EUROPAN 9 CZ

Fotogalerie ke článku (8)

pozvánka

pozvánka

Řešené území

Řešené území

Europan 9

Europan 9

Europan 9

Europan 9

Europan 9

Europan 9

1.cena

1.cena

1. cena

1. cena

1. cena

1. cena
Celá fotogalerie (8)

28.3. - 13.4. 2008
Galerie Jaroslava Fragnera

Šestadvacet týmů mladých architektů z celé Evropy vystaví svá řešení Dejvického nádraží.

27.3. 2008, 18 hod:
Národní vyhlášení  výsledků a předání cen vítězům.
Vernisáž soutěžních návrhů mladých architektů do 40 let - EUROPAN 9 CZ.
Místo: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1 

Informace o soutěži naleznete na: www.europan-cz.cz.

5. února 2007 byl pod heslem „Udržitelné město - nové veřejné prostory“ vyhlášen 9. ročník evropské soutěže pro mladé architekty a urbanisty do 40 let — EUROPAN. Celkem mohly architektonické týmy soutěžit na 79 soutěžních místech v 21 zemích.
Česká republika se zúčastnila devátého ročníku jen s jedinou lokalitou — Dejvickým nádražím v Praze 6.
Celoevropské vyhlášení výsledků proběhlo 18. 02. 2008.
Celoevropské fórum výsledků + výstava vítězných projektů bude červen 2008. Víxce informací naleznete na:  www.europan-europe.com

Udělené ceny:
1. cena :
BOHEMIAN PATTERN, Prins Tim (Nizozemsko) a Müller Nora (Německo)
2. cena:
NETWORKS ON THE MOVE, Michal Husek (Česká republika) a Pavel Šťastný (Česká republika)
Čestné uznání:
EASY VOIDS, Tabo´ Martina (Itálie), Baiotto Daniele (Itálie), Maria Pilo di Boyl di Putifigari e di Villaflor (Itálie), Marchisio Ileana (Itálie), Catlotta Maria Giovanna Cortese (Itálie)

Permanentním tématem EUROPANU je „Evropská urbanita“.
EUROPAN byl založen na podnět francouzského ministerstva kultury v roce 1988 několika státy - Francií, Německem, Itálií, Belgií, Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem. Jde o aktivitu, kterou organizuje simultánně v 17 členských a ve čtyřech přidružených evropských zemích EUROPAN - nevládní federace národních organizací, která má společný sekretariát v Paříži.
Cílem EUROPANU je umožnit mladým architektům a urbanistům rozvinout a představit svoje novátorské ideje v mezinárodním rozsahu. Úkolem je pomáhat městům najít pro vybraná místa architektonicko-urbanistické netradiční koncepty. Realizace záměrů je dovršením organizačního procesu EUROPANU. Po osmi ročnících EUROPANU bylo na území Evropy realizováno na 60 projektů.

Územní rozvoj Prahy 6:
Regulace zástavby nového centra Prahy 6 — Nový Špejchar a prostoru nádraží Dejvice je závislá na vybudování dvou klíčových liniových staveb čtvrti - Městského okruhu a modernizované železnice v podzemí. Jejich realizací se uvolní cca 10 ha stavebních ploch v centrální poloze pro výstavbu bytových, administrativních a obchodních objektů. S novým náměstím pak vytvoří protiváhu dostavěnému Vítěznému náměstí a potvrdí význam Dejvické ulice jako zklidněné obchodní třídy. Pro rok 2007 — 2008 byl tento prostor předmětem zadání mezinárodní architektonické soutěže Europan 9 CZ. Následně budou studií zakotveny regulační limity náměstí (2009).


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*