FA ČVUT 1976–2016

Fakulta architektury ČVUT si tento týden připomíná 40 let samostatné existence. Při této příležitosti na výstavě s názvem FA ČVUT 1976–2016 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera představí symbolickou připomínkou dnes již ikonických staveb úspěšných absolventů i jejich studentských projektů. V přehledu významných osobností školy, videoprojekcemi, ale i site-specific instalací před vstupem do galerie. Mezi vystavenými 40 dnes již všeobecně známými stavbami, které navrhli absolventi a často i následně pedagogové FA ČVUT, jsou například londýnské brutalistní Velvyslanectví České a Slovenské republiky Jana Šrámka a Jana Bočana, nejvyšší stavba České republiky Žižkovská věž Václava Aulického nebo již ikonický Dům v kožichu a s deštníkem Petra Suskeho. Kurátorem výstavy je Ján Stempel, architektonické řešení výstavy připravili Jakub Fišer a Kristýna Zámostná, autory site-specific instalace jsou Jindřich Ráftl a Jan Tůma.

Výstava bude zahájena 24. listopadu 2016 a potrvá do 8. ledna. Výstavu doprovází stejnojmenná publikace.
Další informace jsou k dispozici na www.gjf.cz.
Stránky akce na Facebook

Oslavy 40. výročí obnovení samostatné existence Fakulty architektury v listopadu kulminují. Na slavnostním zasedání v Betlémské kapli dne 24. listopadu, které proběhne před vernisáží, budou osobnostem české a zahraniční architektury uděleny medaile za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT. 

Fakulta architektury ČVUT v Praze počítá svou samostatnou existenci od data 22. 9. 1976, kdy vstoupil v platnost Předpis č. 107/1976 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně. „Obnovení samostatných fakult architektury vyčleněním architektonických oborů z fakult stavebních v roce 1976 bylo motivováno především snahou vytvořit samostatnější a specifičtější prostředí pro vzdělávání architektů i pozemních stavitelů,“ vysvětluje děkan FA ČVUT Ladislav Lábus.

Výuka architektury na ČVUT má dlouhou tradici, tvořila vždy přirozenou součást vzdělání techniků a podílela se na ní řada významných českých architektů. V 19. století zde působili například Jiří Fišer, tvůrci Národního divadla Josef Zítek a Josef Schulz, Antonín Balšánek, Josef Fanta nebo Jan Koula. Významným mezníkem v novodobé historii fakulty bylo postavení Nové budovy ČVUT od profesorky Aleny Šrámkové a jejího týmu, ve které od roku 2011 FA ČVUT sídlí. Zlepšení podmínek pro výuku znamenalo nové možnosti jejího dalšího rozvoje. Dosud jednooborově zaměřená FA otevřela v roce 2009 nový studijní program Design a v roce 2015 akreditovala nový obor Krajinářská architektura

Výstava i publikace představí historii školy, vývoj výuky architektury nebo vybraná díla absolventů a pedagogů a vzpomenou význačné osobnosti fakulty. Do přípravy jejich medailonů se v rámci ankety Osobnost FA ČVUT zapojili také bývalí studenti. Zakončení oslav proběhne v lednu 2017 v Nové budově ČVUT a bude spojeno se slavnostní vernisáží výstavy ateliérových projektů FABRIKA zimní 2017.

Partnerem výstavy je společnost Wienerberger.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*