FA ČVUT přijímá uchazeče do doktorského studia

Fakulta architektury ČVUT v Praze zve do konce března 2017 všechny zájemce o studium v doktorském studijním programu k podání přihlášky. Mezi výzkumné úspěchy posledních let, na kterých se doktorandi FA ČVUT podíleli, patří Laboratoř ticha, expozice českého pavilonu na EXPO 2015 v Miláně nebo funkční prototyp soběstačného solárního domu AIR HOUSE, za který obdrželi třetí místo v soutěži Solar Decathlon 2013 v Kalifornii.

FA ČVUT nabízí doktorský studijní program v českém a anglickém jazyce. Standardní doba studia je 4 roky, každoročně je přijímáno kolem třiceti doktorandů a absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). Studenti mají k dispozici zázemí největší technické univerzity v České republice a moderní budovy od architektky Aleny Šrámkové, ve které od roku 2011 fakulta sídlí.

Uchazeči se mohou hlásit do jednoho z pěti studijních oborů: Architektura, teorie a tvorba, Urbanismus a územní plánování, Architektura, stavitelství a technologie, Dějiny architektury a památková péče a Průmyslový design, a to v prezenční či kombinované formě studia. Přes osmdesát vyhlášených témat slibuje uchazečům zapojení do výzkumu v oblastech teorie a dějin architektury, průmyslového dědictví, procesů územního plánování, pokročilých stavebních materiálů, soudobého bydlení nebo multimediálního designu.

Doktorské studium je pro architekty, urbanisty a designéry možností, jak posílit své odborné schopnosti nebo lépe pochopit prostředí, ve kterém se již profesionálně pohybují.

„Mám malou projektovou kancelář a do roku 2007 jsem se 100% věnovala projektování vlastních projektů. Když v roce 2007 umožnil Stavební zákon činnost autorizovaných inspektorů ve stavebnictví a vytvořil institut „zkráceného stavebního řízení“, stal se ze mne takový malý „chodící stavební úřad“. Když v roce 2013 vešla v platnost novela SZ, která činnost autorizovaného inspektora potlačila, přišla mně tato realita nespravedlivá a rozhodla jsem se právními souvislostmi ve výstavbě zabývat ve větší míře. Ne jenom „pracovně“ v kanceláři ale i studiem,“ vysvětluje svoji motivaci pro doktorské studium jedna z doktorandek, architektka Marcela Koukolová.

Studenti doktorského studia se zapojují do unikátních výzkumných aktivit, mají možnost publikovat a využít kontaktů FA ČVUT se zahraničními univerzitami formou účasti na mezinárodních konferencích nebo odborných stážích.

„V agentuře CzechInvest jsem se podílela na zpracování studií a koncepčních dokumentů týkajících se brownfieldů, konkrétně Národní strategie regenerací brownfieldů. Díky výzkumným projektům udržuji kontakty s odborníky na brownfieldy v zahraničí a využívám zkušenosti, které jsem získala díky konzultacím s odborníky z praxe i na akademické půdě,“ potvrzuje absolventka doktorského programu Lucie Doleželová, která se ve své doktorské práci věnovala tématu rekonverze nevyužitých průmyslových ploch.

Přihlášku včetně požadovaných příloh uchazeč podává do 31. března 2017; výběrové řízení se koná 21. června 2017.

Kompletní přehled vypsaných témat disertačních prací a formulář přihlášky
jsou ke stažení na webových stránkách nebo ZDE.

Více informací o výzkumu na FA ČVUT je možné najít na webových stránkách fakulty nebo ZDE.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*