítězná expozie PQ 2011

 

Pražské Quadriennale organizuje Ministerstvo kultury ČR a realizuje Institut umění – Divadelní ústav. PQ kontinuálně podporuje Evropská unie, UNESCO, Hlavní město Praha a další.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*