Fara Vřesovice

Když se obec Vřesovice dohodla s církví na převodu fary a farního statku do obecního majetku, měla církev přání, aby obec nenechala celý soubor zchátrat a aby jej využívala k bohulibému účelu. Proto od roku 2013 slouží hlavní objekt fary jako základní škola. O dva roky později byl v přízemí dvou hospodářských křídel zřízen denní stacionář s kuchyní a jídelnou, které využívá i škola. Našim úkolem bylo další část hospodářských staveb rekonfigurovat do dvou kmenových tříd a dvou odborných učeben. Posledním dílcem skládačky zůstává orlovna přiléhající k baroknímu komplexu. Má být upravena na tělocvičnu a dvě klubovny. Zde námi zpracovaný projekt čeká na vhodnou dotaci.  

Potřeba rekonstrukce vyvstala na základě požadavku rozšířit kapacitu školy, zachránit rychle chátrající krovy hospodářských křídel barokního komplexu a upravit neuspokojivý stav jeho vnitřního dvora. Celý soubor vznikal postupně, jeho různé části sloužily různým účelům a dochovaly se v odlišné kvalitě. Stejně tak i rekonstrukce objektu probíhá postupně, dle potřeb obce, finančních prostředků a stavu jednotlivých částí komplexu. Daná různorodost, provozní a technická, se tedy logicky stala hlavním východiskem konceptu rekonstrukce. 

V návrhu jsme kladli důraz na propojení jednotlivých částí tak, aby nebyla potlačena jejich historická hodnota jako komplexu a aby se zde uživatelé školy i stacionáře cítili příjemně a svobodně užívali veškeré jeho části. Nově vkládané i původní historické objemy se v souboru vzájemně prolínají, nicméně jsou od sebe jasně rozpoznatelné. Historické části sjednocuje klasická omítková fasáda, střecha z bobrovek a měděné klempířské prvky. Jednoduchý kubický tvar, hladký povrch a výrazná barevnost naopak charakterizují části nové. Akcentovány jsou zejména průchody a propojení budov, které historicky stály odděleně. Do komplexu přináší hravost nejen barevností, ale i novými možnostmi provozu a pohybu. Děti si mohou svobodně volit, který vstup do školy a s jakou barvou použijí, kterým směrem, krčkem a barvou se vydají. Sílu danému řešení dodává propojení stávajících učeben v objektu fary s novými učebnami do okruhu.

Do přízemí fary byly ještě před naším autorským vstupem situovány obslužné prostory školy a do přízemí dvou hospodářských křídel denní stacionář. Návrh na to reagoval umístěním hlavního provozu školy do patra, čímž mimo jiné vznikla příležitost zachránit hodnotný barokní krov a využít zasazení souboru do paty svahu kostelního návrší. Díky tomu získaly nové učebny prostornou terasu a travnatou plochu, odkud je možné užít si výuku s výhledem na kostel sv. Petra a Pavla. 

Velkorysému baroknímu komplexu se podařilo dát nový život. Přestože se jedná o objekt se statusem národní kulturní památky k rekonstrukci i přístavbě bylo zvoleno zcela současné architektonické tvarosloví – sebevědomě a citlivě zároveň. Pro potřeby školy v sobě historická budova nesla řadu omezení. Nové architektonické vstupy umožnily zvýšit dětem a pedagogům nejen komfort při výuce, ale proměnit dobu strávenou ve škole v zážitek z prostoru a jeho vazby k okolí. Důležitým se ve škole stává moment hravosti a svobodného pohybu. Zásadním je tu i volný prostor, kde mohou děti svobodně pobíhat a pobývat. Prostor, kde si tvoří vlastní pravidla – aby si odpočinuly od řádu a diktátů.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Autoři: Studia Public Atelier a FUUZE – Jiří Markevič, Jaroslav Sedlák; spoluautoři Zdeněk Opletal, hlavní projektant, Dana Opletalová, projektantka; venkovní úpravy Ing. arch Vendula Markevičová, Ph.D.
Grafický design: BcA. Radim Lisa, MgA. Marie Štindlová
Užitná plocha: rekonstruované objekty 950 m2; dvůr 490 m2; terasa učeben 300 m2
Náklady: 33 mil. Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*